Search result for

lei

(166 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lei-, *lei*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lei[N] พวงมาลัย (ในฮาวาย ใช้สำหรับสวมรอบคอ)
leisure[ADJ] เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure[ADJ] เพื่อความบันเทิง
leisure[N] เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
leisurely[ADJ] ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely[ADV] อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lei(เล'อี,เล) n. พวงมาลัย,พวงดอกไม้ ใบไม้และอื่น ๆ ,พหูพจน์ของ leu pl. leis, Syn. wreath
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brazileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
cleisto-Pref. "ปิด"

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
sleigh(n) ตะเข้,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leitmotifแนวเรื่องนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leica cameraกล้องไลก้า [TU Subject Heading]
Leigh's Diseaseโรคไลก์ซ, โรคของไลจ์, ความผิดปกติของเมตาบอลิสมของพัยรูเวต [การแพทย์]
Leiomyoblastomaไลโอไมโอบลาสโตมา [การแพทย์]
Leiomyomaไลโอไมโอมา [TU Subject Heading]
Leiomyomaไลโอมัยโอมา; ไลโอไมโอมา, เนื้องอก; เนื้องอกมดลูก; ก้อนทูมของกล้ามเนื้อเรียบ; เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก; เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบ; ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Cellularไลโอไมโอมาชนิดเซลลูล่า [การแพทย์]
Leiomyoma, Clear Cellเคลียร์เซลล์ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Epitheloidเนื้องอกอิพิธิลอยด์ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Plexiformเพล็คซี่ฟอร์มไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Submucousเนื้องอกไมโอมาชนิดอยู่ใต้เยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure (n ) สันทนาการ
leisure driver (n ) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Leishmaniasis.Leishmaniasis. Last Resort (2008)
I might end up teaching in Leipzig. Heinrich owes me a favor.ฉันอยากไปสอนที่ลูปิกจนจบเทอม เฮนริกติดหนี้ผมอยู่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Mrs. Leitner?คุณนาย เลทเนอร์? Day of the Dead (2008)
Mr. Leitner, I understand that you're upset, but the best thing that you can do for Cody right now is to get him to the medical center.คุณ เลทเนอร์ ฉันเข้าใจ แต่สิ่งที่ดีสุดตอนนี้ ที่คุณจะทำกับโคดี้ได้ คือพาเขาี้ไปโรงพยาบาล Day of the Dead (2008)
Mr. and Mrs. Leitner. Oh, you're all right.คุณ และ คุณนาย เลทเนอร์ โอ้พวกคุณไม่เป็นไร Day of the Dead (2008)
Mr. and Mrs. Leitner, and the DJ.คุณ และ คุณนาย เลทเนอร์ แล้วก็ ดีเจ Day of the Dead (2008)
Mr. and Mrs. Leitner, we've been rescued. Come on.คุณ คุณนาย เลทเนอร์ มีคนมาช่วยเราแล้ว Day of the Dead (2008)
Mr. and Mrs. Leitner?คุณ คุณนาย เลทเนอร์ Day of the Dead (2008)
Your friend Felix Leiter has been promoted.ไรเตอร์เพื่อนคุณได้เลื่อนตำแหน่ง Quantum of Solace (2008)
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm Princess Leia.ฉันคือเจ้าหญิงลีอา Bedtime Stories (2008)
Brenda Leigh!เบรนด้า ลีห์ Double Blind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leiYou can do it at your leisure.
leiAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
leiHe did it at his leisure.
leiDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
leiAt one's leisure; in one's spare moments.
leiShe doesn't seem to know what to do with her leisure time.
leiThe leisure industry is sinking more money into new resorts.
leiIn her leisure time she enjoys swimming and tennis.
leiPeople have more leisure than they have ever had.
leiI don't know what to do with my leisure.
leiI'm amused by his idea of leisure.
leiI often spend my leisure time listening to the radio.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น[N] Leiognathus splendens, Syn. ปลาแป้น, Example: ชาวประมงพบแป้นหลายตัวในบริเวณป่าชายเลน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยในสกุล Leiognathus, Secutor และ Gazza วงศ์ Leiognathidae เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวป้อม แบนข้างมาก มักมีสีเงินหรือสีเนื้อ
เรื่อยเฉื่อย[ADV] unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย[ADV] leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย[ADV] leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ[ADV] leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ[ADV] slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย[ADV] leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
เวลาว่าง[N] free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun   FR: soleil [m]
บรรจุให้เต็ม[v. exp.] (banju hai tem) FR: faire le plein
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace   FR: lentement
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine   FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[adj.] (daēt jat) EN: sunny   FR: ensoleillé ; radieux
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) FR: ensoleillé ; éclatant

CMU English Pronouncing Dictionary
LEI    L EY1
LEIN    L IY1 N
LEIS    L EY1 Z
LEIF    L IY1 F
LEIB    L IY1 B
LEIGH    L IY1
LEIVA    L IY1 V AH0
LEIBY    L IY1 B IY0
LEICK    L IY1 K
LEIJA    L IY1 Y AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lei    (n) (l ei1 ii)
Leix    (n) (l ii1 sh)
leis    (n) (l ei1 ii z)
Leigh    (n) (l ii1)
Leiden    (n) (l ai1 d n)
Leipzig    (n) (l ai1 p z i g)
Leitrim    (n) (l ii1 t r i m)
leisure    (n) (l e1 zh @ r)
Leinster    (n) (l e1 n s t @ r)
leisured    (j) (l e1 zh @ d)

German-Thai: Longdo Dictionary
leichtเบา
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า
Leiter(n) |die, pl. Leiter| บันได

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leib {m}body [Add to Longdo]
leistendrending [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
Leiden {n}suffering [Add to Longdo]
leichter Brandschadensinge [Add to Longdo]
Leiter {m} der Finanzabteilung; Leiterin {f} der Finanzabteilungtreasurer [Add to Longdo]
Leichenvergiftung {f}cadaverous poisoning [Add to Longdo]
Leibchen {n}bodice [Add to Longdo]
Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Leibeigenen {pl}serf; helot; villeign | serfs [Add to Longdo]
Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Leibeigenen {pl}thrall | thralls [Add to Longdo]
Leibeigenschaft {f}peonage [Add to Longdo]
Leibeigenschaft {f}serfdom [Add to Longdo]
Leibesübungen {pl}physical exercise [Add to Longdo]
Leibesvisitation {f} | einer Leibesvisitation unterziehenstrip-search | to strip-search [Add to Longdo]
Leibgarde {f}life guards [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle [Add to Longdo]
休闲鞋[xiū xián xié, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] leisure shoes [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] injure; puppet [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] lazy; tired out, worn fatigued [Add to Longdo]
[lēi, ㄌㄟ, ] to choke; to throttle; to strangle [Add to Longdo]
勒紧[lēi jǐn, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ, / ] to tighten (bond) [Add to Longdo]
勒紧裤带[lēi jǐn kù dài, ㄌㄟ ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] to tighten one's belt [Add to Longdo]
勒脖子[lēi bó zi, ㄌㄟ ㄅㄛˊ ㄗ˙, ] to throttle; to strangle [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] enclosure, dike, embankment [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] Japanese variant of 壘|垒 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
侍医[じい, jii] Leibarzt, Hofarzt [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
好物[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
小雨[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lei
   n 1: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
      or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath},
      {garland}, {coronal}, {chaplet}, {lei}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LEI
     Lotus Enterprise Integrator (Lotus)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 lei
   law
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lei [lɛi˘]
   slate
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 lei
    her, she
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top