ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get along with

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get along with-, *get along with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get along with(phrv) เดินไปข้างหน้าพร้อมกับ, See also: มุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับ, Syn. get along, get on with, go along with
get along with(phrv) สามารถทำต่อไปได้, See also: มีชิวิตอยู่ต่อไป, ทำงานต่อไป ฯลฯ, Syn. get by
get along with(phrv) ก้าวหน้ากับ, See also: รุดหน้ากับ, Syn. bring on
get along with(phrv) เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกันดีกับ, Syn. get along, get on with, go on
get along with(phrv) ไปให้พ้น, Syn. get along, get along with
get along with(phrv) ฉันไม่เชื่อหรอก, See also: ไม่เชื่อหรอก, Syn. come on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And how do you get along with Mrs. Danvers?- แล้วคุณเข้ากันได้กับคุณนายเเดนเวอร์สรึเปล่า Rebecca (1940)
- Very well, very well. Get along with you.-ดีแล้ว ดีแล้ว เดินทางดีๆ ล่ะ Episode #1.6 (1995)
You could have at least tried to get along with my father.คุณแค่พยายามลองผูกมิตร กับพ่อฉันหน่อย. Shrek 2 (2004)
Why can't you get along with her?- งานเขียนกลอนเป็นไงบ้าง I Heart Huckabees (2004)
- Don't you get along with your mum?- นายไม่ค่อยถูกกับแม่ของนายใช่มั้ย Shaun of the Dead (2004)
Make sure you get along with Domyouji-san.ว่าเธอจริงจังกับเขา? A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Don't you get along with your dad?พี่มีปัญหากับพ่อพี่เหรอ? House of Fury (2005)
Don't you get along with your dad?ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับพ่อพี่เป็นยังไงบ้างล่ะ House of Fury (2005)
You're gonna have to learn to get along with people from other neighborhoods.เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนถิ่นอื่น Gridiron Gang (2006)
You've gotta learn to get along with people from different neighborhoods, different backgrounds.ต้องเรียนรู้จะใช้ชีวิต จากคนที่มาจากที่ต่างๆ กัน Gridiron Gang (2006)
I take it I wasn't the easiest person to get along with in the past, ฉันเข้าใจว่าเมื่อก่อน ฉันออกจากจะเอาใจยากซักหน่อย Dead Silence (2007)
I take it I wasn't the easiest person to get along with in the past, but I've changed.ฉันเข้าใจว่าเมื่อก่อน ฉันออกจะเอาใจยากซักหน่อย แต่ฉันเปลี่ยนไปแล้ว Dead Silence (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get along withDo you get along with your boss?
get along withFind mutual interests, and you will get along with each other.
get along withFrom the moment of his birth, man cannot get along without.
get along withGet along with you!
get along withHe could not get along with his neighbors.
get along withHe doesn't get along with anybody in the office.
get along withHe is difficult to get along with.
get along withHe is hard to get along with.
get along withHe is rather hard to get along with.
get along withHe is very difficult to get along with.
get along withHe left his team as he could not get along with the manager.
get along withHe was the sort of man you could get along with.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้า(v) get along with, See also: deal with, Syn. เข้ากัน, Ant. แยก, แตกแยก, Example: เด็กๆ เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดี, Thai Definition: ถูกกันหรือลงรอยกันได้ดี
ลงโบสถ์(v) get along with, See also: be on good terms with someone, be compatible with, Syn. ลงรอย, Thai Definition: เข้ากันได้
ลงรอย(v) get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Syn. ลงโบสถ์, Example: ความเห็นระหว่างผู้รู้กับผู้รู้มักไม่ลงรอยเดียวกันเสมอไป, Thai Definition: เข้ากันได้ดี
ลงรอยกัน(v) get along with, See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible, Example: หล่อนกับคนรักไม่มีท่าทีว่าจะประสานลงรอยกันได้ แม้จะรักกันปานใดก็ตาม, Thai Definition: เข้ากันได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงรอย[longrøi] (v) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together  FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ,   /  ] get along with each other #5,910 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwinde!Get along with you! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) #14,029 [Add to Longdo]
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u, vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get along with
   v 1: have smooth relations; "My boss and I get along very well"
      [syn: {get along with}, {get on with}, {get on}, {get
      along}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top