ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accommodate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accommodate-, *accommodate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodate(vt) จัดที่อยู่ให้, See also: หาที่อยู่ให้, Syn. house, lodge, supply accommodations
accommodate(vt) จัดให้เหมาะ, See also: ทำให้เข้ากับ, Syn. adapt, adjust, fit, Ant. disrupt, confuse, derange
accommodate(vi) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vt) บรรลุข้อตกลง
accommodate(vi) ปรับตัว
accommodate(vi) ปรับโฟกัสของตา, See also: ปรับจุดรวมแสงของตา
accommodate(vt) ให้ยืมเงิน
accommodate to(phrv) ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
accommodate with(phrv) เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,

English-Thai: Nontri Dictionary
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก, สงเคราะห์, จัดหาที่พักให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodateปรับสายตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accommodate(vt) บรรจุ, บรรทุก

WordNet (3.0)
accommodate(v) provide with something desired or needed
accommodate(v) have room for; hold without crowding, Syn. admit, hold
accommodate(v) make (one thing) compatible with (another), Syn. reconcile, conciliate
adapt(v) make fit for, or change to suit a new purpose, Syn. accommodate
lodge(v) provide housing for, Syn. accommodate
oblige(v) provide a service or favor for someone, Syn. accommodate, Ant. disoblige
suit(v) be agreeable or acceptable to, Syn. fit, accommodate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accommodate

v. t. [ imp. & p. p. Accommodated p. pr. & vb. n. Accommodating ] [ L. accommodatus, p. p. of accommodare; ad + commodare to make fit, help; con- + modus measure, proportion. See Mode. ] 1. To render fit, suitable, or correspondent; to adapt; to conform; as, to accommodate ourselves to circumstances. “They accommodate their counsels to his inclination.” Addison. [ 1913 Webster ]

2. To bring into agreement or harmony; to reconcile; to compose; to adjust; to settle; as, to accommodate differences, a dispute, etc. [ 1913 Webster ]

3. To furnish with something desired, needed, or convenient; to favor; to oblige; as, to accommodate a friend with a loan or with lodgings. [ 1913 Webster ]

4. To show the correspondence of; to apply or make suit by analogy; to adapt or fit, as teachings to accidental circumstances, statements to facts, etc.; as, to accommodate prophecy to events. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To suit; adapt; conform; adjust; arrange. [ 1913 Webster ]

Accommodate

v. i. To adapt one's self; to be conformable or adapted. [ R. ] Boyle. [ 1913 Webster ]

Accommodate

a. [ L. accommodatus, p. p. of accommodare. ] Suitable; fit; adapted; as, means accommodate to end. [ Archaic ] Tillotson. [ 1913 Webster ]

Accommodately

adv. Suitably; fitly. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Accommodateness

n. Fitness. [ R. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just tell me how and I'll accommodate you.คุณจะเอายังไงผมจัดการให้ The Bodyguard (1992)
I don't keep accommodation for strangers.ฉันไม่มีที่พัก ให้กับคนแปลกหน้า Wuthering Heights (1992)
When did I ever refuse an accommodation?When did I ever refuse an accommodation? The Godfather (1972)
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ Titanic (1997)
I just want to thank you for accommodating us.ผมอยากขอบคุณที่คุณต้อนรับเรา Rushmore (1998)
If you're seeking accommodation, we got some cozy Hobbit-sized rooms available.ถ้าหาที่พักอยู่ล่ะก็ เรามีห้องขนาดเหมาะกับฮ้อบบิทส์ว่างอยู่นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย Contact (1997)
I pray the world and Jerusalem to accommodate such a rarity as a good knight.ข้าภาวนากับโลกและเยรูซาเล็ม ขอให้ได้สิ่งที่หายากที่สุด... . Kingdom of Heaven (2005)
They gave me the five-star accommodation.พวกนั้นให้ที่พักระดับห้าดาวเลย. ให้ฉันทายนะ Transporter 2 (2005)
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโต ควรจะดูแลน้องบ้างนะ ได้ยินรึเปล่า? House of Fury (2005)
As her elder brother, you should be more accommodating.ลูกเป็นพี่ชายคนโตควรรู้ว่าจะดูแลน้องยังไง House of Fury (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accommodateFifty persons can be accommodated for tea.
accommodateHe accommodated me when I asked him for change.
accommodateHe accommodated me with a night's lodging.
accommodateHe accommodate the traveler for the night.
accommodateHe can't accommodate himself to his circumstance.
accommodateHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
accommodateI accommodated him for the night.
accommodateI accommodated him with a night's loading.
accommodateI accommodated him with money.
accommodateI accommodated my friend with money.
accommodateI accommodated my plan to those new circumstances.
accommodateI accommodate statistics to theory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[alum-alūay] (v) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession  FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ต้อนรับ[tønrap] (v) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate  FR: accueillir ; recevoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accommodate
accommodated
accommodates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accommodate
accommodated
accommodates

Japanese-English: EDICT Dictionary
入る(P);這入る[はいる, hairu] (v5r) (1) to enter; (2) to break into; (3) to join; to enroll; (4) to contain; to hold; to accommodate; (5) to have (an income of); (P) #1,866 [Add to Longdo]
アコモデイト[akomodeito] (vs) accommodate [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp, v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
行宮[あんぐう, anguu] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
行在所[あんざいしょ, anzaisho] (n) temporary lodging built to accommodate an Imperial visit [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp, v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top