ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warm

W AO1 R M   
152 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warm-, *warm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warm[ADJ] อุ่น, See also: อบอุ่นสบาย, Syn. lukewarm, tepid
warm[ADJ] ที่ทำให้อุ่น, See also: ที่ป้องกันความหนาวเย็น
warm[ADJ] ที่เป็นมิตร, See also: ที่มีไมตรีจิต, Syn. cordial, friendly, gracious
warm[ADJ] ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง, Syn. passionate
warm[ADJ] ที่มีความกระตือรือร้น, Syn. ardent, enthusiastic, fervent
warm[ADJ] ที่โกรธได้ง่าย, See also: ที่อารมณ์เสียง่าย
warm[ADJ] (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)
warm[VT] ทำให้อุ่นขึ้น, See also: ทำให้อบอุ่น
warm[VI] อุ่นขึ้น
warm[VT] ทำให้มีความสุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk
warm bootหมายถึง การสั่งให้เครื่องเริ่มปฏิบัติการใหม่โดยที่ไม่ปิดสวิตช์ดับไฟที่เครื่องก่อน ในระบบดอส มีวิธีทำ คือ กดแป้น CTRL+ALT+DEL พร้อมกันทั้ง 3 แป้น วิธีการทำเช่นนี้ มักจะใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางประการ จนทำให้เครื่องค้างหรือหยุดการปฏิบัติงานไปเลย (hang) จึงต้องเริ่มเครื่องใหม่ การกดแป้นสามแป้นนี้ จะสามารถเริ่มต้นเครื่องใหม่ได้เร็วกว่าการปิดสวิตช์แล้วเปิดใหม่ ซึ่งเรียกว่า "cold boot " หรือ "cold start " ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่ ๆ จะมีปุ่ม Reset ไว้ให้ด้วย จะกดที่ปุ่มนี้ก็ได้ ถือเป็นการ "warm boot" เช่นเดียวกัน มีความหมายเหมือน warm startดู cold boot เปรียบเทียบ
warm startการเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยไม่ต้องปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริง แต่วิธีทำเพียงกดแป้นบางแป้นที่แผงแป้นอักขระ (เช่น แป้น CTRL,ALT และ DEL พร้อม ๆ กันในระบบดอส ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม) เครื่องก็จะเริ่มต้นใหม่ให้ การที่ต้องทำเช่นนี้ก็เนื่องจาก ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ ทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่ การเริ่มเครื่องต่อด้วยวิธีนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าเปิดเครื่องใหม่ (cold start) มีความหมายเหมือน warm bootดู cold start เปรียบเทียบ
warm-blooded(วอร์ม'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดอุ่น,มีอารมณ์ร้อน,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,หุนหันพลันแล่น, See also: warm-bloodedness n.
warm-hearted(วอร์ม'ฮาร์ทิด) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรี,ใจดี,กระตือรือร้น, See also: warm-heartedness n. warm-heartedness n., Syn. warmhearted., Syn. affectionate,kind
warmonger(วอร์'มังเกอะ) n. ผู้กระหายสงคราม,ผู้ค้าสงคราม
warmongering(วอร์'มังเกอะริง) n. การค้าสงคราม,ความกระหายสงคราม
warmth(วอร์ม) n. ความอบอุ่น,ความรู้สึกรุนแรง, Syn. heat,ardour,compassion
aswarm(แอสวอม') adj. เต็มไปด้วย
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
warm(adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน
warm(vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา
warmth(n) ความอบอุ่น,ความตื่นเต้น
housewarming(n) พิธีขึ้นบ้านใหม่
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
swarm(n) กลุ่ม,ฝูง,จำนวนมากมาย
swarm(vi,vt) กลุ้มรุม,จับกลุ่ม,ออ,ตอม,ไต่,ปีนป่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warm colourสีอุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warm spotจุดรับร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
warm startเริ่มเครื่องใหม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warmongerนักค้าสงคราม, ผู้กระหายสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The water's so warm here that I could stay in all day.น้ำที่นี่อุ่น ฉันอยู่ได้ทั้งวันเลย Rebecca (1940)
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
Let's warm up.มาอุ่นเครื่องกัน. Suspiria (1977)
And something warm to come toและกลับไปยังความอบอุ่น The Blues Brothers (1980)
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้ Gandhi (1982)
Maybe we'll just warm things up a little around here.Any way we can fix it? The Thing (1982)
I'll keep something warm for him.ดิฉันจะเก็บอาหารอุ่นๆ ให้ไว้เขาค่ะ Clue (1985)
Let's have a nice warm welcome for Steven Gold. The comedy of Steven Gold!กรุณาปรบมือต้อนรับสตีเว่น โกลด์ Punchline (1988)
All right. Well, go warm up.เอาล่ะ ไปอุ่นเครื่องได้ Field of Dreams (1989)
Get the fuck out of here! What, warm it up? Get out of here!ออกไปจากที่นี่ อุ่นห่าไรล่ะ ไปได้แล้ว Goodfellas (1990)
Ladies and gentlemen, a warm Agrabah welcome forสุภาพบุรัษ สุภาพสตรี ชาวอะกราบาห์ทุกท่าน Aladdin (1992)
- It's warm in here.- มันจะเผาเราทั้งเป็น Hocus Pocus (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warmAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
warmActually, the earth is getting warmer.
warmAfter a succession of warm days, the weather became cold.
warmA mother rabbit keeps her babies warms with her own body.
warmAs a rule, the inhabitants of warm countries keep early hours.
warmAs it got warmer, I took off the sweater.
warmAt the games they were sold by men who kept them warm in hot-water tanks.
warmA warm current runs off the coast of Shikoku.
warmA warm, sunny day is ideal for a picnic.
warmBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
warmBefore the race, the runners have to warm up.
warmCathy has a warm temper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
อบอุ่น[ADJ] warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
ไออุ่น[N] warmth, Example: นกเค้าแมวตัวใหญ่ซุกตัวอยู่ในไออุ่นของปีกที่ห่มคลุมตัวเอง, Thai definition: ความร้อนที่ระเหยจากกายของคน
รุม[ADJ] warm, Syn. รุมๆ, Example: หลานยังตัวรุมๆ อยู่เลย อย่าเพิ่งให้ออกไปตากแดดตากลม, Thai definition: อาการที่คนเริ่มจะเป็นไข้หรือจวนจะหาย แต่ยังไม่หายดี ตัวยังร้อนอยู่บ้างนิดหน่อย
เผาหัว[V] warm up the piston head of a diesel engine before ignition, See also: heating the sparking plug, Example: รถคันนี้ต้องเผาหัวก่อนติดเครื่องยนต์ทุกครั้ง, Thai definition: ใช้เปลวไฟพ่นเผาหัวสูบของเครื่องยนต์ประเภทกึ่งดีเซลซึ่งใช้น้ำมันขี้โล้เป็นเชื้อเพลิง จนหัวสูบร้อนจัดก่อนติดเครื่อง
เลือดอุ่น[ADJ] warm-blooded, Ant. เลือดเย็น, Example: มนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ฉลาดที่สุด, Thai definition: เรียกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สามารถคงอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้โดยไม่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม
อุ่น[V] heat up, See also: warm up, Example: หล่อนซื้อเตาไมโครเวฟมาอุ่นกับข้าวยามรีบด่วน, Thai definition: ทำให้ร้อน
อุ่นเครื่อง[V] warm up, Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม, Example: การประกวดนางสาวไทยได้เริ่มอุ่นเครื่อง โดยคัดตัวรอบแรกไปแล้ว, Thai definition: ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง
อุ่นๆ[ADJ] warm, Example: ผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำชา หรือกาแฟอุ่นๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
การอยู่ไฟ[n. exp.] (kān yūfai) EN: lying by (/near) the fire after childbirth ; lying near an open fire for warmth as well as sanitation   
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]
แมลงวันตอม[v. exp.] (malaēngwan tøm) EN: flies swarm on   
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured   FR: chaleureux ; amical ; chaud
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild   FR: tempéré ; chaud
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller

CMU English Pronouncing Dictionary
WARM W AO1 R M
WARMS W AO1 R M Z
WARMUS W AO1 R M AH0 S
WARMTH W AO1 R M TH
WARMLY W AO1 R M L IY0
WARMER W AO1 R M ER0
WARMED W AO1 R M D
WARMAN W AO1 R M AH0 N
WARMUP W AO1 R M AH2 P
WARMING W AO1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warm (v) wˈɔːm (w oo1 m)
warms (v) wˈɔːmz (w oo1 m z)
warmed (v) wˈɔːmd (w oo1 m d)
warmer (n) wˈɔːmər (w oo1 m @ r)
warmly (a) wˈɔːmliː (w oo1 m l ii)
warmth (n) wˈɔːmθ (w oo1 m th)
warmers (n) wˈɔːməz (w oo1 m @ z)
warmest (j) wˈɔːmɪst (w oo1 m i s t)
warming (v) wˈɔːmɪŋ (w oo1 m i ng)
warmonger (n) wˈɔːmʌŋgər (w oo1 m uh ng g @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温暖[wēn nuǎn, ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ, / ] warm, #1,936 [Add to Longdo]
热烈[rè liè, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] warm (welcome etc), #3,110 [Add to Longdo]
[nuǎn, ㄋㄨㄢˇ, ] warm, #3,123 [Add to Longdo]
[wēn, ㄨㄣ, / ] warm; lukewarm; to review; surname Wen, #3,705 [Add to Longdo]
暖和[nuǎn huo, ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄛ˙, ] warm; nice and warm, #9,897 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] warm and virtuous; used in given names; Taiwan pr. shu2, #14,742 [Add to Longdo]
赏心悦目[shǎng xīn yuè mù, ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] warms the heart and delights the eye (成语 saw); pleasing; delightful, #22,947 [Add to Longdo]
窝心[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
暖流[nuǎn liú, ㄋㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ, ] warm current, #35,030 [Add to Longdo]
暖色[nuǎn sè, ㄋㄨㄢˇ ㄙㄜˋ, ] warm color (arch.); esp. yellow, orange or red, #42,981 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
Wärmeleitfähigkeit(n ) |die, pl. Wärmeleitfähigkeiten| ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน
Warmmiete(n) |die, pl. Warmmieten| ค่าเช่าบ้านที่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊ส และค่าเก็บขยะ เป็นต้น , See also: die Kaltmiete
Warmwasserheizung(n) |die, pl. Warmwasserheizungen| เครื่องทำความร้อนโดยอาศัยความร้อนจากน้ำร้อน
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ
solare Wärme(n) |die| พลังงานความร้อนที่ตึกหรืออาคารได้รับจากการแสงอาทิตย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Warmbearbeitung {f}hot working [Add to Longdo]
Warmstart {m}warm start [Add to Longdo]
Warmwalzen {n}hot rolling [Add to Longdo]
Warmwasser {n}hot water [Add to Longdo]
Warmwasserbereitung {f}water heating [Add to Longdo]
Warmwasserheizung {f} | Warmwasserheizungen {pl}hot water heating | hot water heatings [Add to Longdo]
Warmwasserspeicher {m}hot water tank [Add to Longdo]
Warmwasserversorgung {f} | Warmwasserversorgungen {pl}hot water supply | hot water supplies [Add to Longdo]
Warmziehen {n}hot drawing [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m}warm restart [Add to Longdo]
warme Würstchen; heiße Würstchen [cook.]hot dogs; hot sausages [Add to Longdo]
sommerlich warmwarm as summer [Add to Longdo]
warm {adj} | wärmer | am wärmstenwarm | warmer | warmest [Add to Longdo]
warm {adv}warmly [Add to Longdo]
warmhalten | warmhaltend | warmgehaltento keep warm | keeping warm | kept warm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water [Add to Longdo]
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly) [Add to Longdo]
ほっかいろ[, hokkairo] (n) (See 懐炉) (chemical) body warmer [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
ほんわか[, honwaka] (adv,adv-to) (on-mim) warm; snug [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
暖まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
暖冬[だんとう, dantou] warmer_Winter, milder_Winter [Add to Longdo]
暖流[だんりゅう, danryuu] warme_Meeresstroemung [Add to Longdo]
温まる[あたたまる, atatamaru] warm_werden, sich_erwaermen [Add to Longdo]
温泉[おんせん, onsen] warme_Quelle, heisse_Quelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS.
   wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw.
   & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith.
   virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL.
   formus warm. ???, ???.]
   [1913 Webster]
   1. Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk.
    "Whose blood is warm within." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Warm and still is the summer night.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject to heat; having prevalence of heat, or little or
    no cold weather; as, the warm climate of Egypt.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in
    spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited;
    sprightly; irritable; excitable.
    [1913 Webster]
 
       Mirth, and youth, and warm desire!  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Each warm wish springs mutual from the heart.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       They say he's warm man and does not care to be mad?
       mouths at.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I had been none of the warmest of partisans.
                          --Hawthor??.
    [1913 Webster]
 
   5. Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a
    warm contest; a warm debate.
    [1913 Webster]
 
       Welcome, daylight; we shall have warm work on't.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Being well off as to property, or in good circumstances;
    forehanded; rich. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Warm householders, every one of them. --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
       You shall have a draft upon him, payable at sight:
       and let me tell you he as warm a man as any within
       five miles round him.         --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   7. In children's games, being near the object sought for;
    hence, being close to the discovery of some person, thing,
    or fact concealed. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Here, indeed, young Mr. Dowse was getting "warm," ??
       children say at blindman's buff.   --Black.
    [1913 Webster]
 
   8. (Paint.) Having yellow or red for a basis, or in their
    composition; -- said of colors, and opposed to cold which
    is of blue and its compounds.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ardent; zealous; fervent; glowing; enthusiastic;
     cordial; keen; violent; furious; hot.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, n.
   The act of warming, or the state of being warmed; a warming;
   a heating. [Colloq.] --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, v. t. [imp. & p. p. {Warmed}; p. pr. & vb. n.
   {Warming}.] [AS. wearmian. See {Warm}, a.]
   [1913 Webster]
   1. To communicate a moderate degree of heat to; to render
    warm; to supply or furnish heat to; as, a stove warms an
    apartment.
    [1913 Webster]
 
       Then shall it [an ash tree] be for a man to burn;
       for he will take thereof and warm himself. --Isa.
                          xliv 15
    [1913 Webster]
 
       Enough to warm, but not enough to burn.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To make engaged or earnest; to interest; to engage; to
    excite ardor or zeal; to enliven.
    [1913 Webster]
 
       I formerly warmed my head with reading controversial
       writings.               --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Bright hopes, that erst bosom warmed. --Keble.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warm \Warm\, v. i. [AS. wearmian.]
   [1913 Webster]
   1. To become warm, or moderately heated; as, the earth soon
    warms in a clear day summer.
    [1913 Webster]
 
       There shall not be a coal to warm at. --Isa. xlvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   2. To become ardent or animated; as, the speake? warms as he
    proceeds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warm
   adv 1: in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers"
       [syn: {warmly}, {warm}]
   adj 1: having or producing a comfortable and agreeable degree of
       heat or imparting or maintaining heat; "a warm body"; "a
       warm room"; "a warm climate"; "a warm coat" [ant: {cool}]
   2: psychologically warm; friendly and responsive; "a warm
     greeting"; "a warm personality"; "warm support" [ant: {cool}]
   3: (color) inducing the impression of warmth; used especially of
     reds and oranges and yellows; "warm reds and yellows and
     orange" [ant: {cool}]
   4: having or displaying warmth or affection; "affectionate
     children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a tender
     glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate}, {fond},
     {lovesome}, {tender}, {warm}]
   5: freshly made or left; "a warm trail"; "the scent is warm"
     [syn: {strong}, {warm}]
   6: easily aroused or excited; "a quick temper"; "a warm temper"
     [syn: {quick}, {warm}]
   7: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries";
     "warm support" [syn: {ardent}, {warm}]
   8: characterized by liveliness or excitement or disagreement; "a
     warm debate"
   9: uncomfortable because of possible danger or trouble; "made
     things warm for the bookies"
   10: of a seeker; near to the object sought; "you're getting
     warm"; "hot on the trail"
   v 1: get warm or warmer; "The soup warmed slowly on the stove"
      [syn: {warm}, {warm up}]
   2: make warm or warmer; "The blanket will warm you"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 warm /varm/
  hot; thermal; warm; warmly

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 warm /wɑrm/
  1. warm
  2. warmly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top