ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -稚-, *稚*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[稚, zhì, ㄓˋ] young, immature; childhood
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 2,720

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, ] infantile; young, #25,729 [Add to Longdo]
[yòu zhì, ㄧㄡˋ ㄓˋ, ] young; childish; naive, #8,059 [Add to Longdo]
[zhì nèn, ㄓˋ ㄋㄣˋ, ] young and tender; puerile; soft and immature, #20,537 [Add to Longdo]
[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, / ] childish nature; infantile; juvenile; puerile, #34,068 [Add to Longdo]
[yòu zhì yuán, ㄧㄡˋ ㄓˋ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten, #49,672 [Add to Longdo]
[zhì zhuō, ㄓˋ ㄓㄨㄛ, ] young and clumsy; childish and awkward, #103,653 [Add to Longdo]
[zhì zǐ, ㄓˋ ㄗˇ, ] young child, #108,486 [Add to Longdo]
[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, ] immature and feeble, #194,460 [Add to Longdo]
[zhì chóng, ㄓˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] naiad; larva; developmental stage of insect, #558,123 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちあゆ, chiayu] (n) young ayu [Add to Longdo]
[ちき, chiki] (n) childishness; naivete [Add to Longdo]
[ちぎょ, chigyo] (n) fry (young fish); (P) [Add to Longdo]
[ちご, chigo] (n) (1) (festivity) page; (2) baby; child; (3) (arch) boys kept by pederasts [Add to Longdo]
児隼[ちごはやぶさ;チゴハヤブサ, chigohayabusa ; chigohayabusa] (n) (uk) northern hobby (species of falcon, Falco subbuteo) [Add to Longdo]
[ちせつ, chisetsu] (adj-na,n) unskillful; childish; (P) [Add to Longdo]
[わらさ, warasa] (n) middled-sized yellowtail [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I will not be able to pick up Shigemi at the kindergarten.しげみちゃんを幼園に迎えに行けないの。
It looks like Yokkun's dad ran off with his nursery school teacher.よっくんのおとうさんね、幼園の若い先生とかけおちしたらしいわよ。 [F]
They were too naive to understand the necessity of studying.彼らは幼すぎて学ぶことの必要性を理解できなかった。
Crude persuasion is to persistently egg someone on.な説得とは、人をしつこく、そそのかしていた。
The kindergarten children were walking hand in hand in the park.園児たちは手をつないで公園の中を歩いていた。
Even so, kindergartens are sensitive to seasonal events.それにしても、幼園というところは、季節の行事にとても敏感です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] KIND [Add to Longdo]
[ちご, chigo] Kind, prachtvoll_gekleidetes_Kind, beim_Festzug [Add to Longdo]
[ちせつ, chisetsu] naiv, kindlich, kunstlos [Add to Longdo]
[ちき, chiki] kindliches_Wesen, Naivitaet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top