Search result for

gras

(116 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gras-, *gras*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grasp (n) อำนาจ,ควบคุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grasp    [VT] จับ, See also: กำ, ยึด, ฉวย, คว้า, Syn. grab, embrace, cuddle
grasp    [VT] เข้าใจ, See also: รู้ซึ้ง, Syn. understand, apprehend, Ant. misunderstand
grasp    [N] การจับ, See also: การคว้า, การไขว่คว้า
grasp    [N] ความสามารถในการเข้าใจ, See also: การเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง
grass    [N] หญ้า, See also: บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, meadow
grass    [SL] ผู้ที่บอกข้อมูล
grass    [SL] กัญชา
grassy    [ADJ] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า, Syn. leafy, shady, woody
grassy    [ADJ] เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี
grassed    [N] ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Grashof numberเลขกราสโฮฟ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graspกำมือ, [การแพทย์]
Grasp and Release, Controlled Voluntaryควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี [การแพทย์]
Grasp Reflexรีเฟล็กซจับ [การแพทย์]
Graspingจับ [การแพทย์]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Grass Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า
อุณหภูมิต่ำสุดที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ที่บรรจุวัตถุเหลวสัมผัสพอดีกับยอดของใบหญ้าที่ตัดสั้น [สิ่งแวดล้อม]
Grass minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดยอด หญ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Grass Pollenเกสรหญ้า [การแพทย์]
Grass-Greenสีเขียวใส [การแพทย์]
Grassesหญ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grasHe lay at full length on the grass.
grasHe made do with a bed of grass.
grasHe has a good grasp of English.
grasHe gave me a firm hand grasp.
grasHe made a sign to me to keep off the grass.
grasHe made a sign to me to keep off the grass.
grasHe is lying on the grass.
grasHe tried to grasp the rail.
grasHe was lying on the grass.
grasHe lay down on the grass and went to sleep.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grasp(กราสพฺ) vt.,vi.,n. (การ) ยึด,จับ,กำแน่น,คว้า,เข้าใจ,รู้ซึ้ง, See also: grasper n.
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
grass(กราส) n. หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grass bladeใบหญ้า
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
grass clothผ้าป่าน
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา

English-Thai: Nontri Dictionary
grasp(vt) ฉวย,คว้า,จับแน่น,เข้าใจ,กำ, รู้ซึ้ง
grass(n) หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
grasshopper(n) เรไร,ตั๊กแตน
grassy(adj) มีหญ้า,เขียวไปด้วยหญ้า,เต็มไปด้วยหญ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นหญ้า    [N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
แย่งชิง    [V] snatch, See also: grasp, seize, grab, Syn. ฉกชิง, ช่วงชิง, แย่ง, แก่งแย่ง, Ant. ให้, ยกให้
หญ้า    [N] grass, Syn. ต้นหญ้า, Example: หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae
มุบ    [ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
แวง    [N] name of tree of reed-family, See also: grasses of various genera, used for thatching, Syn. ต้นปรือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Scleria poaeformis Retz. ในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นในน้ำ ใบยาวๆ ใช้มุงหลังคาและสานเสื่อเป็นต้น, Notes: (ถิ่นอีสาน)
หน้าเลือด    [ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าโลหิต, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปากท้องและปัญหาการกดขี่ของเจ้าของที่ดินหน้าเลือดได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
หน้าโลหิต    [ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น
ตั๊กแตน    [N] grasshopper, See also: mantis, Example: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
ติณชาติ    [N] grass, Syn. หญ้า, Example: เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน, Thai definition: พืชจำพวกหญ้า
ตฤณชาติ    [N] grasses, Syn. หญ้า, Example: ป่าแห่งนี้มีตฤณชาติหลายหลากเติบโตอยู่, Thai definition: หญ้าต่างๆ หลายๆ ชนิด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp   FR: saisir
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest   FR: saisir ; attraper
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass   
แห้วหมู[n. exp.] (haēomū) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; potelé
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize   FR: empoigner ; saisir ; serrer
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เขียวชอุ่ม[v. exp.] (khīo cha-um) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAS    G R AE1 S
GRAS    G R AA1
GRASP    G R AE1 S P
GRASS    G R AE1 S
GRASSY    G R AE1 S IY0
GRASSO    G R AE1 S OW0
GRASSL    G R AE1 S AH0 L
GRASSI    G R AE1 S IY0
GRASTY    G R AE1 S T IY0
GRASSE    G R AE1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gras    (n) (g r aa1)
grasp    (v) (g r aa1 s p)
grass    (v) (g r aa1 s)
grasps    (v) (g r aa1 s p s)
grassy    (j) (g r aa1 s ii)
grasped    (v) (g r aa1 s p t)
grassed    (v) (g r aa1 s t)
grasses    (v) (g r aa1 s i z)
grasping    (v) (g r aa1 s p i ng)
grassier    (j) (g r aa1 s i@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gras {n}herbage [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]
Gras {n} [bot.] | Gräser {pl}grass | grasses [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのころ草[いのころぐさ, inokorogusa] (n) spike-eared grass [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
つかみ取る[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
ぬたうつ[, nutautsu] (v5t,vi) to roll around in the grass or mud [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
オーチャードグラス[, o-cha-dogurasu] (n) orchard grass [Add to Longdo]
グラス[, gurasu] (n) (1) glass; (2) grass; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剪草机[jīǎn cǎo jī, 剪草機] grass mower [Add to Longdo]
[yāo, 喓] grasshopper chirp; mosquito buzz [Add to Longdo]
如草[rú cǎo, 如草] grassy [Add to Longdo]
把握[bǎ wò, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty [Add to Longdo]
抓紧[zhuā jǐn, 抓緊] grasp [Add to Longdo]
禾草[hé cǎo, 禾草] grass [Add to Longdo]
[láng, 稂] grass; weeds [Add to Longdo]
[tí, 稊] grass; tares [Add to Longdo]
稳操胜券[wěn cāo shèng quàn, 穩操勝券] grasp it and victory is assured (成语 saw); to have success within one's grasp; to beat comfortably [Add to Longdo]
[cǎo, 艸] grass [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くさ, kusa] Gras, Kraut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gras [gra]
   fat; fatty; greasy
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gras [xrɑs]
   grass
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gras [graːs] (n) , s.(n )
   grass; herbage
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top