Search result for

winter

(124 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winter-, *winter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winter[N] ฤดูหนาว, See also: หน้าหนาว, Syn. wintertime, wintertide, Ant. summer
winter[VI] ใช้เวลาฤดูหนาวในที่ที่ห่างจากบ้าน, Ant. summer
winter[VT] เก็บรักษาไว้ในช่วงฤดูหนาว
wintery[ADJ] เกี่ยวกับฤดูหนาว, Syn. brumal, hibernal, hiemal, wintry, Ant. summery, sunny, warm, bright, pleasant
winterish[ADJ] ซึ่งเก็บไว้สำหรับฤดูหนาว
winterize[VT] เตรียมสภาพของบ้านหรือรถให้พร้อมไว้สำหรับฤดูหนาว, Ant. summerize
wintertime[N] ฤดูหนาว, See also: หน้าหนาว, Syn. winter, wintertide, Ant. summertime
winter over[PHRV] ออกไปไหนไม่ได้ตลอดฤดูหนาว, See also: ใช้เวลาทั้งหมดของฤดูหนาว
winterberry[N] ต้นไม้พุ่มเตี้ยตระกูลเดียวกับต้น Holly, See also: ให้ผลเล็กๆ สีแดง ชื่อละตินคือ Ilex verticillata, Syn. black alder
wintergreen[N] ต้นไม้ดอกพุ่มเตี้ยมีผลเล็กสีแดงและใบขนาดเล็ก, See also: ชื่อละติน Gaultheria procumb, Syn. checkerberry, teaberry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winter(วิน'เทอะ) n.,adj. ฤดูหนาว vi. ใช้เวลาในฤดูหนาว, See also: winterer n. winterish adj. winterly adj.
winterclad(-แคลด) adj. ซึ่งสวมเสื้อหนาว
wintergreen(วิน'เทอะกรีน) n. พืช มีดอกสีขาวเป็นรูประฆัง มีใบที่มีกลิ่นหอม ใช้ทำน้ำมันระกำ
wintergreen oiln. น้ำมันระกำ,น้ำมันmethylsalicylate
wintertide(วิน'เทอะไทดฺ) n. =wintertime
wintertime(วิน'เทอะไทมฺ) n. ฤดูหนาว
wintery(วิน'เทอรี) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของฤดูหนาว, Syn. wintry

English-Thai: Nontri Dictionary
winter(n) ฤดูหนาว,หน้าหนาว,เหมันต์ฤดู
winter(vi) พักอยู่ระหว่างหน้าหนาว,ใช้ในฤดูหนาว
wintergreen(n) ระกำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wintergreen oil; oil of wintergreen; oil, gaultheriaน้ำมันระกำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Winter monsoonมรสุมฤดูหนาว [อุตุนิยมวิทยา]
Winter Olympicsการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
winter greenระกำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, the only reason we headed up to that winter wonderland was to find Lex.ฟังนะ เหตุผลเพียงเราขึ้นไปที่ แดนมหัศจรรย์ฤดูหนาวก็เพื่อหาเล็กซ์ Odyssey (2008)
The winters are harsh in Ealdor, and there are many children.ที่เอลดอร์ตอนนี้หนาวมาก เด็กๆก็อยู่เต็มไปหมด The Moment of Truth (2008)
That Bokbunja wine has been frozen the entire winter on the bank of Daedong riverเหล้าบ๊กบุนจานี่จะแข็งเมื่อถึงฤดูหนาว/ริมฝั่งแม่น้ำแดดง Iljimae (2008)
They are devouring my entire winter supply of food!พวกเขากำลังรุมกินอาหารทั้งหมดที่ข้าเก็บไว้ฤดูหนาว Hong Gil Dong, the Hero (2008)
When it's winter, we'll leave Hanyang with our gangs.พอเข้าฤดูหนาว พวกเราก็จะไปจากฮันยางพร้อมแก๊งเรา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Was it last spring or winter?บริกร: ไม่แน่ใจว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วง My Sassy Girl (2008)
We stayed in a small hotel with the grand name, "The Winter Palace."เราพักอยู่ในโรงแรมเล็ก ๆ แต่ชื่อหรู "วินเทอร์ พาเลซ" The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When Aslan bares his teeth, winter meets its death.ยามอัสลานแยกเขี้ยวคม ลมฤดูหนาวสิ้นสุด The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Thanks to you, it's warm this whole winter.ขอบใจเธอมาก, มันอุ่นมาตลอดหน้าหนาวเลย. ตอนที่ 7 Episode #1.7 (2008)
They also have an Autumn home, a Winter home, a Spring...พวกเขายังมี บ้าน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ใบไม้ผลิ ... Made of Honor (2008)
People come here even in winter for the beach, you know.แม้กระทั้งหน้าหนาว เพื่อชายหาด Nights in Rodanthe (2008)
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย The Reader (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winterA black coat is in fashion this winter.
winterAfter spending hours out in the cold winter wind my skin got all chapped and dry.
winterAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
winterAs I do not have enough money, I will have to do without a new coat this winter.
winterAs my room faces south, it is not so cold even in winter.
winterAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
winterAutumn changed into winter.
winterA winter sport that many people enjoy is ice skating.
winterA woman's mind and winter wind change often.
winterA woman's mind and winter wind change oft. [Proverb]
winterBirds fly south in winter.
winterCar windows accumulate frost on winter mornings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤดูหนาว[N] winter, Syn. หน้าหนาว, Example: เมื่อถึงฤดูหนาวนกนางนวลแกลบจะพากันบินจากขั้วโลกเหนือ เพื่ออพยพลงไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้, Count unit: ฤดู
หน้าหนาว[N] winter, Syn. ฤดูหนาว, Example: นกปลาซ่อมจะอพยพลงมาหากินในประเทศตอนปลายฤดูฝน และอยู่ตลอดหน้าหนาวจึงกลับไปทำรังทางเหนือใหม่ในหน้าร้อน, Count unit: ฤดู
เดือนเย็น[N] winter, Syn. หน้าหนาว, Ant. เดือนร้อน, Example: เดือนธันวาคมเป็นเดือนเย็น
เหมันต์[N] winter, Syn. ฤดูหนาว, หน้าหนาว, Example: ฉันชอบใบไม้ในฤดูเหมันต์, Count unit: ฤดู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนเย็น[n. prop.] (deūoen yen) EN: winter   FR: mois d'hiver [m]
ฟักทอง[n.] (fakthøng) EN: pumpkin ; winter squash   FR: potiron [m] ; citrouille [f]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter   
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ในช่วงหน้าหนาว[n. exp.] (nai chūang nānāo) EN: in the winter   FR: en hiver ; durant l'hiver
น้ำมันระกำ[n. exp.] (nāmman rakam) EN: oil of wintergreen   FR: essence de wintergreen [f]
หน้าหนาว[n.] (nā nāo) EN: winter   FR: hiver [m] ; saison froide [f]
ระกำ[n.] (rakam) EN: wintergreen ; zalacca ; rakam   FR: wintergreen [m]
ฤดูหนาว[n.] (reudū nāo) EN: winter   FR: hiver [m] ; saison froide [f]
เสื้อกันหนาว[n. exp.] (seūa kan nāo) EN: overcoat ; coat ; topcoat ; winter jacket   FR: pardessus [m] ; manteau [m] ; vêtement d'hiver [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WINTER    W IH1 N T ER0
WINTERS    W IH1 N T ER0 Z
WINTERED    W IH1 N T ER0 D
WINTER'S    W IH1 N T ER0 Z
WINTERTON    W IH1 N T ER0 T AH0 N
WINTERIZE    W IH1 N T ER0 AY2 Z
WINTERBERG    W IH1 N T ER0 B ER0 G
WINTERIZED    W IH1 N T ER0 AY2 Z D
WINTERMUTE    W IH1 N T ER0 M Y UW2 T
WINTERROWD    W IH1 N T ER0 AW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winter    (v) (w i1 n t @ r)
winters    (v) (w i1 n t @ z)
wintery    (j) (w i1 n t r ii)
wintered    (v) (w i1 n t @ d)
winterier    (j) (w i1 n t r i@ r)
wintering    (v) (w i1 n t @ r i ng)
winteriest    (j) (w i1 n t r i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riesenkürbis {m} [bot.]winter squash [Add to Longdo]
Winter {m} | über den Winter kommenwinter | to get through the winter [Add to Longdo]
Winter {m}; Winterzeit {f}wintertime; wintertide [Add to Longdo]
Winteraufenthalt {m}winter abode [Add to Longdo]
Wintereinbruch {m}onset of winter [Add to Longdo]
Winterferien {pl}winter holidays; winter vacation [Am.] [Add to Longdo]
Winterfrucht {f} | Winterfrüchte {pl}wintercrop | wintercrops [Add to Longdo]
Wintergarten {m} | Wintergärten {pl}conservatory | conservatories [Add to Longdo]
Wintergarten {m} | Wintergärten {pl}winter garden | winter gardens [Add to Longdo]
Wintergerste {f} [agro.]winter barley [Add to Longdo]
Winterhalbjahr {n} | Winterhalbjahre {pl}winter half year | winter half years [Add to Longdo]
Winterkleid {n}winter clothes [Add to Longdo]
Wintermantel {m} | Wintermäntel {pl}winter coat | winter coats [Add to Longdo]
Winterolympiade {f}; Winterspiele {pl} [sport]Winter Olympic Games; Winter Olympics [Add to Longdo]
Wintersaat {f}winter seed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
ウィンター(P);ウインター;ウィンタ[, uinta-(P); uinta-; uinta] (n) winter; (P) [Add to Longdo]
ウインタースポーツ(P);ウィンタースポーツ[, uinta-supo-tsu (P); uinta-supo-tsu] (n) winter sports; (P) [Add to Longdo]
ウインターリゾート[, uinta-rizo-to] (n) winter resort [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
オリンピック冬季競技大会[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games [Add to Longdo]
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre) [Add to Longdo]
伊予水木[いよみずき;イヨミズキ, iyomizuki ; iyomizuki] (n) (uk) (See 土佐水木) iyomizugi winter hazel (Corylopsis spicata) [Add to Longdo]
丑の日[うしのひ, ushinohi] (n) (See 土用の丑の日) day of the ox (esp. in midsummer or midwinter) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] winter [Add to Longdo]
冬天[dōng tiān, ㄉㄨㄥ ㄊㄧㄢ, ] winter [Add to Longdo]
冬奥会[dōng ào huì, ㄉㄨㄥ ㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter Olympics [Add to Longdo]
冬季[dōng jì, ㄉㄨㄥ ㄐㄧˋ, ] winter [Add to Longdo]
冬至[Dōng zhì, ㄉㄨㄥ ㄓˋ, ] Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January [Add to Longdo]
冬运会[dōng yùn huì, ㄉㄨㄥ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] winter games [Add to Longdo]
寒假[hán jià, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, ] winter vacation [Add to Longdo]
瑞香[ruì xiāng, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ, ] winter daphne [Add to Longdo]
迎春花[yíng chūn huā, ˊ ㄔㄨㄣ ㄏㄨㄚ, ] winter jasmine, Jasminum nudiflorum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふゆ, fuyu] Winter [Add to Longdo]
冬眠[とうみん, toumin] Winterschlaf [Add to Longdo]
冬空[ふゆぞら, fuyuzora] Winterhimmel [Add to Longdo]
冬至[とうじ, touji] Wintersonnenwende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winter \Win"ter\, n. [AS. winter; akin to OFries. & D. winter,
   OS. & OHG. wintar, G. winter, D. & Sw. vinter, Icel. vetr,
   Goth. wintrus; of uncertain origin; cf. Old Gallic vindo-
   white (in comp.), OIr. find white. ????.]
   [1913 Webster]
   1. The season of the year in which the sun shines most
    obliquely upon any region; the coldest season of the year.
    "Of thirty winter he was old." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And after summer evermore succeeds
       Barren winter, with his wrathful nipping cold.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Winter lingering chills the lap of May. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   Note: North of the equator, winter is popularly taken to
      include the months of December, January, and February
      (see {Season}). Astronomically, it may be considered to
      begin with the winter solstice, about December 21st,
      and to end with the vernal equinox, about March 21st.
      [1913 Webster]
 
   2. The period of decay, old age, death, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Life's autumn past, I stand on winter's verge.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Winter apple}, an apple that keeps well in winter, or that
    does not ripen until winter.
 
   {Winter barley}, a kind of barley that is sown in autumn.
 
   {Winter berry} (Bot.), the name of several American shrubs
    ({Ilex verticillata}, {Ilex laevigata}, etc.) of the Holly
    family, having bright red berries conspicuous in winter.
    
 
   {Winter bloom}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus Azalea.
    (b) A plant of the genus {Hamamelis} ({Hamamelis
      Viginica}); witch-hazel; -- so called from its flowers
      appearing late in autumn, while the leaves are
      falling.
 
   {Winter bud} (Zool.), a statoblast.
 
   {Winter cherry} (Bot.), a plant ({Physalis Alkekengi}) of the
    Nightshade family, which has, a red berry inclosed in the
    inflated and persistent calyx. See {Alkekengi}.
 
   {Winter cough} (Med.), a form of chronic bronchitis marked by
    a cough recurring each winter.
 
   {Winter cress} (Bot.), a yellow-flowered cruciferous plant
    ({Barbarea vulgaris}).
 
   {Winter crop}, a crop which will bear the winter, or which
    may be converted into fodder during the winter.
 
   {Winter duck}. (Zool.)
    (a) The pintail.
    (b) The old squaw.
 
   {Winter egg} (Zool.), an egg produced in the autumn by many
    invertebrates, and destined to survive the winter. Such
    eggs usually differ from the summer eggs in having a
    thicker shell, and often in being enveloped in a
    protective case. They sometimes develop in a manner
    different from that of the summer eggs.
 
   {Winter fallow}, ground that is fallowed in winter.
 
   {Winter fat}. (Bot.) Same as {White sage}, under {White}.
 
   {Winter fever} (Med.), pneumonia. [Colloq.]
 
   {Winter flounder}. (Zool.) See the Note under {Flounder}.
 
   {Winter gull} (Zool.), the common European gull; -- called
    also {winter mew}. [Prov. Eng.]
 
   {Winter itch}. (Med.) See {Prarie itch}, under {Prairie}.
 
   {Winter lodge}, or {Winter lodgment}. (Bot.) Same as
    {Hibernaculum}.
 
   {Winter mew}. (Zool.) Same as {Winter gull}, above. [Prov.
    Eng.]
 
   {Winter moth} (Zool.), any one of several species of
    geometrid moths which come forth in winter, as the
    European species ({Cheimatobia brumata}). These moths have
    rudimentary mouth organs, and eat no food in the imago
    state. The female of some of the species is wingless.
 
   {Winter oil}, oil prepared so as not to solidify in
    moderately cold weather.
 
   {Winter pear}, a kind of pear that keeps well in winter, or
    that does not ripen until winter.
 
   {Winter quarters}, the quarters of troops during the winter;
    a winter residence or station.
 
   {Winter rye}, a kind of rye that is sown in autumn.
 
   {Winter shad} (Zool.), the gizzard shad.
 
   {Winter sheldrake} (Zool.), the goosander. [Local, U. S.]
 
   {Winter sleep} (Zool.), hibernation.
 
   {Winter snipe} (Zool.), the dunlin.
 
   {Winter solstice}. (Astron.) See {Solstice}, 2.
 
   {Winter teal} (Zool.), the green-winged teal.
 
   {Winter wagtail} (Zool.), the gray wagtail ({Motacilla
    melanope}). [Prov. Eng.]
 
   {Winter wheat}, wheat sown in autumn, which lives during the
    winter, and ripens in the following summer.
 
   {Winter wren} (Zool.), a small American wren ({Troglodytes
    hiemalis}) closely resembling the common wren.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winter \Win"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Wintered}; p. pr. & vb.
   n. {Wintering}.]
   To pass the winter; to hibernate; as, to winter in Florida.
   [1913 Webster]
 
      Because the haven was not commodious to winter in, the
      more part advised to depart thence.   --Acts xxvii.
                          12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winter \Win"ter\, v. i.
   To keep, feed or manage, during the winter; as, to winter
   young cattle on straw.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winter
   n 1: the coldest season of the year; in the northern hemisphere
      it extends from the winter solstice to the vernal equinox
      [syn: {winter}, {wintertime}]
   v 1: spend the winter; "We wintered on the Riviera";
      "Shackleton's men overwintered on Elephant Island" [syn:
      {winter}, {overwinter}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 winter‐
   winter; winter‐; of the winter
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 winter [wintər]
   winter
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Winter [vintr] (n) , s.(m )
   winter; wintertime
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top