ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีชีวิตอยู่

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีชีวิตอยู่-, *มีชีวิตอยู่*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Life, Healthyมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She'll be buried alive!เธอจะถูกฝังอยู่มีชีวิตอยู่Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And that he will carry me away to his castle where we will live happily ever after.และบอกว่าเขาจะพาเราไปยัง ปราสาทของเขา ที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมี ความสุขหลังจากที่เคย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He almost looks alive.เขาเกือบจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
As I live and breathe, a fairy!เรามีชีวิตอยู่และหายใจ, นางฟ้า! Pinocchio (1940)
He- - He's alive. He can talk!เขาเขายังมีชีวิตอยู่ เขาสามารถพูดคุย! Pinocchio (1940)
A live puppet without strings.หุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง สตริง Pinocchio (1940)
Uh, but, but wait. He's alive.เอ่อ แต่ แต่รอ เขายังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
- Alive?มีชีวิตอยู่Pinocchio (1940)
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
But, Father, I'm alive.แต่ พ่อ ฉันยังมีชีวิตอยู่ ดู? Pinocchio (1940)
You're alive!คุณมีชีวิตอยู่Pinocchio (1940)

English-Thai: Longdo Dictionary
YOLO(jargon slang ) ย่อมาจากประโยคที่ว่า You only live once ซึ่งหมาายถึง เรามีชีวิตอยู่แค่ครั้งเดียว หรือ เกิดมาแค่หนเดียว, จะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะเกิดมาแค่ครั้งเดียว ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive[ADJ] มีชีวิตอยู่, See also: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่, Syn. living, live, animate, breathing, Ant. dead, lifeless, inanimate
get along[PHRV] มีชีวิตอยู่ได้, Syn. get by
get by[PHRV] มีชีวิตอยู่ต่อไป, See also: อยู่ต่อ, ทนอยู่ต่อไป, ทนใช้ต่อไป, Syn. get along, get along with
lead the life of Riley[IDM] มีชีวิตอยู่อย่างหรูหรา, See also: มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
kick about[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. knock about
kick around[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. knock about
knock about[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. kick about
knock around[PHRV] มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีชีวิตอยู่, Syn. kick about
linger on[PHRV] มีชีวิตอยู่ (ทั้งๆที่เจ็บป่วย)
live by oneself[IDM] มีชีวิตอยู่อย่างลำพัง, Syn. live on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alive(อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง, Syn. living, existing ###A. dead)
annual(แอน' นวล) adj. ประจำปี, ทุกปี, เกี่ยวกับปี, เกิดขึ้นระหว่างปี, มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว. -n. พืชที่มีชีวิตอยู่เพียงฤดูเดียวหรือปีเดียว, หนังสือหรือรายได้ประจำปี. -annually adv., Syn. yearlong, yearly
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)
babbage, charles(ชาร์ลส์ แบบเบจ) เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ ค.ศ 1791-1871 เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องคำนวณที่มีชื่อว่า Analytic Engine ซึ่งมีลักษณะความคิดที่เป็นต้นเค้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดิจิตอล ในปัจจุบัน กล่าวคือเป็นเครื่องจักรที่ทำงานไปตามโปรแกรมซึ่งเขียนเก็บไว้ในหน่วยความจำ
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
life expectancyn. ช่วงอายุของชีวิต,ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่
life-size(ไลฟฺ'ไซซ) adj. เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต,เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของคนที่มีชีวิตอยู่., Syn. life-sized
linger(ลิง'เกอะ) v. อ้อยอิ่ง,เกร่,เอ้อระเหย,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังเหลืออยู่,ไม่รู้จักหาย,อืดอาด, See also: lingerer n. ดูlinger lingeringly adv. ดูlinger
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull

English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
living(adj) มีชีวิตอยู่,ยังเป็นๆ,ซึ่งเป็นมนุษย์
protoplasm(n) สิ่งมีชีวิตอยู่ในเซลล์ของสัตว์และพืช
subsist(vi) มีชีวิตอยู่,อยู่,ยังชีพ,ประทังชีวิต
viable(adj) สามารถมีชีวิตอยู่ได้,ปฏิบัติได้,ทำงานได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
lebendig(adj) มีชีวิตอยู่ เช่น Der gefangene Fisch ist noch lebendig. ปลาที่จับมาได้ยังมีชีวิตอยู่เลย, See also: S. am Leben,
am Lebenยังมีชีวิตอยู่, See also: S. lebendig,
Existenz(n) |die, pl. Existenzen| การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่ เช่น Man kann die Existenz von Geistern noch nicht identifizieren., See also: existieren, vorhanden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top