ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nobel prizes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nobel prizes-, *nobel prizes*, nobel prize
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm just allergic to people who get Nobel Prizes for no good reason.โอ นั่นไงล่ะ มันมักจะ มาเป็นลิงสำหรับเธอ The Rhinitis Revelation (2011)
- A Webley automatic... It's Nobel Prize juice.มันคือ น้ำผลไม้ รางวัล โนเบล เดินทางไปที่บ้าน Help! (1965)
That's gonna win somebody the Nobel Prize.So I took one of his notebooks from the lab. Yeah? The Thing (1982)
One Nobel Prize winner noted, his words:หนึ่งในผู้ชนะรางวัลโนเบล ตั้งข้อสังเกตคำพูดของเขา: Contact (1997)
It's a really big deal. It's like the Nobel prize for math.รู้แล้วต้องทึ่ง รางวัลโนเบลสาขาคณิตศาสตร์ Good Will Hunting (1997)
He's brilliant. Nominated for a Nobel Prize.เขาอัจฉริยะ ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบล Mr. Monk and the Other Detective (2005)
By a famous Irish poet who won the Nobel Prize.เป็นของกวีชาวไอริชผู้โด่งดัง ที่ได้รับรางวัลโนเบล Dasepo Naughty Girls (2006)
I might win the next Nobel Prize.ผมอาจจะชนะรางวัลโนเบล ปีหน้าก็ได้นะ 200 Pounds Beauty (2006)
This composing's gonna be great! Nobel prize level!เพลงนี้แต่งได้เจ๋งสุดยอดเลยเว้ย รับรางวัลโนเบลไปเลย Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
You didn't hear about my Nobel Prize?ผมได้รางวัลโนเบล ไม่รู้เหรอ Shoot 'Em Up (2007)
Nominated for the Nobel Prize in the '20s.เค้าถูกเสนอชื่อชื่อให้รับรางวัล Return to House on Haunted Hill (2007)
Brownian motion, the photoelectric effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1 921 .การเคลื่อนที่แบบบราวน์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ที่ทำให้เขาได้รับรางวัล โนเบล ไพรซ์ ในปี 1921 Like Stars on Earth (2007)
A nobel prize laureate.ผู้สมควรได้รับรางวัลโนเบล Finding Freebo (2008)
That's a Nobel Prize.นั่นเป็นรางวัลโนเบล The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm all but certain there's a Nobel Prize in my future.ผมออกจะแน่ใจ ว่าต้องได้รางวัลโนเบล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Did you just have the Nobel Prize in waitressing stolen from you?คุณโดยแย่งรางวัลโนเบล สาขาสาวเสิร์ฟรึไง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
is even remotely comparable to a Nobel Prize?เทียบได้กับรางวัลโนเบลเหรอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
He hasn't published anything of note since he won that Nobel Prize.ทำไมเขาไม่มีผลงานตีพิมพ์ มาตั้งแต่ชนะรางวัลโนเบล The Large Hadron Collision (2010)
"when are you gonna get your nobel prize?"และนี่คือเหตุผลที่ คนเมื่อมีคนถามว่า What Are We Really Made Of? (2010)
He won a Nobel Prize.เขาได้รางวัลโนเบล Contagion (2011)
in someone else's Nobel prize acceptance speech.เอาไว้ให้คนอื่นที่ได้รางวัลโนเบลใช้ The Prestidigitation Approximation (2011)
But surely a future Nobel prize winner can figure it out.แต่แน่ล่ะว่าเจ้าคนที่จะชนะรางวัลโนเบลต้องมีปัญญานึกออก The Prestidigitation Approximation (2011)
Yeah, he's gonna win the Nobel prize.เขาคงชนะรางวัลโนเบลจริงๆแหละ The Prestidigitation Approximation (2011)
And that once you're done pretending to be a nitwit... you'll eventually go off and write some insane mathematical theorem that wins you the Nobel Prize.และทันทีที่คุณเลิกแกล้งทำเป็น คนโง่... .. คุณจะก้าวออกมาและ Formality (2011)
I'm taking you to see Saul Perlmutter give a lecture about his Nobel Prize-winning work in cosmology.แม่ว่าเราน่าจะเที่ยวชมสถานที่ เห็นอะไรจะน่าดูกว่าลูกแม่ ทำให้คนได้รางวัลโนเบลอับอาย? The Rhinitis Revelation (2011)
No, I'm just allergic to people who get Nobel Prizes for no good reason.โอ นั่นไงล่ะ มันมักจะ มาเป็นลิงสำหรับเธอ The Rhinitis Revelation (2011)
It's one paper, Mr. Vaziri; not the Nobel Prize.แค่บทความเดียว คุณวาซีรี ไม่ใช่รางวัลโนเบล The Don't in the Do (2012)
No Nobel Prize, but- but your death is a tragedy... because you were gonna make the world a better place.ไม่ได้โนเบลแต่ การตายของคุณมันน่าเศร้า เพราะคุณกำลังทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น The Ghost in the Machine (2012)
I hear you like to get... sauced at biochemistry conventions and brag about how you're gonna win the Nobel Prize for the work you're doing here, research that has been entirely funded by my late husband's money.ฉันได้ยินมาว่าเธอยากจะได้.. เป็นส่วนหนึ่งของ การประชุมชีวเคมี และคุยโม้ว่าคุณจะชนะรางวัล โนเบลได้ยังไง Bitchcraft (2013)
There's even talk of Jane getting a Nobel Prize.มีเรื่องตลอด Avengers: Age of Ultron (2015)
He could be a Nobel Prize-winning physicist.เขาอาจจะเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบล Flash of Two Worlds (2015)
One of the coveted souvenirs goes to the Nobel prize-winner... Martin Luther King, a dedicated leader...One of the coveted souvenirs goes to the Nobel prize-winner Martin Luther King, a dedicated leader... J. Edgar (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nobel prizAfter winning the Nobel prize, she remained as modest as ever.
nobel prizDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
nobel prizHe has an ambition to get a Nobel Prize.
nobel prizIt's my dream to win a Nobel Prize.
nobel prizMother Teresa was given the Nobel prize.
nobel prizThe chances are he will be able to win a Nobel prize.
nobel prizWe are all eager for him to win the Nobel prize.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัลโนเบล(n) Nobel prize, Example: การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ, Count Unit: รางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางวัลโนเบล[Rāngwan Nōbēn] (n, prop) EN: Nobel prize  FR: prix Nobel [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诺贝尔奖[Nuò bèi ěr jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄐㄧㄤˇ, / ] Nobel prize #21,358 [Add to Longdo]
菲尔兹奖[Fēi ěr zī jiǎng, ㄈㄟ ㄦˇ ㄗ ㄐㄧㄤˇ, / ] Fields medal (for mathematics, approximate equivalent to Nobel prize) #390,535 [Add to Longdo]
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, / ] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911 [Add to Longdo]
诺贝尔文学奖[Nuò bèi ěr wén xué jiǎng, ㄋㄨㄛˋ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] the Nobel prize for literature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] (n) Nobel prize; (P) [Add to Longdo]
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine [Add to Longdo]
ノーベル物理学賞[ノーベルぶつりがくしょう, no-beru butsurigakushou] (n) Nobel Prize in Physics [Add to Longdo]
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nobel prize \No*bel" prize\n.; pl. {No*bel" prizes}.
   Prizes for the encouragement of men and women who work for
   the interests of humanity, established by the will of Alfred
   B. Nobel (1833-1896), the Swedish inventor of dynamite, who
   left his entire estate for this purpose. They are awarded
   yearly for what is regarded as the most important work during
   the year in physics, chemistry, medicine or physiology,
   idealistic literature, and service in the interest of peace.
   The prizes, averaging $40,000 each, were first awarded in
   1901. The monetary value of the awards have increased each
   year, to near one million U. S. dollars by the end of the
   20th century.
 
   Note: The awards are administered by the [a
      HREF="http:]/www.nobel.se/index.html">Nobel Foundation,
      which maintains a Web Page where the lists of prize
      winners and other information about the Nobel Prize may
      be found.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top