ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leid

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leid-, *leid*, lei
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
kaleidoscope(n) ภาพลานตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alexandra Leidner found the body.อเล็กแซนดร้า ไลดเนอร์ เป็นคนพบศพ Ball and Chain (2010)
Alexandra Leidner, born 1925.อเล็กแซนดร้า ไลด์เนอร์ เกิดปี 1925 Ball and Chain (2010)
"Beatrice Leidner Mitchell."" บิทริซ ไลด์เนอร์ มิทเซล" Ball and Chain (2010)
Is that any relation to Alexandra Leidner?เป็นญาติกับอเล็กซ์แซนดร้า ไลด์เนอร์ มั้ย Ball and Chain (2010)
Euer Leiden wird bald vorbei sein, Bruder.Euer ไล wird หัวล้าน vorbei เซียน, Bruder Sacramentum (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้ำมอง[n.] (thammøng) EN: peep show ; picture peep-show ; kaleidoscope   

CMU English Pronouncing Dictionary
LEIDY    L IY1 D IY0
LEIDER    L AY1 D ER0
LEIDIG    L AY1 D IH0 G
LEIDNER    L AY1 D N ER0
LEIDERMAN    L AY1 D ER0 M AH0 N
LEIDERMAN'S    L AY1 D ER0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Leiden    (n) lˈaɪdn (l ai1 d n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莱顿[Lái dùn, ㄌㄞˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Leiden (the Netherlands), #108,995 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้ , See also: A. zum Glück,
Kleidung(n) |die, pl. Kleidungen| เสื้อผ้า
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Es tut mir Leid.ฉันเสียใจ (ใช้แสดงความเสียใจหรืออาจใช้สำหรับขอโทษเวลาที่ทำผิด)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leid {n}; Leiden {n}; Unglück {n}; Reue {f}; Bedauern {n}sorrow [Add to Longdo]
Leid {n}harm [Add to Longdo]
Leid {n} | Leiden {pl}woe | woes [Add to Longdo]
Leiden {n}ailment [Add to Longdo]
Leiden {n}suffering [Add to Longdo]
Leiden {n} Krankheit {f} | Krankheiten {pl}malady | maladies [Add to Longdo]
Leidende {m,f}; Leidender | Leidenden {pl}; Leidendesufferer | sufferers [Add to Longdo]
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl} | aus Leidenschaftpassion | passions | of passion [Add to Longdo]
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl}ferventness | fervidness [Add to Longdo]
Leidenschaftlichkeit {f}impulsiveness [Add to Longdo]
Leidenschaftlichkeit {f}passionateness [Add to Longdo]
Leidensgenosse {m}fellows in misery; fellow sufferer [Add to Longdo]
Leidtragende {m,f}; Leidtragender | Leidtragenden {pl}; Leidtragendemourner | mourners [Add to Longdo]
leiden anto be troubled with [Add to Longdo]
leidend; kränklich {adj}ailing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
カライダ[, karaida] (n) {comp} Kaleida [Add to Longdo]
カレイドスコープ;カレードスコープ[, kareidosuko-pu ; kare-dosuko-pu] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]
テンイバラザメ属[テンイバラザメぞく, ten'ibarazame zoku] (n) Paragaleus (genus in the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ科[ヒレトガリザメか, hiretogarizame ka] (n) (See ヘミガレウス科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ヒレトガリザメ属[ヒレトガリザメぞく, hiretogarizame zoku] (n) Hemigaleus (genus of the weasel shark family Hemigaleidae) [Add to Longdo]
ヘミガレウス科[ヘミガレウスか, hemigareusu ka] (n) (See ヒレトガリザメ科) Hemigaleidae (family of weasel sharks containing 8 known species in 4 genera found from the eastern Atlantic to the continental Indo-Pacific) [Add to Longdo]
牛舌魚;牛の舌[うしのした, ushinoshita] (n) (1) (uk) cow's tongue; (2) sole (any flatfish of suborder Soleoidei, esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae or true soles of family Soleidae) [Add to Longdo]
舌平目(ateji);舌鮃[したびらめ;シタビラメ, shitabirame ; shitabirame] (n) (1) (uk) sole (esp. the tonguefishes of family Cynoglossidae, but also the true soles of family Soleidae); (2) red tonguesole (Cynoglossus joyneri) [Add to Longdo]
百色眼鏡[ひゃくいろめがね, hyakuiromegane] (n) kaleidoscope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
情熱[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]
激情[げきじょう, gekijou] Leidenschaft, Affekt [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] leidenschaftlich, feurig [Add to Longdo]
苦しむ[くるしむ, kurushimu] leiden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  leid /lait/
   sorry

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Leid /lait/ 
   affliction; harm; sorrow; woe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top