ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รางวัลชมเชย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รางวัลชมเชย-, *รางวัลชมเชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัลชมเชย[N] honorable mention, See also: consolation prize, Example: นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว, Count unit: รางวัล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
NAVSAT lost him crossing the border, but we did get a consolation prize.ดาวเทียมคลาดกับเค้าที่ชายแดน แต่เราก็ได้รางวัลชมเชยมาแทน X-Men: The Last Stand (2006)
Honorable mention goes to Rachel for "What is Static Electricity?"รางวัลชมเชยได้แก่ เรเชล "ไฟฟ้าสถิตย์คืออะไร" Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan chomchoēi) EN: honorable mention   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top