ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男子

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男子-, *男子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男子[nán zǐ, ㄋㄢˊ ㄗˇ, ] a man; a male, #1,167 [Add to Longdo]
男子[nán zǐ hàn, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄏㄢˋ, / ] man (i.e. manly, masculine), #24,247 [Add to Longdo]
男子[nán zǐ dān, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢ, / ] men's singles (sports) [Add to Longdo]
男子[nán zǐ qì, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] manly; masculine [Add to Longdo]
男子篮球[nán zǐ lán qiú, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] men's basketball [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
男子[だんし, danshi] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
男子[だんし, danshi] (n) youth; young man; (P) [Add to Longdo]
男子学生[だんしがくせい, danshigakusei] (n) boy student [Add to Longdo]
男子[だんしこう, danshikou] (n) boys' school [Add to Longdo]
男子[だんしこう, danshikou] (n) boys' high school [Add to Longdo]
男子高校[だんしこうこう, danshikoukou] (n) boys' high school [Add to Longdo]
男子[だんしよう, danshiyou] (n,adj-no) for men [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Does every boy have to learn cooking in your school?あなたの学校では男子も料理を学習しなければなりませんか。
Athletic boys are popular with girls in American schools.アメリカの学校では男子の運動選手は女子に人気がある。
The men's and women's singles finals at Wimbledon are among the most exciting and popular sports events of the year.ウィンブルゾンで行われる男子と女子のシングルス決勝は、1年で最もわくわくする、そして最も人気のあるスポーツ行事の1つである。
Our basketball team is recruiting tall boys.うちのバスケット部は背の高い男子を募集している。
This class consists of 15 boys and 28 girls.このクラスには15人の男子と28人の女子がいる。
There are more girls than boys in this class.このクラスは女子が男子より多い。
Two-thirds of the students of this school are boys.この学校の3分の2が男子生徒です。
There are more girls than boys in this school.この学校は男子よりも女子が多い。
Every boy is supposed to wear a tie at the party.すべての男子がそのパーティーでネクタイを着用することになっている。
The class was made up of 15 boys and as many girls.そのクラスは15人の男子と同数の女子から構成されていた。
Boys, as a rule, are taller than girls.一般に男子の方が女子より背が高い。
Our class has twenty-five boys and twenty girls.私たちのクラスには男子25名、女子20名いる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Think you're man enough for Grace?[CN] 你觉得你够男子气概 可以驾驭葛瑞丝了吗? Ghost Rider (2007)
Have you talked a lot to the guys yet?[JA] (美咲)もう男子たちとしゃべった? しゃべったよね? 結構 しゃべった? Midsummer Intimacy (2016)
Maybe that's why.[JA] っていうのもあって 男子部屋 行く? Byrnes Sandwich (2016)
You are the most terrible vent whom I know.[CN] 我还是认为你是我所知道的最令人惊讶的男子 The Diving Bell and the Butterfly (2007)
I ain't strange.[CN] 我不是陌生男子 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)
And I'm the only male in the last four generations of my family who hasn't served in the military.[CN] 我是家族四代里 唯一没有服过兵役的男子 Breach (2007)
And what will you be, handsome?[JA] あなたはどうするの 美男子 Stormborn (2017)
I don't know what the boys have talked about.[JA] 男子が どういう話してるかも 分かんないけど Hamburg × Hamburg (2016)
and a man.[CN] 一个男子汉的时候了 Episode #1.1 (2007)
When he came back to our room after the fireworks, he said he can't see her as a woman.[JA] 男子部屋の時もさ 花火から帰ってきてさ その時もさ 女性として見れない 手 繋げない チューできない Kiss and Tell (2016)
First of all, I've never been to a pool with a guy before.[JA] だって 男子とプール 行ったことないもん まず Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Come on, show a little backbone, will you?[CN] 拜托,来点男子气概好不好? Moving McAllister (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
男子[だんし, danshi] Junge, Mann [Add to Longdo]
男子[だんしよう, danshiyou] fuer_Maenner, Herren- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top