ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grass

G R AE1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grass-, *grass*, gras
หรือคุณหมายถึง graß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grass(n) หญ้า, See also: บริเวณที่มีหญ้า, ทุ่งหญ้า, Syn. grassland, meadow
grass(sl) ผู้ที่บอกข้อมูล
grass(sl) กัญชา
grassy(adj) ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า, Syn. leafy, shady, woody
grassy(adj) เขียวชอุ่ม, See also: ซึ่งเขียวขจี
grassed(n) ซึ่งปกคลุมด้วยหญ้า
grass on(phrv) แจ้งตำรวจ, See also: บอกตำรวจ, Syn. inform against
grassland(n) ทุ่งหญ้า, See also: ท้องทุ่ง, บริเวณที่มีหญ้าขึ้นมาก, Syn. meadow, prairie
grassroots(n) สามัญชน, See also: ประชาชน, คนธรรมดา
grassroots(adj) ระดับสามัญชน, See also: ระดับธรรมดา, Syn. basic, fundamental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grass(กราส) n. หญ้า, สนามหญ้า, ทุ่งหญ้า
grass bladeใบหญ้า
grass characterตัวอักษรที่เขียนหวัด
grass clothผ้าป่าน
grass hopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grass rootsสามัญชน, ตำแหน่งธรรมดา
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี, หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา, ชายที่หย่ากับภรรยา
grasshopper(กราส'ฮอพเพอะ) n. ตั๊กแตน
grassland(กราส'แลนดฺ) n. ทุ่งหญ้า, ดินแดนที่มีทุ่งหญ้ามาก, Syn. pasture land

English-Thai: Nontri Dictionary
grass(n) หญ้า, สนามหญ้า, ทุ่งหญ้า
grasshopper(n) เรไร, ตั๊กแตน
grassy(adj) มีหญ้า, เขียวไปด้วยหญ้า, เต็มไปด้วยหญ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grass roots๑. รากเหง้า, รากฐาน๒. ระดับชาวบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Grass Minimum Temperatureอุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า, Example: อุณหภูมิต่ำสุดที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ที่บรรจุวัตถุเหลวสัมผัสพอดีกับยอดของใบหญ้าที่ตัดสั้น [สิ่งแวดล้อม]
Grass minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดยอด หญ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Grass Pollenเกสรหญ้า [การแพทย์]
Grass-Greenสีเขียวใส [การแพทย์]
Grassesหญ้า [TU Subject Heading]
Grassesหญ้า [การแพทย์]
Grasses, Bermudaหญ้าแพรก [การแพทย์]
Grasses, Johnsonหญ้าพง, [การแพทย์]
Grasses, Manilaหญ้านวลน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
Grass flourishes again on the inspection ground around the blocks.ต้นหญ้าได้งอกงามอีกครั้ง บนผืนดินแห่งนี้ Night and Fog (1956)
Get some grass if you can.ได้รับใบมีดไม่กี่ของหญ้า เจริญเติบโตถ้าคุณสามารถ How I Won the War (1967)
A snake in the grass A snake in the grassงูในพงหญ้า The Little Prince (1974)
I'd wake up at night ... with the smell of the ballpark in my nose, with the cool of the grass on my feet, ผมตื่นมาตอนกลางคืน ได้กลิ่นสนามกีฬาติดจมูกอยู่ ความชุ่มชื้นของหญ้าที่ฝ่าเท้า Field of Dreams (1989)
Grass is waiting for you.ผืนหญ้ารอแกอยู่ The Lawnmower Man (1992)
If you boys listen real careful, you can hear the panpipes... of the little people in the grass there.ถ้าพวกเธอตั้งใจฟังให้ดี พวกเธอจะได้ยินเสียงขลุ่ย จากกลุ่มภูติจิ๋วในพงหญ้า The Lawnmower Man (1992)
I may be stoned on grass and Prozac but... you walk through our life dead.ต่อให้ฉันติดกัญชายาเมา คุณก็ไม่มีวันสนใจใยดี Heat (1995)
I haven't been dropping no eaves. Honest. I was cutting the grass under the window.ข้าไม่ได้แอบฟังจริงๆ ข้าเล็มหญ้าตรงใต้หน้าต่างอยู่น่ะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Well, come on, then. Let's not wait for the grass to grow.อ้าว งั้นลุกมาเลย อย่าให้รากงอกน่า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Trees are not violet, grass is not charcoal, and a man cannot... fly.ต้นไม้ไม่ใช่สีม่วง หญ้าไม่ใช่สีเทา และคนไม่... บิน? Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grassA grasshopper and many ants lived in a field.
grassAnd he pointed to a bunch of high grass.
grassAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at the white clouds.
grassAs a boy I used to lie on my back on the grass and look at white clouds.
grassAs these trees grow tall, they rob the grass of light.
grassBecause of the drought the grass has withered.
grassCattle feed on grass.
grassCows are eating grass in the meadow.
grassCows live on grass.
grassDon't touch the grass.
grassDon't trample on the grass.
grassDon't walk on the grass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นหญ้า(n) grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai Definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
หญ้า(n) grass, Syn. ต้นหญ้า, Example: หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดไม่เฉพาะแต่ช้าง ม้า วัว และควาย, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อเรียกไม้ล้มลุก หลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae
แวง(n) name of tree of reed-family, See also: grasses of various genera, used for thatching, Syn. ต้นปรือ, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Scleria poaeformis Retz. ในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นในน้ำ ใบยาวๆ ใช้มุงหลังคาและสานเสื่อเป็นต้น, Notes: (ถิ่นอีสาน)
ตั๊กแตน(n) grasshopper, See also: mantis, Example: พวกเด็กๆ วิ่งไล่จับตั๊กแตนกันอย่างสนุกสนาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในหลายวงศ์ ลำตัวยาว มีขนาดต่างๆ กัน อาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้
ติณชาติ(n) grass, Syn. หญ้า, Example: เราเกิดมาต้อยต่ำเปรียบเป็นติณชาติบนพื้นดิน, Thai Definition: พืชจำพวกหญ้า
ตฤณชาติ(n) grasses, Syn. หญ้า, Example: ป่าแห่งนี้มีตฤณชาติหลายหลากเติบโตอยู่, Thai Definition: หญ้าต่างๆ หลายๆ ชนิด, Notes: (สันสกฤต)
ชายเฟือย(n) grassy shore, Example: ครูคัดเรือเข้าหาฝังทิ่มหัวเรือแทรกเข้าไปในระหว่างชายเฟือย, Thai Definition: ริมน้ำที่มีหญ้ารกๆ หรือมีไม้น้ำปกคลุม
ทุ่งเลี้ยงสัตว์(n) grassland, See also: plains, meadow, prairie, pampas, pasturage, range
ทุ่งหญ้า(n) grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count Unit: แห่ง
แม่ร้าง(n) grass widow, See also: divorcee, Syn. แม่ม่ายผัวร้าง, แม่ม่าย, แม่หม้าย, Thai Definition: หญิงที่เลิกกับผัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวบ้าน[chāobān] (n) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots  FR: villageois [ mpl ] ; voisins [ mpl ] ; gens [ fpl ] ; personnes [ fpl ] ; laïcs [ mpl ]
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
ดงหญ้า[dong yā] (n, exp) EN: patch of grass
แห้วหมู[haēomū] (n, exp) EN: Nut grass ; Yellow nutsedge
จ้ำม่ำ[jammam] (adj) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump  FR: grassouillet ; potelé
เขียวชอุ่ม[khīo cha-um] (v, exp) EN: be verdant ; be green ; be fresh ; be grassy ; be leafy
เกี่ยวหญ้า[kīo yā] (v, exp) EN: gather grass with a sickle  FR: faucher l'herbe
กกฟลอริด้า[kok Fløridā] (n, exp) EN: Star grass
กกแก้ว[kok kaēo] (n, exp) EN: Star grass
กราสฮอปเปอร์[Krāshøppoē] (tm) EN: Grasshopper  FR: Grasshopper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRASS G R AE1 S
GRASSI G R AE1 S IY0
GRASSO G R AE1 S OW0
GRASSY G R AE1 S IY0
GRASSE G R AE1 S
GRASSL G R AE1 S AH0 L
GRASSER G R AE1 S ER0
GRASSED G R AE1 S T
GRASSES G R AE1 S AH0 Z
GRASSES G R AE1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grass (v) grˈaːs (g r aa1 s)
grassy (j) grˈaːsiː (g r aa1 s ii)
grassed (v) grˈaːst (g r aa1 s t)
grasses (v) grˈaːsɪz (g r aa1 s i z)
grassier (j) grˈaːsɪəʳr (g r aa1 s i@ r)
grassing (v) grˈaːsɪŋ (g r aa1 s i ng)
grassiest (j) grˈaːsɪɪst (g r aa1 s i i s t)
grassland (n) grˈaːslænd (g r aa1 s l a n d)
grasslands (n) grˈaːslændz (g r aa1 s l a n d z)
grassroots (n) grˈaːsruːts (g r aa1 s r uu t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough #1,938 [Add to Longdo]
草原[cǎo yuán, ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, ] grassland; prairie #6,864 [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass radical #8,397 [Add to Longdo]
草根[cǎo gēn, ㄘㄠˇ ㄍㄣ, ] grassroots democracy #8,711 [Add to Longdo]
青草[qīng cǎo, ㄑㄧㄥ ㄘㄠˇ, ] grass #25,547 [Add to Longdo]
草木[cǎo mù, ㄘㄠˇ ㄇㄨˋ, ] grasslands and forests; vegetation; flora #25,555 [Add to Longdo]
[měng, ㄇㄥˇ, ] grasshopper; midge; sandfly #27,861 [Add to Longdo]
草鱼[cǎo yú, ㄘㄠˇ ㄩˊ, / ] grass carp #42,198 [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] grasshopper #43,977 [Add to Longdo]
草书[cǎo shū, ㄘㄠˇ ㄕㄨ, / ] grass script (a style of Chinese calligraphy); cursive #49,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gras { n } [ bot. ] | Gräser { pl }grass | grasses [Add to Longdo]
Spielwiese { f }grass play area [Add to Longdo]
Strohwitwe { f }grass widow [Add to Longdo]
Strohwitwer { m }grass widower [Add to Longdo]
grassierento rage; to be rampant [Add to Longdo]
grassieren; umgehento be rife [Add to Longdo]
Kapgraseule { f } [ ornith. ]Grass Owl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire la grasse matinéeหลับกลางวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n, n-suf) (See 芝生) area of thick growth (of trees, grass, etc.) #547 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 草書) cursive script; "grass" kanji #2,996 [Add to Longdo]
草(P);艸(oK)[くさ, kusa] (n) (1) grass; weed; herb; thatch; (2) (arch) ninja; (pref) (3) not genuine; substandard; (P) #2,996 [Add to Longdo]
弥生[やよい(P);いやおい, yayoi (P); iyaoi] (n) (1) (obs) third month of the lunar calendar; (2) (いやおい only) (arch) thick growth (of grass, etc.); (3) Yayoi period (ca. 300 BCE - 300 CE); (P) #6,641 [Add to Longdo]
ローン[ro-n] (n) (1) loan; (2) roan; (3) lawn (i.e. short grass); (4) lawn (type of cotton cloth); (P) #7,664 [Add to Longdo]
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass #8,902 [Add to Longdo]
グラス[gurasu] (n) (1) glass; (2) grass; (P) #8,906 [Add to Longdo]
笹(P);篠;小竹[ささ, sasa] (n) bamboo grass; (P) #12,424 [Add to Longdo]
草原[そうげん(P);くさはら;くさわら, sougen (P); kusahara ; kusawara] (n) grass-covered plain; grasslands; meadows; savannah; prairie; steppe; (P) #12,706 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grass \Grass\ (gr[.a]s), n. [OE. gras, gres, gers, AS, gr[ae]s,
   g[ae]rs; akin to OFries. gres, gers, OS., D., G., Icel., &
   Goth. gras, Dan. gr[ae]s, Sw. gr[aum]s, and prob. to E.
   green, grow. Cf. {Graze}.]
   1. Popularly: Herbage; the plants which constitute the food
    of cattle and other beasts; pasture.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) An endogenous plant having simple leaves, a stem
    generally jointed and tubular, the husks or glumes in
    pairs, and the seed single.
    [1913 Webster]
 
   Note: This definition includes wheat, rye, oats, barley,
      etc., and excludes clover and some other plants which
      are commonly called by the name of grass. The grasses
      form a numerous family of plants.
      [1913 Webster]
 
   3. The season of fresh grass; spring. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Two years old next grass.       --Latham.
    [1913 Webster]
 
   4. Metaphorically used for what is transitory.
    [1913 Webster]
 
       Surely the people is grass.      --Is. xl. 7.
    [1913 Webster]
 
   5. Marijuana. [Slang]
    [PJC]
 
   Note: The following list includes most of the grasses of the
      United States of special interest, except cereals. Many
      of these terms will be found with definitions in the
      Vocabulary. See Illustrations in Appendix.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grass \Grass\, v. t. [imp. & p. p. {Grassed}; p. pr. & vb. n.
   {Grassing}.]
   1. To cover with grass or with turf.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose, as flax, on the grass for bleaching, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to the grass or ground; to land; as, to grass a
    fish. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grass \Grass\, v. i.
   To produce grass. [R.] --Tusser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grass
   n 1: narrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as
      pasture for grazing animals; cut and dried as hay
   2: German writer of novels and poetry and plays (born 1927)
     [syn: {Grass}, {Gunter Grass}, {Gunter Wilhelm Grass}]
   3: a police informer who implicates many people [syn:
     {supergrass}, {grass}]
   4: bulky food like grass or hay for browsing or grazing horses
     or cattle [syn: {eatage}, {forage}, {pasture}, {pasturage},
     {grass}]
   5: street names for marijuana [syn: {pot}, {grass}, {green
     goddess}, {dope}, {weed}, {gage}, {sess}, {sens}, {smoke},
     {skunk}, {locoweed}, {Mary Jane}]
   v 1: shoot down, of birds
   2: cover with grass; "The owners decided to grass their
     property"
   3: spread out clothes on the grass to let it dry and bleach
   4: cover with grass [syn: {grass}, {grass over}]
   5: feed with grass
   6: give away information about somebody; "He told on his
     classmate who had cheated on the exam" [syn: {denounce},
     {tell on}, {betray}, {give away}, {rat}, {grass}, {shit},
     {shop}, {snitch}, {stag}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top