ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

summer

S AH1 M ER0   
124 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summer-, *summer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summer[N] ฤดูร้อน, See also: หน้าร้อน, Syn. warmest season
summer[N] ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด, Syn. bright days, palmy days
summer[VI] ใช้เวลาในฤดูร้อน, Syn. spend summer
summer[VT] เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน
summer[ADJ] เกี่ยวกับฤดูร้อน
summery[ADJ] เหมือนฤดูร้อน, See also: เกี่ยวกับฤดูร้อน, Syn. estival, of summer
summery[ADJ] เหมาะกับฤดูร้อน, See also: เหมาะสำหรับฤดูร้อน, Syn. estival
summerset[N] การตีลังกา, Syn. somersault
summerset[VI] ตีลังกา, Syn. somersault
summerlike[ADJ] เหมือนฤดูร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
summer schooln. โรงเรียนที่เปิดสอนในฤดู
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน
bressummern. ไม้ขนาดใหญ่
indian summerระยะเวลาที่อากาศร้อนและแห้งในตอนต้นของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
summer(n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู
summer(vi) อยู่ระหว่างฤดูร้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summer wood; autumn wood; late woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my summer palace I have a barbershop.ในพระราชวังของผม ผมมีร้านตัดผม The Great Dictator (1940)
Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dearร้อนที่เราสามารถเช่า กระท่อม ในไอล์ออฟไวท์ถ้ามันไม่ได้คือแพง เกินไป Yellow Submarine (1968)
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา Jaws (1975)
I'm only trying to say that Amity is a summer town.ผมเเต่จะพูดว่าอามิตี้เป็นเมืองพักร้อน Jaws (1975)
We need summer dollars.เราต้องการรายได้จากหน้าร้อน Jaws (1975)
Martin, a summer girl goes swimming, swims out a little far.มาร์ติน สาวคนนั้นมาว่ายนํ้า เเต่ว่ายไกลไปหน่อย Jaws (1975)
We're going to put on the extra summer deputies as soon as possible.เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด Jaws (1975)
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต... Jaws (1975)
You won't have a summer unless you deal with this problem!คุณจะไม่มีหน้าร้อน ถ้าไม่จัดการปัญหานี่! Jaws (1975)
We will be open for business. It'll be one of the best summers we've ever had.เราต้องเปิดทําธุรกิจ มันจะเป็นฤดูร้อนที่ดีที่สุดที่เคยมี Jaws (1975)
I put summer before winter, didn't I?ผมให้ฤดูร้อนอยู่ก่อนฤดูหนาวใช่มั้ย Oh, God! (1977)
Mr, Landers, please call Mr, Summers at his office.คุณแลนเดอร์ส โทรหาคุณซัมเมอร์ที่ สนง.ด้วยค่ะ Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summerAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
summerA cicada means to cry every summer.
summerA friend of mine went to America this summer.
summerAfter a slow summer season, business began to pick up.
summerA holiday this summer is out of the question.
summerA lot of young people went to Hawaii this summer.
summerA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
summerAn alluring advertisement of a summer resort.
summerAnts work away during summer.
summerA number of Japanese people travel abroad every summer.
summerA parasol is used during the summertime to shade the face.
summerAre you going away this summer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิมหันต์[N] summer, See also: hot season, Syn. ฤดูร้อน, หน้าร้อน
ภาคฤดูร้อน[N] summer school, Example: โครงการศูนย์ฯ ไทย–แคนาดา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษเสริมในภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย MONASH เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย, Count unit: ภาค, Thai definition: ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดปิดเทอมระหว่างภาคเรียนปกติ
ฤดูร้อน[N] summer, Syn. หน้าร้อน, Example: อากาศฤดูร้อนเราจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น ถ้าอยู่ในเมืองที่มีแต่ตึกรามบ้านช่อง, Count unit: ฤดู
หน้าร้อน[N] summer, Syn. ฤดูร้อน, Example: เท่าที่สังเกตดูจะพบว่าเรื่องผีมักเกิดขึ้นในหน้าร้อน ส่วนในหน้าฝน ซึ่งชาวบ้านต้องยุ่งอยู่กับการทำนา ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องผีเกิดขึ้น, Count unit: ฤดู
อุสุม[N] summer, See also: hot season, Syn. ฤดูร้อน
หกคะเมน[V] fall head over heels, See also: summersault, Example: ถ้าเราไปขัดขาคนอื่น เราอาจจะหกคะเมนก็ได้เหมือนกัน, Thai definition: เอาหัวปักลงที่พื้น เอาเท้าชี้ขึ้นเบื้องบนแล้วให้เลยไปข้างหลัง
เดือนร้อน[N] summer, Syn. หน้าร้อน, Example: เดือนเมษายนเป็นเดือนร้อน
ครีษมายัน[N] summer solstice, Ant. เหมายัน, Thai definition: พระอาทิตย์โคจรจนไปถึงจุดหยุดคือจุดสุดทางเหนือในราววันที่ 21 มิถุนายน เป็นจุดในหน้าร้อนมีกลางวันนานกว่ากลางคืน, วันที่ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้ามากที่สุด
ศาลาพักร้อน[N] public rest-house, See also: summer house, Example: ตรงริมทางมีศาลาพักร้อนไว้คอยบริการเป็นระยะๆ, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารปลูกสร้างเพื่อหลบแดด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนร้อน[n. exp.] (deūoen røn) EN: summer   FR: mois d'été [m]
กีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (Kīlā Ōlimpik) EN: Olympic Games ; Summer Games   FR: Jeux olympiques [mpl] : Jeux [mpl]
ในหน้าร้อน[n. exp.] (nai nā røn) EN: in (the) summer   FR: en été ; durant l'été ; pendant la période estivale
หน้าร้อน[n.] (nā røn) EN: summer ; hot season   FR: été [m] ; saison chaude [f]
พระราชวังฤดูร้อน[n. prop.] (Phrarātchawang Reudū røn) EN: Summer Palace   
ฤดูร้อน[n.] (reudū røn) EN: summer   FR: été [m] ; saison chaude [f]
ศาลาพักร้อน[n. exp.] (sālā phak røn) EN: public rest-house ; summer house   
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays   FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open   FR: prendre le frais

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMER S AH1 M ER0
SUMMERS S AH1 M ER0 Z
SUMMER'S S AH1 M ER0 Z
SUMMERS'S S AH1 M ER0 Z IH0 Z
SUMMEROUR S AH1 M ER0 ER0
SUMMERLIN S AH1 M ER0 L IH0 N
SUMMERSON S AH1 M ER0 S AH0 N
SUMMERALL S AH1 M ER0 AO2 L
SUMMERFORD S AH1 M ER0 F ER0 D
SUMMERHILL S AH1 M ER0 HH IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summer (v) sˈʌmər (s uh1 m @ r)
summers (v) sˈʌməz (s uh1 m @ z)
summery (j) sˈʌməriː (s uh1 m @ r ii)
summered (v) sˈʌməd (s uh1 m @ d)
summerier (j) sˈʌmərɪəʳr (s uh1 m @ r i@ r)
summering (v) sˈʌmərɪŋ (s uh1 m @ r i ng)
summeriest (j) sˈʌmərɪɪst (s uh1 m @ r i i s t)
summertime (n) sˈʌmətaɪm (s uh1 m @ t ai m)
summerhouse (n) sˈʌməhaus (s uh1 m @ h au s)
summertimes (n) sˈʌmətaɪmz (s uh1 m @ t ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] summer, #2,580 [Add to Longdo]
夏天[xià tiān, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ, ] summer, #3,554 [Add to Longdo]
夏季[xià jì, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, ] summer, #5,690 [Add to Longdo]
暑假[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] summer vacation, #8,983 [Add to Longdo]
暑期[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, ] summer vacation time, #13,197 [Add to Longdo]
夏令营[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄧㄥˊ, / ] summer camp, #18,961 [Add to Longdo]
颐和园[yí hé yuán, ㄧˊ ㄏㄜˊ ㄩㄢˊ, / ] Summer Palace (in Beijing), #26,840 [Add to Longdo]
夏令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] summer; summer season, #46,235 [Add to Longdo]
[, ㄩˊ, ] summer sacrifice for rain, #100,570 [Add to Longdo]
暑促[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, ] summer promotion (sale) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gartenhaus {n} | Gartenhäuser {pl}summer house | summer houses [Add to Longdo]
Sommeranzug {m}summer suit [Add to Longdo]
Sommeraufenthalt {m} | Sommeraufenthalte {pl}summer stay | summer stays [Add to Longdo]
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.] [Add to Longdo]
Sommerfrische {f}summer resort [Add to Longdo]
Sommerfrischler {m}summer visitor [Add to Longdo]
Sommergast {m} | Sommergäste {pl}summer visitors | summer visitors [Add to Longdo]
Sommerhaus {n}summer holiday house; summer-house; lodge [Add to Longdo]
Sommerkleid {n} | Sommerkleider {pl}summer dress | summer dresses [Add to Longdo]
Sommerkleidung {f}summer clothes; summer clothing [Add to Longdo]
Sommerolympiade {f} [sport]Summer Olympic Games; Summer Olympics [Add to Longdo]
Sommersachen {pl}summer clothes [Add to Longdo]
Sommersaison {f}summer season [Add to Longdo]
Sommersonnenwende {f}summer solstice [Add to Longdo]
Sommerurlaubsort {m}summer resort [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
インディアンサマー[, indeiansama-] (n) Indian summer [Add to Longdo]
サマー[, sama-] (n) summer; (P) [Add to Longdo]
サマーウール[, sama-u-ru] (n) summer wool [Add to Longdo]
サマーウェア[, sama-uea] (n) summer wear [Add to Longdo]
サマーキャンプ[, sama-kyanpu] (n) summer camp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, n. [OE. sumer, somer, AS. sumor, sumer; akin
   to OFries. sumur, D. zomer, OS. sumar, G. sommer, OHG. &
   Icel. sumar, Dan. sommer, Sw. sommar, W. haf, Zend hama, Skr.
   sam[=a] year. [root]292.]
   The season of the year in which the sun shines most directly
   upon any region; the warmest period of the year.
   [1913 Webster]
 
   Note: North of the equator summer is popularly taken to
      include the months of June, July, and August.
      Astronomically it may be considered, in the northern
      hemisphere, to begin with the summer solstice, about
      June 21st, and to end with the autumnal equinox, about
      September 22d.
      [1913 Webster]
 
   {Indian summer}, in North America, a period of warm weather
    late in autumn, usually characterized by a clear sky, and
    by a hazy or smoky appearance of the atmosphere,
    especially near the horizon. The name is derived probably
    from the custom of the Indians of using this time in
    preparation for winter by laying in stores of food.
 
   {Saint Martin's summer}. See under {Saint}.
 
   {Summer bird} (Zool.), the wryneck. [Prov. Eng.]
 
   {Summer colt}, the undulating state of the air near the
    surface of the ground when heated. [Eng.]
 
   {Summer complaint} (Med.), a popular term for any diarrheal
    disorder occurring in summer, especially when produced by
    heat and indigestion.
 
   {Summer coot} (Zool.), the American gallinule. [Local, U.S.]
    
 
   {Summer cypress} (Bot.), an annual plant ({Kochia Scoparia})
    of the Goosefoot family. It has narrow, ciliate, crowded
    leaves, and is sometimes seen in gardens.
 
   {Summer duck}. (Zool.)
   (a) The wood duck.
   (b) The garganey, or summer teal. See Illust. of {Wood duck},
     under {Wood}.
 
   {Summer fallow}, land uncropped and plowed, etc., during the
    summer, in order to pulverize the soil and kill the weeds.
    
 
   {Summer rash} (Med.), prickly heat. See under {Prickly}.
 
   {Summer sheldrake} (Zool.), the hooded merganser. [Local,
    U.S.]
 
   {Summer snipe}. (Zool.)
   (a) The dunlin.
   (b) The common European sandpiper.
   (c) The green sandpiper.
 
   {Summer tanager} (Zool.), a singing bird ({Piranga rubra})
    native of the Middle and Southern United States. The male
    is deep red, the female is yellowish olive above and
    yellow beneath. Called also {summer redbird}.
 
   {Summer teal} (Zool.), the blue-winged teal. [Local, U.S.]
 
   {Summer wheat}, wheat that is sown in the spring, and matures
    during the summer following. See {Spring wheat}.
 
   {Summer yellowbird}. (Zool.) See {Yellowbird}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, n. [From {Sum}, v.]
   One who sums; one who casts up an account.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, n. [F. sommier a rafter, the same word as
   sommier a beast of burden. See {Sumpter}.] (Arch.)
   A large stone or beam placed horizontally on columns, piers,
   posts, or the like, serving for various uses. Specifically:
   (a) The lintel of a door or window.
   (b) The commencement of a cross vault.
   (c) A central floor timber, as a girder, or a piece reaching
     from a wall to a girder. Called also {summertree}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, v. i. [imp. & p. p. {Summered}; p. pr. & vb.
   n. {Summering}.]
   To pass the summer; to spend the warm season; as, to summer
   in Switzerland.
   [1913 Webster]
 
      The fowls shall summer upon them.    --Isa. xviii.
                          6.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Summer \Sum"mer\, v. t.
   To keep or carry through the summer; to feed during the
   summer; as, to summer stock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 summer
   n 1: the warmest season of the year; in the northern hemisphere
      it extends from the summer solstice to the autumnal
      equinox; "they spent a lazy summer at the shore" [syn:
      {summer}, {summertime}]
   2: the period of finest development, happiness, or beauty; "the
     golden summer of his life"
   v 1: spend the summer; "We summered in Kashmir"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Summer /zumr/ 
  buzzer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top