Search result for

gras

(142 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gras-, *gras*, gra
English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grasp[VT] จับ, See also: กำ, ยึด, ฉวย, คว้า, Syn. grab, embrace, cuddle
grasp[VT] เข้าใจ, See also: รู้ซึ้ง, Syn. understand, apprehend, Ant. misunderstand
grasp[N] การจับ, See also: การคว้า, การไขว่คว้า
grasp[N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
grass[N] หญ้า, See also: บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, meadow
grass[SL] ผู้ที่บอกข้อมูล
grass[SL] กัญชา
grassy[ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า, Syn. leafy, shady, woody
grassy[ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี
grassed[N] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasp(กราสพฺ) vt.,vi.,n. (การ) ยึด,จับ,กำแน่น,คว้า,เข้าใจ,รู้ซึ้ง, See also: grasper n.
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
grass(กราส) n. หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grass bladeใบหญ้า
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
grass clothผ้าป่าน
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา

English-Thai: Nontri Dictionary
grasp(vt) ฉวย,คว้า,จับแน่น,เข้าใจ,กำ, รู้ซึ้ง
grass(n) หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Grashof numberเลขกราสโฮฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspกำมือ, [การแพทย์]
Grasp and Release, Controlled Voluntaryควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี [การแพทย์]
Grasp Reflexรีเฟล็กซจับ [การแพทย์]
Graspingจับ [การแพทย์]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Grass Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า
อุณหภูมิต่ำสุดที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ที่บรรจุวัตถุเหลวสัมผัสพอดีกับยอดของใบหญ้าที่ตัดสั้น [สิ่งแวดล้อม]
Grass minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดยอด หญ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Grass Pollenเกสรหญ้า [การแพทย์]
Grass-Greenสีเขียวใส [การแพทย์]
Grassesหญ้า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grasp (n) อำนาจ,ควบคุม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I bet those grass stains never came out.ฉันพนันว่า grass stains ไม่มีทางเป็นที่รู้จัก New Haven Can Wait (2008)
You feed your husband and children with crappy grass and beans, and you go buy a cello?เธอเลี้ยงสามีและลูกด้วย ผักและถั่วธรรมดาๆ แต้เธอไปซื้อเชลฌล่นี่นะ? Beethoven Virus (2008)
World domination is waiting my grasp!การควบคุมทุกอย่างกำลังอยู่ในมือของฉัน Bolt (2008)
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง Inkheart (2008)
The book is right here within our grasp...ฉันไม่เข้าใจ ทั้งที่หนังสืออยู่ใกล้แค่เอื้อม Inkheart (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
The butterflies flitted above the grass..."เหล่าผีเสื้อโบยบิยบนยอดหญ้า..." Inkheart (2008)
You have a firm grasp of the obvious.คุณอธิบายโคตรจะแจ่มแจ้งเลย The Love Guru (2008)
Mine's a picture of me and Marley... grasshoppers and ice cream.ของหนูคือรูปของหนูกับมาร์ลีย์ ตั๊กแตน แล้วก็ไอศครีม Marley & Me (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
It could be the grass and the trees are doing this now.มันอาจเป็นหญ้าแล้วก็ต้นไม้ที่ทำให้เกิดขึ้น The Happening (2008)
- You're the first bad guy who helped escape the law's graspนายปล่อยให้ผู้ร้ายหลบหนีไปได้ถึงสองครั้ง Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grasNobuhiko Takada lost to Hikson Grasy.
grasKeep off the grass.
grasKeep off the grass!
grasWe laid the injured man on the grass.
grasMy dog often lies on the grass.
grasThe grass is always greener on the other side of the fence.
grasIt was so nice to sit on the grass in the spring sun.
grasThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
grasI laid myself on the grass.
grasThe other grasped his arm.
grasI grasped the entire structure of his argument.
grasAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
แย่งชิง[V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
หญ้า[N] grass, Syn. ต้นหญ้า, Example: หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae
มุบ[ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
แวง[N] name of tree of reed-family, See also: grasses of various genera, used for thatching, Syn. ต้นปรือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Scleria poaeformis Retz. ในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นในน้ำ ใบยาวๆ ใช้มุงหลังคาและสานเสื่อเป็นต้น, Notes: (ถิ่นอีสาน)
หน้าเลือด[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
ตั๊กแตน[N] grasshopper, See also: mantis, Example: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
ติณชาติ[N] grass, Syn. หญ้า, Example: เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน, Thai definition: พืชจำพวกหญ้า
ตฤณชาติ[N] grasses, Syn. หญ้า, Example: ป่าแห่งนี้มีตฤณชาติหลายหลากเติบโตอยู่, Thai definition: หญ้าต่างๆ หลายๆ ชนิด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass   
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize   FR: empoigner ; saisir ; serrer
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAS    G R AE1 S
GRAS    G R AA1
GRASS    G R AE1 S
GRASP    G R AE1 S P
GRASSE    G R AE1 S
GRASPS    G R AE1 S P S
GRASSI    G R AE1 S IY0
GRASSO    G R AE1 S OW0
GRASTY    G R AE1 S T IY0
GRASER    G R EY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gras    (n) (g r aa1)
grasp    (v) (g r aa1 s p)
grass    (v) (g r aa1 s)
grasps    (v) (g r aa1 s p s)
grassy    (j) (g r aa1 s ii)
grasped    (v) (g r aa1 s p t)
grassed    (v) (g r aa1 s t)
grasses    (v) (g r aa1 s i z)
grasping    (v) (g r aa1 s p i ng)
grassier    (j) (g r aa1 s i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough, #1,938 [Add to Longdo]
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, ] grasp; seize; hold; assurance; certainty, #2,362 [Add to Longdo]
抓紧[zhuā jǐn, ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] grasp, #4,721 [Add to Longdo]
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie, #6,864 [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical, #8,397 [Add to Longdo]
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy, #8,711 [Add to Longdo]
青草[qīng cǎo, ㄑㄧㄥ ㄘㄠˇ, ] grass, #25,547 [Add to Longdo]
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, ] grasslands and forests; vegetation; flora, #25,555 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] grasshopper; midge; sandfly, #27,861 [Add to Longdo]
草鱼[cǎo yú, ㄘㄠˇ ㄩˊ, / ] grass carp, #42,198 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gras {n} [bot.] | Gräser {pl}grass | grasses [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]
Gras {n}herbage [Add to Longdo]
Grasbüschel {n}hassock [Add to Longdo]
Grashalm {m} | Grashalme {pl}blade of grass | blades of grass [Add to Longdo]
Grasland {n}; Weideland {n}pastureland [Add to Longdo]
Grasnarbe {f}; Grasteppich {m} | Grasnarben {pl}sward | swards [Add to Longdo]
grasen; äsen; weiden | grasend | grast | grasteto browse | browsing | browses | browsed [Add to Longdo]
grasgrün {adj}grass-green [Add to Longdo]
grasig {adj} | grasiger | am grasigstengrassy | grassier | grassiest [Add to Longdo]
grassierento rage; to be rampant [Add to Longdo]
grassieren; umgehento be rife [Add to Longdo]
Grasläufer {m} [ornith.]Buff-breasted Sandpiper (Tryngites subruficollis) [Add to Longdo]
Grasklapperlerche {f} [ornith.]Clapper Lark [Add to Longdo]
Grasammer {f} [ornith.]Savannah Sparrow [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
つかみ取る[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
オーチャードグラス[, o-cha-dogurasu] (n) orchard grass [Add to Longdo]
グラス[, gurasu] (n) (1) glass; (2) grass; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くさ, kusa] Gras, Kraut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  gras /gʀa/ 
   fat; fatty; greasy

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gras /graːs/ 
   grass; herbage

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  gras /xrɑs/
   grass

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top