ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kopfgeld

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kopfgeld-, *kopfgeld*, kopfgel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-Thai: Longdo Dictionary
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfgeld { n }bounty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How can I tell people that I'm in love with a man with a price on his head?Wie soll ich den Leuten sagen, dass ich einen Mann liebe, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist? The Buccaneer (1958)
They put a government price on our heads.Auf uns gibt es Kopfgeld. The Left Handed Gun (1958)
Germans have put price on his head.- Wirklich. Deutsche haben Kopfgeld auf ihn. Me and the Colonel (1958)
I feel like being generous. Since there is a price on my head, I will give you a chance to claim it.Du darfst dir das Kopfgeld im Kampf verdienen. Le Bossu (1959)
Don't forget that there is a price on your head. To gain 5, 000 crowns, there are those who would sell their own parents.Für das Kopfgeld von 5000 Talern verkaufen manche ihre Eltern. Le Bossu (1959)
We give him a bounty.Er bekommt Kopfgeld! Last Train from Gun Hill (1959)
Now I must hunt with a price on my head, rurales at my heels.Jetzt jagt mich die Polizei und hat ein Kopfgeld ausgesetzt. The Magnificent Seven (1960)
They got a price on their head. They told me.Auf sie wurden Kopfgelder ausgesetzt. Cat Ballou (1965)
You just need a price on your head, and you've got that!Es muss nur ein Kopfgeld ausgesetzt sein. Cat Ballou (1965)
If we didn't have a price on our heads, we'd get out of this hole.Wäre kein Kopfgeld auf uns ausgesetzt, wären wir nicht mehr hier. Cat Ballou (1965)
You used the reward that you got... Oh, no, no. ...To start raising a family.Du hast das Kopfgeld benutzt, um eine Familie zu gründen. For a Few Dollars More (1965)
Now he's reduced to being a bounty killer, same as you.Aber jetzt ist er Kopfgeldjäger, wie du. For a Few Dollars More (1965)
You can have the reward for Indio and I'll take the reward for the rest of the band.Sie kriegen das Kopfgeld für Indio. Und ich kriege das für den Rest der Bande. For a Few Dollars More (1965)
Well, there's such a big reward being offered on all you gentlemen that I thought I might just tag along on your next robbery.Weil es für euch Ehrenmänner ein hübsches Kopfgeld gibt, richtiges Geld. Ich habe diese großen kleinen Lappen immer gern gehabt. For a Few Dollars More (1965)
Hey, amigo, you know when you told that story yesterday, I fell for it.Gestern bin ich wirklich reingefallen auf deine Geschichte mit dem Kopfgeld. For a Few Dollars More (1965)
With a price on my head, I know what to expect.Es ist Kopfgeld auf mich ausgesetzt, ich weiß, was mich erwartet. Viva Maria! (1965)
And by the way, I've decided to put a bounty on that bear.Übrigens werde ich ein Kopfgeld auf den Bären aussetzen. Shoot to Kill (1966)
And the reward?Und das Kopfgeld? Texas, Adios (1966)
I'll take it.- Das Kopfgeld ziehe ich ein. Texas, Adios (1966)
I came so you'd know there was a price on your head.Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Return of the Magnificent Seven (1966)
And these three wanted men will get you at least 10.000 dollars.Und auf die drei gibt es mindestens noch weitere 10.000 Dollar Kopfgeld. Savage Gringo (1966)
There's a bounty of 1, 000 dollars on my head.Es ist ein Kopfgeld von 1.000 Dollar auf mich ausgesetzt. Ultimate Gunfighter (1967)
Let me go and I'll give you twice the bounty.Lasst mich gehen und ich geb euch das Doppelte des Kopfgeldes. Ultimate Gunfighter (1967)
There's a bounty on him.Es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ultimate Gunfighter (1967)
Head money.Kopfgeld! Chingachgook, die grosse Schlange (1967)
A huge bounty:. 5, 000 dollars.Ein großes Kopfgeld: 5.000 Dollar. Killer Kid (1967)
We will issue a bounty.Wir für unseren Teil, setzen ein Kopfgeld aus. Killer Kid (1967)
But remember, Garrison, 5, 000 dollars bounty for Killer Kid alive!Aber aufgepasst, Garrison. 5.000 Dollar Kopfgeld für Killer Kid lebend! Killer Kid (1967)
There's a bounty on your head.Es ist ein großes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Killer Kid (1967)
Pablo says, there's a bounty of 5, 000 dollars on his head.Pablo sagt, dass ein Kopfgeld von 5.000 Dollar auf ihn ausgesetzt ist. Killer Kid (1967)
And it was a great idea to issue a bounty.Und es war eine Eingebung, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Killer Kid (1967)
Bullets don't care about bounties.Kugeln achten nicht auf Kopfgelder. Killer Kid (1967)
That would be childish - and I couldn't demand the bounty.Das wäre kindisch - und ich könnte das Kopfgeld nicht einfordern. Killer Kid (1967)
Get the money they owe you and then pay off your debt.Auf mich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Sie suchen mich in ganz Arizona. Day of Anger (1967)
Correct me if I'm wrong, but there's a bounty of 5, 000 dollars on this Johs.Wenn ich mich nicht täusche, ist auf diesen Johs ein Kopfgeld von 5.000 Dollar ausgesetzt. I giorni della violenza (1967)
By the way... the bounty amounts to 5, 000 dollars.Übrigens... das Kopfgeld beträgt 5.000 Dollar. I giorni della violenza (1967)
There are great bounties on these two bandits.Auf die zwei Banditen sind hohe Kopfgelder ausgesetzt. I giorni della violenza (1967)
We'll split the bounties in equal shares!Die Kopfgelder teilen wir uns zu gleichen Teilen! I giorni della violenza (1967)
He'll surely pass Fairwood to pick up the bounty.Er reitet sicher an Fairwood vorbei, um das Kopfgeld abzuholen. I giorni della violenza (1967)
Or I'd better say, both bounties.Oder besser gesagt, beide Kopfgelder. I giorni della violenza (1967)
Two bounties?Zwei Kopfgelder? I giorni della violenza (1967)
You know you've got a large price on your head, Jose.Auf dich ist ein schönes Kopfgeld ausgesetzt. Man, Pride & Vengeance (1967)
You know Pierce upped the ante on you.Pierce hat das Kopfgeld erhöht. The War Wagon (1967)
- A real man!Der Gouverneur Cameros hatte ein Kopfgeld von 50.000 Pesos auf ihn ausgesetzt. Requiescant (1967)
Well, they'd-- they'd put a bounty on his headMan setzt ein Kopfgeld aus. The Killer Cub (1968)
I'm working a job on my own now and for much more than the 1, 000 dollars on your head.Ich bin schon lange nicht mehr Sheriff. Ich arbeite nur noch auf eigene Rechnung. Die Sache, hinter der ich her bin, wirft mehr ab als dein Kopfgeld. Run, Man, Run (1968)
But you ain't got much time to collect the bounty!Aber du hast nicht viel Zeit, um dir das Kopfgeld zu schnappen! Execution (1968)
There's a bounty on his head.Es ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Execution (1968)
The law permits everybody to get a warrant like that from a judge and to collect the bounty.Nach dem Gesetz kann sich jeder von einem Richter so ein Mandat geben lassen... Und das Kopfgeld einsacken. Execution (1968)
But he wasn't just after the bounty.Aber er wollte nicht nur das Kopfgeld. Execution (1968)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top