ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grand slam

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grand slam-, *grand slam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grand slam[N] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Grand Slam. Simply amazing.แกรนด์สแลม อัศจรรย์ที่สุด The Legend of Bagger Vance (2000)
For the first time in history, last year... he won the Grand Slam-- all four major golf championships in a single year !และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ปีกลายเขาชนะแกรนด์สแลม ทั้ง 4 เมเจอร์แชมป์เปี้ยนชิพ ภายในปีเดียว The Legend of Bagger Vance (2000)
Whatever the case, it was a grand slam. Well done!ยังก็ตาม มันเยี่ยมมาก ทำได้ดี High School Musical 3: Senior Year (2008)
By the age of 26, Tiger Woods had already won the Grand Slam.อายุ 26 ปี ไทเกอร์ วู๊ด ชนะเกรนด์สแลม Dead Like Me: Life After Death (2009)
Ellen brought this in, and i think she found a grand slam:เอลเลนเป็นคนนำมันมา,และผมคิดว่า เราเจองานช้างเข้าแล้ว I Lied, Too. (2009)
A grand slam.ระดับแกรนด์สแลม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Grand Slam?นอนพักค้างแรมที่ไหนสักแห่งก่อนก็ได้ 4 Days Out (2009)
Grand slam.รายการแกรนด์สแลม Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
I sense something big-- a grand slam.ผมสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ แกรด์นสแลมป์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
- Serious? - Eighteen grand slams.จริงจัง แปดแกรนด์ติเตียน. One Chance (2013)
And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run.และในกรณีของ เอโรไดน ที่ ขึ้นอยู่กับทุกปัจจัยทางเทคนิค ออกมีจอห์น เรากำลังมองหาที่ แกรนด์สแลม วิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grand slamMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] grand slam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスラム[, gurandosuramu] (n) grand slam [Add to Longdo]
満塁ホームラン[まんるいホームラン, manrui ho-muran] (n) grand slam (baseball) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slam \Slam\, n.
   1. The act of one who, or that which, slams.
    [1913 Webster]
 
   2. The shock and noise produced in slamming.
    [1913 Webster]
 
       The slam and the scowl were lost upon Sam.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) Winning all the tricks of a deal (called,
    in bridge,
 
   {grand slam}, the winning of all but one of the thirteen
    tricks being called a
 
   {little slam} or
 
   {small slam}).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The refuse of alum works. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grand slam
   n 1: winning all of the tricks in a hand of bridge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top