ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nerd

N ER1 D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerd-, *nerd*, ner
English-Thai: Longdo Dictionary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nerdy(adj slang) (คน) ที่ฉลาดแต่เรื่องเรียนหรือทางวิชาการ แต่มักไม่ค่อยเก่งในการเข้าสังคม, nerd, geek

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerd[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนน่าเบื่อ, Syn. fool
nerdy[ADJ] โง่, See also: ทึ่ม
nerd mobile[SL] รถขนาดครอบครัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get off my rug, you little nerd-bomber.(ดีเจนางฟ้าอีทึกผู้น่ารัก) Full House (1987)
I'm marked for death, and they send me on the road with a PR nerd.ฉันถูกกาหัว พวกเขาดันส่งฉันไปกับพีอาร์น้องใหม่ eXistenZ (1999)
He's a total PR nerd. It ports into you. You're the power source.เขาเป็นพีอาร์น้องใหม่นะ มันต่อกับคุณคุณมีแหล่งพลังงาน eXistenZ (1999)
AII of you peopIe-- there is a big world out there, bigger than prom, bigger than high school, and it won´t matter if you were the prom queen... or the...the quarterback of the football team... or...the biggest nerd in school.AII of you peopIe-- there is a big worId out there, bigger than prom, Never Been Kissed (1999)
This whole Jeremy Melton Revenge of the Nerds theory.ไม่มีอะไรมากหรอก Valentine (2001)
Morgan, this crop stuff is about a bunch of nerds who never had a girlfriend in their lives.มอร์แกน เรื่องรอยนั่นเป็นฝีมือของพวกบ๊อง ที่ชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟน Signs (2002)
Nerds were doing it 25 years ago, and new nerds are doing it again.พวกนี้เริ่มทำตั้งแต่ 25 ปีก่อนแน่ะ แล้วพวกบ๊องไม่มีแฟนรุ่นไหม่ก็มาสานต่อ Signs (2002)
This is exactly what the nerds want.นี่แหละที่พวกบ๊องอยากเห็น Signs (2002)
...The nerds were right.พวกบ๊องพูดถูก Signs (2002)
Yeah, look at all these nerds.นั่นสิ มีแต่เด็กบ้าเรียน The Day After Tomorrow (2004)
Now, if there's a bigger nerd in here, please, point him out.ถ้ามีใครเก่งกว่าผม ไปเอามาเลย The Day After Tomorrow (2004)
Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meetเอเชียบ้าเรียน เอเชียเจ๋งๆ พวกบ้าพลัง Mean Girls (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรเสริญ แก้วกำเนิด[n. prop.] (Sansoēn Kaēokamnoēt) EN: Sansern Kaewkamnerd ; Col. Sansern Kaewkamnerd ; Sansern   FR: Sansern Kaewkamnerd

CMU English Pronouncing Dictionary
NERD    N ER1 D
NERDS    N ER1 D Z
NERDY    N ER1 D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
オタク(P);ヲタク(ik)[, otaku (P); wotaku (ik)] (n) (col) (See 御宅・4) geek; nerd; enthusiast; otaku; (P) [Add to Longdo]
ダサ男;ださ男[ださお(ださ男);ダサお(ダサ男), dasao ( dasa otoko ); dasa o ( dasa otoko )] (n) (sl) (See ださい) an uncool man; dork; geek; dweeb; nerd [Add to Longdo]
ナード[, na-do] (n) nerd [Add to Longdo]
ヲタ;オタ[, wota ; ota] (n,suf) (col) (abbr) (See オタク) nerd; geek; enthusiast [Add to Longdo]
秋葉系;アキバ系[あきばけい(秋葉系);アキバけい(アキバ系), akibakei ( akiba kei ); akiba kei ( akiba kei )] (n,adj-no) (sl) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
女に不自由[おんなにふじゆう, onnanifujiyuu] (n) a guy who never gets the women; nerd [Add to Longdo]
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerd
   n 1: an insignificant student who is ridiculed as being affected
      or boringly studious [syn: {swot}, {grind}, {nerd}, {wonk},
      {dweeb}]
   2: an intelligent but single-minded expert in a particular
     technical field or profession

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 nerd
  n.
 
   1. [mainstream slang] Pejorative applied to anyone with an above-average IQ
   and few gifts at small talk and ordinary social rituals.
 
   2. [jargon] Term of praise applied (in conscious ironic reference to sense
   1) to someone who knows what's really important and interesting and doesn't
   care to be distracted by trivial chatter and silly status games. Compare
   {geek}.
 
   The word itself appears to derive from the lines ?And then, just to show
   them, I'll sail to Ka-Troo / And Bring Back an It-Kutch, a Preep and a
   Proo, / A Nerkle, a Nerd, and a Seersucker, too!? in the Dr. Seuss book If
   I Ran the Zoo (1950). (The spellings ?nurd? and ?gnurd? also used to be
   current at MIT, where ?nurd? is reported from as far back as 1957; however,
   {knurd} appears to have a separate etymology.) How it developed its
   mainstream meaning is unclear, but sense 1 seems to have entered mass
   culture in the early 1970s (there are reports that in the mid-1960s it
   meant roughly ?annoying misfit? without the connotation of intelligence.
 
   Hackers developed sense 2 in self-defense perhaps ten years later, and some
   actually wear ?Nerd Pride? buttons, only half as a joke. At MIT one can
   find not only buttons but (what else?) pocket protectors bearing the slogan
   and the MIT seal.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top