ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grand slam

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grand slam-, *grand slam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grand slam[N] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทุกรายการสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand slamความสำเร็จอันยิ่งใหญ่,การชนะการแข่งขันนัดสำคัญทั้งหมดของฤดู,การชนะทั้ง13ครั้งของการเล่นไพ่บริดจ์ -conf. little slam

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run.และในกรณีของ เอโรไดน ที่ ขึ้นอยู่กับทุกปัจจัยทางเทคนิค ออกมีจอห์น เรากำลังมองหาที่ แกรนด์สแลม วิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grand slamMatsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] grand slam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グランドスラム[, gurandosuramu] (n) grand slam [Add to Longdo]
満塁ホームラン[まんるいホームラン, manrui ho-muran] (n) grand slam (baseball) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slam \Slam\, n.
   1. The act of one who, or that which, slams.
    [1913 Webster]
 
   2. The shock and noise produced in slamming.
    [1913 Webster]
 
       The slam and the scowl were lost upon Sam.
                          --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. (Card Playing) Winning all the tricks of a deal (called,
    in bridge,
 
   {grand slam}, the winning of all but one of the thirteen
    tricks being called a
 
   {little slam} or
 
   {small slam}).
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The refuse of alum works. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grand slam
   n 1: winning all of the tricks in a hand of bridge

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top