ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รางวัล

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รางวัล-, *รางวัล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัล(n) prize, See also: award, trophy, reward, accolade, Example: คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์, Count Unit: รางวัล, Thai Definition: สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ
รางวัลชมเชย(n) honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count Unit: รางวัล
รางวัลโนเบล(n) Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count Unit: รางวัล
รางวัลพูลิตเซอร์(n) Pulitzer prize, Count Unit: รางวัล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รางวัลน. สิ่งของหรือเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรือความสามารถ เช่น รางวัลผู้มีมารยาทงาม รางวัลสังข์เงิน รางวัลตุ๊กตาทอง หรือเพราะชนะในการแข่งขัน เช่น รางวัลชนะเลิศในการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก รางวัลชนะเลิศฟุตบอล หรือเพราะโชค เช่น ถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑
รางวัลค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จตามที่บ่งไว้.
รางวัลก. ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินนํ้าใจเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rewardรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reward for return of goodsรางวัลในการนำทรัพย์สินหายมาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Academy Awards (Motion pictures)รางวัลอะแคเดมี (ภาพยนตร์) [TU Subject Heading]
Awardsรางวัล [TU Subject Heading]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Literary prizesรางวัลทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Malcolm Baldrige National Quality Awardรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัม บัลดริจ [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Pulitzer Prizesรางวัลพูลิทเซอร์ [TU Subject Heading]
Reward (Psychology)รางวัล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're joking... take it. I will see...ก็ฉันจะเห็น 'ทำให้ฉันได้รับรางวัลมัน Help! (1965)
I'll have my just reward.พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธเราเพียง แค่รางวัลของฉันตอนนี้ Help! (1965)
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
- 144177 Musketeer Brazier S. No, no, how I won the war.ไม่มีวิธีการที่ฉันได้รับรางวัล สงคราม How I Won the War (1967)
It represents battles fought and won years ago.ต่อสู้และได้รับรางวัลปีที่ผ่าน มา การต่อสู้การต่อสู้ How I Won the War (1967)
Show them who's won the war.แสดงให้ผู้ที่ได้รับรางวัล สงคราม How I Won the War (1967)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist, ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)
Is that $3, 000 bounty on the shark in cash or check?รางวัล 3, 000 ดอลลาร์นั่น จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คครับ Jaws (1975)
She is your prizeเธอคือรางวัลของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We have not yet decided on the winner's prize for the best bottomเราไม่มียังรางวัลของผู้ชนะ on the เด็ดขาด ... ...ด้วยเจตนาที่ดีที่สุดข้างล่าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Award him the damages we seek from this defendant.ให้รางวัลกับผลเสียหายของเขา จากจำเลยผู้นี้ Oh, God! (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัล[rāngwan] (v) EN: reward ; tip  FR: récompenser
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[Rāngwan Khunnaphāp Haengchāt] (x) EN: Thailand Quality Award (TQA)
รางวัลชมเชย[rāngwan chomchoēi] (n, exp) EN: honorable mention
รางวัลนำจับ[rāngwan namjap] (n, exp) EN: reward ; head money
รางวัลพิเศษ[rāngwan phisēt] (n, exp) FR: prix spécial [ m ]
รางวัลพูลิตเซอร์[Rāngwan Phūlitsoē] (n, prop) EN: Pulitzer prize
รางวัลโนเบล[Rāngwan Nōbēn] (n, prop) EN: Nobel prize  FR: prix Nobel [ m ]
รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์[Rāngwan Nōbēn Sākhā Fisik] (n, prop) FR: prix Nobel de physique [ m ]
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม[Rāngwan Nōbēn Sākhā Wannakam] (n, prop) FR: prix Nobel de littérature [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accolade(n) รางวัล
award(n) รางวัล, Syn. reward, prize
Emmy(n) รางวัลประจำปีของวงการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่มอบให้รายการ, การผลิต, และการแสดงทางโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
grand prix(n) รางวัลสูงสุด (ภาษาฝรั่งเศส), See also: รางวัลอันยิ่งใหญ่
grand slam(n) รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ
Medal of Freedom(n) รางวัลสูงสุดที่อเมริกามอบให้กับผู้ประสบความสำเร็จ
Medal of Honor(n) รางวัลสูงสุดสำหรับทหารอเมริกาที่กล้าหาญมาก
Noble prizes(n) รางวัลโนเบล (มอบให้ผู้มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดสาขาต่างๆ)
Oscar(n) รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
palm(n) รางวัลสำหรับผู้มีชัย, See also: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน
bestow(บีส'โท) { bestowed, bestowing, bestows } vt. มอบของขวัญให้, มอบรางวัลให้, ให้ใช้, จ่าย, สละให้, เก็บ, วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present, grant
bingo(บิง'โก) n. เกมชนิดหนึ่ง แข่งเอารางวัล โดยคนจำนวนมาก interj. ดูซิ!
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด, เกียรติยศชั้นสูงสุด
booby prizen. รางวัลสำหรับคนที่เล่นได้เลวที่สุด
bounty(เบา'ที) n. ความใจบุญ, ความอารี, ของขวัญ, เงินสงเคราะห์, สิ่งที่มอบให้, รางวัล, Syn. gifts, godsend
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง, ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง, หมายเรียก, หมายศาล, รางวัลหรือคำชมเชย, จดหมายชมเชย, คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cumshaw(คัม'ชอ) n. ของขวัญ, ของรางวัล, ทิป

English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล, สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล, ตัดสิน, มอบรางวัล
bestow(vt) ให้, มอบรางวัลให้, สละให้
BOUNTY bounty hunter(n) นักล่าเงินรางวัล
bounty(n) ความเอื้ออารี, ของขวัญ, รางวัล
gratification(n) การทำให้พอใจ, ความอิ่มเอมใจ, การทำให้ถูกใจ, รางวัล
gratify(vt) ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ทำให้อิ่มใจ, ทำให้ยินดี, ให้รางวัล
gratuity(n) ของกำนัล, เงินรางวัล, ของขวัญ
guerdon(n) รางวัล, ค่าตอบแทน
guerdon(vt) ให้รางวัล, จ่ายค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] รางวัลคนที่มาไม่เคยขาด

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vt) |gewann, hat gewonnen| ชนะ เช่น Kem wünscht sich, das Lottospiel zu gewinnen. เข้มหวังที่จะถูกรางวัลล็อตเตอรี่
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top