ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fan

F AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fan-, *fan*
Possible hiragana form: ふぁん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fantabulous(adj) marvelously good

English-Thai: Longdo Dictionary
fandom(n) กลุ่มคนที่ชื่นชอบและคอยสนับสนุนบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งๆ เช่น นักแสดง, ​ ศิลปิน, ​ ทีมกีฬา, See also: fan, Syn. followers

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fan(n) พัดลม, See also: พัด, สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนพัด, เครื่องระบายอากาศ, Syn. blower, vane, ventilator
fan(n) เครื่องหว่านข้าว
fan(vi) กระพือ
fan(vt) พัด, See also: กระพือ, กระจาย, ระบายอากาศ, Syn. amplify, magnify, Ant. reduce
fan(vi) แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan(vt) แผ่ออกเป็นรูปพัด
fan(n) คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: คนหลงใหล, Syn. admirer, devotee
fang(n) เขี้ยวสัตว์, See also: เขี้ยว, สิ่งที่เหมือนเขี้ยว, Syn. prong, tusk, tooth
fancy(adj) ไม่ธรรมดา, See also: หรูหรา, งดงาม, วิเศษ, Syn. deluxe, elaborate
fancy(vt) จินตนาการ, See also: นึกฝัน, Syn. conjecture, envision, suppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fan(แฟน) { fanned, fanning, fans } n. พัด, พัดลม, เครื่องเป่า, คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด, คนคลั่ง v. พัด, กระตุ้น, ปลุกระดม, ขับไล่, แผ่ออกคล้ายพัด, กระพือปีก, ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้, คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้, , See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational
fancied(แฟน'ซีด) adj. ไม่จริง, ซึ่งนึกฝันเป็นที่ต้องการ
fancier(แฟน'ซีเออะ) n. ผู้คลั่งไคล้, ผู้หลง, ผู้ติด, นักผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์, Syn. expert
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน, ซึ่งนึกฝัน, ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ, ไร้ความเพ้อฝัน
fancy(แฟน'ซี) { fancied, fancying, fancies } n. จินตนาการ, ความนึกฝัน, ความนึกชอบ, รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ, ซึ่งมีการประดับตกแต่ง, มีสีสันแพรวพราว, ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ, นึกฝัน, ชอบ, Syn. liking
fancy mann. คนรักของหญิง, แมงดา, ผัวหญิงคนชั่ว
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
fan(n) พัดลม, เครื่องเป่า, แฟนลูกหนัง, แฟนเพลง, คนบ้าคลั่ง
fan(vi, vt) พัด, กระพือ, สะบัด, ปลุก, กระตุ้น, ขับไล่
fanatic(adj) บ้า, คลั่ง
fanatic(n) คนบ้า, คนคลั่ง, คนบ้าคลั่ง
fanaticism(n) ความบ้า, ความคลั่ง
fancier(n) นักเล่น
fanciful(adj) ประหลาด, เพ้อฝัน, ไม่จริง, ชอบจินตนาการ
fancy(adj) เกี่ยวกับจินตนาการ, ซึ่งมีการตกแต่ง
fancy(n) ความนึกฝัน, ความชอบ, ความเพ้อฝัน, จินตนาการ, รสนิยม
fancy(vi, vt) นึกฝัน, เพ้อฝัน, คิดฝัน, ลองนึก, จินตนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fanพัดลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fanพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan arrangement; fan drive arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan class of constructionชั้นสร้างพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan coilแฟนคอยล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fan designationการระบุพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan driveชุดขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan drive arrangement; fan arrangementการจัดตำแหน่งขับพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan guardตะแกรงพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fan housingเปลือกพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fan, Seaลักษณะคล้ายรูปพัด [การแพทย์]
Fan-Shapeรูปเป็นพัด [การแพทย์]
Fanconi Syndromeแฟนโคนิ, กลุ่มอาการ, ความผิดปกติในหน้าที่ของทิวบูลส่วนพรอกซิมัล, การทำงานของไตลดลง, แฟนโคนีซินโดรม, กลุ่มอาการแฟนโคนิ [การแพทย์]
Fanconi Syndrome, Acquiredกลุ่มอาการแฟนโคนีที่เป็นภายหลัง [การแพทย์]
Fanningการแยกออกจากกัน [การแพทย์]
Fans (Machinery)พัดลม [TU Subject Heading]
Fans (Persons)แฟน (บุคคล) [TU Subject Heading]
Fans, Circulatingพัดลมหมุนเวียนอากาศ [การแพทย์]
Fansidarยาแฟนซิดาร์, แฟนสิดาร์ [การแพทย์]
Fantasyมโนภาพ, มโนคติ, การคิดฝัน, ความเพ้อฝัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fan palm(n) ต้นลาน
fanboy(n) ติ่ง
fanny pack [ American ][[ แฟนนี-แพค ]] (n) กระเป๋าคาดเอว, See also: waistpack, waist bag, Syn. bum bag [
Image:

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hey, what is it with this fan here?Hey, มันเป็นสิ่งที่มีแฟนที่นี่? 12 Angry Men (1957)
in a fan letter.ฉันจะได้รับทุกประเภท Help! (1965)
Except that I've gotta fix the fan belt, or we're never gonna get out of here.ยกเว้นว่าฉันต้องแก้ไขสายพาน พัดลม หรือเราไม่เคยจะรับออกจากที่นี่ Mad Max (1979)
Hi. I'm a big fan of yours. I watch you all the time.ฉันชื่อไลล่าห์ ฉันดูคุณทุกครั้งเลย Punchline (1988)
Dad was a Yankees fan then, so I rooted for Brooklyn.ตอนนั้นพ่อเป็นแฟนทีมแยงกี้ส์ ดังนั้นผมจึงต้องเชียร์ให้บรู๊คลิน Field of Dreams (1989)
Hi, I'm Ray Kinsella. I'm a big fan of yours.สวัสดีครับ ผมเรย์ คินเซลล่า ผมเป็นแฟนของคุณ Field of Dreams (1989)
I'm sure the number of nuts writing fan letters jumps whenever Rachel's on a magazine.นิคกี้ บอกเขาด้วยเรื่องที่มี จม.บ้าๆ จากแฟนมาเรื่อย ทุกครั้งที่ราเชลขึ้นปกหนังสือ The Bodyguard (1992)
I think the fans here have an extreme case of Jamaican fever.ผมคิดว่ากองเชียร์ที่อยู่ที่นี่ ก็หันมาคลั่งไคล้จาไมก้า Cool Runnings (1993)
And are his fans dangerous?และยังต้องมีผู้อ่านบาดเจ็บอีกรึไม่ In the Mouth of Madness (1994)
His fans are getting really restless.แฟนๆของเคนเฝ้ารอจนแทบจะคลั่งกันอยู่แล้ว In the Mouth of Madness (1994)
I never did tell you about my son, did I? He's a big fan of yours.ผมยังไมไ่ด้เล่าเรื่องลูกชายผมเลยนี่ เขาเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะ Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanA dragon is a creature of fancy.
fanA fanatic threw a bomb at the king's coach.
fanA talking dictionary is no longer a fantasy.
fanAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
fanA watch and a Japanese fan.
fanBad treatment fanned his dislike to hate.
fanBob mounted the portrait in a fancy frame, but it was upside down.
fanBritish soccer fans sometimes get completely out of hand.
fanBy the power of fancy, we can travel through space.
fanCan't you divorce fantasy from reality?
fanChildren often live in a world of fancy.
fanDo you fancy it is all right?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลิ้มฝัน(v) fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai Definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
เพ้อฝัน(adj) fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai Definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน(v) fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai Definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
มโนภาพ(n) imagination, See also: fancy, vision, Syn. ภาพในใจ, จินตภาพ, Example: เด็กอายุ 4-7 ขวบ เริ่มสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างหรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดยที่ยังยึดมั่นกับตัววัตถุและลักษณะของมัน, Thai Definition: ความคิดเห็นเป็นภาพขึ้นในใจ
วาดภาพ(v) imagine, See also: fancy, visualize, envisage, Syn. นึกภาพ, จินตนาการ, Example: ฉันไม่ได้เห็นเขามาหลายปี วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าตอนนี้เขาหน้าตาเป็นยังไง, Thai Definition: นึกถึงหรือคาดเดาถึงลักษณะที่ยังไม่เห็น
เขี้ยว(n) fang, See also: canine tooth, Example: อย่ากลัวหมาตัวนี้เลยเพราะเขี้ยวมันหักแล้ว, Count Unit: ซี่, Thai Definition: ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม
แฟน(n) fan, See also: aficionado, supporter, admirer, follower, Example: นักมวยออกหมัดรุกไล่คู่ชกเรียกเสียงโห่ฮาจากแฟนมวยรอบสนามได้ทุกระยะ, Thai Definition: ผู้นิยมชมชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ฟุตบอล ภาพยนตร์ ดารานักร้อง
พัชนี(n) fan, Syn. พัด, Example: พัชนีของพระองค์ทำด้วยใบตาล ส่วนด้ามมีเครื่องประกอบเป็นทองลงยาสวยงามยิ่งนัก, Count Unit: องค์, Thai Definition: พัด
พัด(n) fan, Example: หล่อนเตรียมพัดติดตัวไปด้วยเพราะว่าอากาศร้อนมาก, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เครื่องโบกหรือกระพือลม
พัดโบก(n) fan, See also: royal long-handled fan, Example: นางข้าหลวงสองคนถือพัดโบก โบกลมถวายอยู่ในท้องพระโรง, Count Unit: องค์, Thai Definition: ชื่อเครื่องสูงชนิดหนึ่ง สำหรับโบกลมถวายพระมหากษัตริย์ซึ่งประทับ ณ ที่สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [ f ] ; école gardienne [ f ] (Belg.) ; jardin d'enfants [ m ]
เอาเด็กมาเลี้ยง[ao dek mā līeng] (v, exp) FR: adopter un enfant
ใบพัด[baiphat] (n) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade  FR: hélice [ f ] ; pale [ f ] ; aile vrillée [ f ]
โบก[bōk] (v) EN: blow ; fan  FR: ventiler ; brasser l'air
โบกไฟ[bōk fai] (v, exp) EN: fan a fire  FR: attiser un feu ; ventiler un feu
บอนสี (เขียว แดง)[bønsī (khīo daēng)] (n) EN: Fancy Leaved Caladium ; Heart of Jesus  FR: caladium [ m ]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
บุตรบุญธรรม[but buntham] (n, exp) EN: adopted child ; adoptive child  FR: enfant adoptif [ m ]
บุตรลับ[but lap] (n, exp) FR: enfant naturel [ m ]
บุตรนอกกฎหมาย[but nøk kotmāi] (n, exp) EN: illegitimate child ; bastard  FR: enfant naturel [ m ] ; bâtard [ m ] (péj.) ; bâtarde [ f ] (péj.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAN F AE1 N
FANN F AE1 N
FANT F AE1 N T
FANE F EY1 N
FANG F AE1 NG
FANS F AE1 N Z
FANS' F AE1 N Z
FANNY F AE1 N IY0
FANCY F AE1 N S IY0
FAN'S F AE1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fan (v) fˈæn (f a1 n)
fang (n) fˈæŋ (f a1 ng)
fans (v) fˈænz (f a1 n z)
Fanny (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fancy (v) fˈænsiː (f a1 n s ii)
fangs (n) fˈæŋz (f a1 ng z)
fanny (n) fˈæniː (f a1 n ii)
fanned (v) fˈænd (f a1 n d)
fantan (n) fˌæntˈæn (f a2 n t a1 n)
fanatic (n) fˈənˈætɪk (f @1 n a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side #201 [Add to Longdo]
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks) #347 [Add to Longdo]
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, ] way (of life); pattern; style; mode; manner #348 [Add to Longdo]
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means #404 [Add to Longdo]
[fāng, ㄈㄤ, ] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then #417 [Add to Longdo]
[fáng, ㄈㄤˊ, ] room; surname Fang #528 [Add to Longdo]
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent #813 [Add to Longdo]
方案[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill #852 [Add to Longdo]
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system #1,006 [Add to Longdo]
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] real estate #1,035 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.
fand(vt) See also: finden
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: Haftstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Freiheitsstrafe
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน, Syn. alltäglichA. ungewöhnlich
profan(adj) ที่มาจากเหตุผลทางโลก, ที่เกี่ยวข้องกับทางโลก, See also: A. sakral, Syn. weltlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fächer { m } | Fächer { pl }fan | fans [Add to Longdo]
Fan { m }; Liebhaber { m } | Fans { pl }fan | fans [Add to Longdo]
Fan { m } | Opernfan { m }buff | opera buff [Add to Longdo]
Fanal { n }signal [Add to Longdo]
Fanatiker { m } | Fanatiker { pl }fanatic | fanatics [Add to Longdo]
Fanatiker { m }; Fan { m }; Anhänger { m }; Anhängerin { f }; Narr { m }; Närrin { f } | Theaternarr { m }; Theaternärrin { f }fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Fanatiker { m }; Fan { m }; Eiferer { m }bigot [Add to Longdo]
Fanatismus { m }fanaticism [Add to Longdo]
Fanatismus { m }; Zelotismus { m }; blinder Eiferzealotry [Add to Longdo]
Fanfare { f }fanfare; flourish of trumpets; multitone horn [Add to Longdo]
Fang { m }catch [Add to Longdo]
Fang { m }capture [Add to Longdo]
Fang { m }; Fischzug { m }haul [Add to Longdo]
Fang { m } (Vogelkralle)claw [Add to Longdo]
Fang { m }; Fangzahn { m }fang [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファン[fan] (n) (1) fan; (2) fun; (P) #1,147 [Add to Longdo]
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P) #2,334 [Add to Longdo]
架空[かくう, kakuu] (adj-na, n, adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P) #2,936 [Add to Longdo]
歩兵[ほへい, hohei] (n) infantry; infantryman; foot soldier; (P) #2,989 [Add to Longdo]
ファンタジー[fantaji-] (n) fantasy; (P) #3,670 [Add to Longdo]
幼少[ようしょう, youshou] (n, adj-na, adj-no) infancy; childhood; tender age; (P) #4,192 [Add to Longdo]
[きば, kiba] (n) tusk; fang #4,848 [Add to Longdo]
三振[さんしん, sanshin] (n, vs) strike out (baseball); fanning out; (P) #5,390 [Add to Longdo]
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans #7,333 [Add to Longdo]
幼児[ようじ, youji] (n) infant; baby; child; (P) #8,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation [Add to Longdo]
ファンクション[ふぁんくしょん, fankushon] function [Add to Longdo]
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys [Add to Longdo]
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call [Add to Longdo]
ファンクタ[ふぁんくた, fankuta] functor [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
マルチファンクション[まるちふぁんくしょん, maruchifankushon] multifunction [Add to Longdo]
折りたたみ連続紙[おりたたみれんぞくし, oritatamirenzokushi] fanfold paper, zig-zag fold paper, z-fold paper [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
漁場[ぎょじょう, gyojou] Fanggrund, Fischgruende [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top