ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathing

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathing-, *breathing*, breath
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathing(n) กระบวนการหายใจ
breathing(n) การหายใจ, Syn. respiration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathing(บรีธ'ธิง) n. การหายใจ, กระบวนการหายใจ, การหายใจอึดหนึ่ง, การหยุดพักหายใจ, การเอ่ยคำ, ความปรารถนา, ชั่วแวบเดียว, การโชยพัดเบา
breathing spacen. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
breathing spelln. โอกาสพัก, โอกาสคิด, ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breathing root; aerating root; pneumatophoreรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breathing; respirationการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breathingการหายใจ [การแพทย์]
breathingการสูดลมหายใจ, การสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing Circuitสายต่อที่ใช้เป็นทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Breathing controlการควบคุมการหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing exercisesการฝึกหายใจ [TU Subject Heading]
Breathing Exercisesการบริหารการหายใจ, การฝึกหายใจ, บริหารการหายใจ, การออกกำลังหายใจ, บริหารการหายใจ, หายใจแรงๆและไอบ่อยๆ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Abdominalการฝึกหายใจ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Deepบริหารโดยให้หายใจลึกๆ [การแพทย์]
Breathing Exercises, Rhythmic Deepการบริหารการหายใจเป็นจังหวะ [การแพทย์]

WordNet (3.0)
breathing(n) the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation, Syn. external respiration, respiration, ventilation
breathing(adj) passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination, Syn. eupnoeic, eupneic, Ant. breathless

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Breathing

n. 1. Respiration; the act of inhaling and exhaling air. [ 1913 Webster ]

Subject to a difficulty of breathing. Melmoth. [ 1913 Webster ]

2. Air in gentle motion. [ 1913 Webster ]

3. Any gentle influence or operation; inspiration; as, the breathings of the Spirit. [ 1913 Webster ]

4. Aspiration; secret prayer. “Earnest desires and breathings after that blessed state.” Tillotson. [ 1913 Webster ]

5. Exercising; promotion of respiration. [ 1913 Webster ]

Here is a lady that wants breathing too;
And I have heard, you knights of Tyre
Are excellent in making ladies trip. Shak. [ 1913 Webster ]

6. Utterance; communication or publicity by words. [ 1913 Webster ]

I am sorry to give breathing to my purpose. Shak. [ 1913 Webster ]

7. Breathing place; vent. Dryden. [ 1913 Webster ]

8. Stop; pause; delay. [ 1913 Webster ]

You shake the head at so long a breathing. Shak. [ 1913 Webster ]

9. Also, in a wider sense, the sound caused by the friction of the outgoing breath in the throat, mouth, etc., when the glottis is wide open; aspiration; the sound expressed by the letter h. [ 1913 Webster ]

10. (Gr. Gram.) A mark to indicate aspiration or its absence. See Rough breathing, Smooth breathing, below. [ 1913 Webster ]


Breathing place. (a) A pause. “That cæsura, or breathing place, in the midst of the verse.” Sir P. Sidney. (b) A vent. --
Breathing time, pause; relaxation. Bp. Hall. --
Breathing while, time sufficient for drawing breath; a short time. Shak. --
Rough breathing (spiritus asper) (&asper_;). See 2d Asper, n. --
Smooth breathing (spiritus lenis), a mark (') indicating the absence of the sound of h, as in 'ie`nai (ienai).
[ 1913 Webster ]

[1913 Webster]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Breathe?- หายใจ? The Imitation Game (2014)
My breath?ปากฉันเหรอ Let the Truth Sting (2007)
Save your breath, Iago.หายใจเข้าไว้ อิอาโก้ เร็วเข้า! Aladdin (1992)
What was his crime? I can't breathe, Jafar!ข้าหายใจไม่ออก จาฟา Aladdin (1992)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
He had already stopped breathing by the time you drove off the road.เขาได้หยุดหายใจไปก่อนแล้ว ตอนที่คุณขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
He was breathing when we went off the road.เขายังหายใจอยู่ ตอนที่ฉันขับรถ Basic Instinct (1992)
She groaned, her breath catching as he suddenly yanked her hair like a rider pulling on a horse 's mane.เธอร้องคราง ลมหายใจของเธอเสียงดัง... ...และทันใดนั้นเขาก็ดึงผมเธอ เหมือนยามที่นักขี่ม้าดึงบังเหียน Basic Instinct (1992)
Cathy, give Father a chance to draw breath.แคธที ให้เวลา พ่อพักหายใจหน่อยสิจ๊ะ Wuthering Heights (1992)
Just breathe now.ลองหายใจดู The Lawnmower Man (1992)
Just breathe and relax. That's it.หายใจและผ่อนคลาย อย่างงั้นแหละ The Lawnmower Man (1992)
Just relax. Just breathe.ผ่อนคลายและหายใจ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breathingA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
breathingHe had trouble breathing.
breathingHe is breathing hard.
breathingHe lay breathing very feebly.
breathingHe ran up the stairs breathing very hard.
breathingHis breathing became faint.
breathingI can hear the soft breathing.
breathingI have difficulty breathing.
breathingIs he breathing?
breathingPneumonia causes difficulty in breathing.
breathingShe was breathing hard.
breathingSomebody's breathing on my face. It's disgusting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัด(n) sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai Definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
breathing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breathing
breathing-space
breathing-spaces

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóng, ㄩㄥˊ, ] breathing (of fish) #79,438 [Add to Longdo]
气管痉挛[qì guǎn jìng luán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨㄢˊ,     /    ] breathing convulsions (as in asthma); tracheospasm [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] breathing of pigs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atempause { f } | Atempausen { pl }breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Atemschutzgerät { n }breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemübung { f }breathing exercises [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いき(P);おき(ok), iki (P); oki (ok)] (n) (1) breath; breathing; (2) (See 息が合う) tone; mood; (P) #7,854 [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
ふうふう;ふーふー[fuufuu ; fu-fu-] (adv) (1) (on-mim) sound of heavy breathing; (n, vs) (2) blowing on something (e.g. to cool it down) [Add to Longdo]
ゆとり教育[ゆとりきょういく, yutorikyouiku] (exp) "education with breathing space" system; pressure-free education [Add to Longdo]
アクアラング[akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
エアブリージングエンジン[eaburi-jinguenjin] (n) air breathing engine [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
スキューバ(P);スクーバ[sukyu-ba (P); suku-ba] (n) scuba; self-contained under-water breathing apparatus; (P) [Add to Longdo]
タンクブリージング[tankuburi-jingu] (n) (scuba) tank breathing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top