ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vegetable

V EH1 JH T AH0 B AH0 L   
96 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vegetable-, *vegetable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vegetable[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. veggie, plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
vegetable(n) ผัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vegetable๑. -พืช๒. อาหารผัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vegetable amaranthsผักขมพันธุ์ผัก [TU Subject Heading]
Vegetable and climateพืชผลกับภูมิอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable carvingการแกะสลักผัก [TU Subject Heading]
Vegetable fatไขมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable gardeningการทำสวนผัก [TU Subject Heading]
Vegetable juiceน้ำผักคั้น [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable juicesน้ำผัก [TU Subject Heading]
Vegetable oilน้ำมันพืช [เศรษฐศาสตร์]
Vegetable oilน้ำมันพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vegetable oil industryอุตสาหกรรมน้ำมันพืช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They'd be vegetables all their lives. You knew it?- ต้องนอนนิ่งเป็นผักตลอดไป Punchline (1988)
If she eats my vegetables she'll get better right awayถ้าเธอกินผักคุณยาย เธอจะแข็งแรงนะ My Neighbor Totoro (1988)
By 10, playing baseball got to be like eating vegetables or taking out garbage.ตอนผมอายุ 10 ขวบ การเล่นเบสบอล... เป็นเหมือนถูกบังคับให้กินผัก หรือเอาขยะไปทิ้ง Field of Dreams (1989)
We're gonna have a big vegetable patch and we're gonna have a rabbit hutch.เราจะมีสวนผักใหญ่ มีคอกกระต่าย Of Mice and Men (1992)
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส Wild Reeds (1994)
It's time to eat. Mashed vegetables and apple sauce.ได้เวลาทานอาหารแล้วค่ะ เป็นผักบดกับแอปเปิ้ลซอส Wild Reeds (1994)
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val.ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา The Birdcage (1996)
Drinkable Water by two lengths over Vegetable Soup and five over Blue Foudationดริ๊งเคเบิ้ล วอเตอร์ ทิ้งห่าง เวจเจ๊ท เทเบิ้ล ซุป 2 ช่วงตัว ห่างบูลฟาวเดชั่น 5 ช่วงตัว The Legend of 1900 (1998)
Don't worry, spicy vegetable tofu. It's vegetarianไม่เป็นไร เรายังมีเต้าหู้ผัก มันทำมาจากผักล้วนๆเชียวนะ Rice Rhapsody (2004)
What kind of vegetable is this?นี่มันผักอะไรกันเนี่ย Saving Face (2004)
The mother chicken leads them for food every day... but they're giving me a hard time, picking at the vegetable garden I have grown.แม่ไก่พาลูกน้อยออกไป จิกหาอาหารทุกวัน... แต่ก็ทำให้ฉันวุ่นไม่น้อยเพราะ.. พวกมันย่ำเข้าไปในแปลงผักฉัน Letters from Iwo Jima (2006)
I used to catch this boy masturbating with every vegetable in the fridge - and now this!ไม่ให้เค้าเอาผักชนิดต่างๆ ทำการช่วยตัวเองน่ะ ดูตอนนี้สิ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vegetableAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
vegetableCan I use this area to raise vegetables?
vegetableDoes the soil suit vegetables?
vegetableDo you hate misshapen vegetables?
vegetableEat a lot of vegetables.
vegetableEat more fresh vegetables.
vegetableEat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.
vegetableFarmers store vegetables for the winter.
vegetableFoods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.
vegetableFresh fruit and vegetable are good for your health.
vegetableFresh vegetables are very dear in winter.
vegetableFresh vegetables promote health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนผัก[N] vegetable garden
ร่องสวน[N] bed, See also: vegetable patch, garden plot, Example: สมัยนั้นถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง เต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนาและป่ารก, Count unit: ร่อง, Thai definition: สันดินแนวยาวสำหรับปลูกพืชผัก
ไร่[N] farm, See also: vegetable garden, plantation, ranch, small holding, croft, Example: ถ้าผมยอมขายไร่คงได้เป็นแสนนะ, Count unit: ไร่, Thai definition: ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน
ไร่นา[N] farm farm, a paddy field, See also: vegetable garden, paddy field, plantation, Syn. เรือกสวนไร่นา, Example: รถเหล่านี้มักใช้งานหนักอยู่ตามไร่นา, Count unit: แห่ง
แปลงผัก[N] vegetable garden, See also: vegetable bed, vegetable plot, Example: หลังบ้านของฉันมีแปลงผักที่แม่ปลูกพืชสวนครัวไว้, Thai definition: ร่องดินที่ยกขึ้นเพื่อปลูกผัก
พืชผัก[N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
แฟง[N] cucurbita pepo, See also: vegetable marrow, Example: หนอนบางกลุ่มดัดแปลงตัวอยู่ตามม้วนใบของแฟง, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อฟักพันธุ์หนึ่ง ผลเล็ก ผิวบางมีขน
ผัก[N] vegetable, Example: ผักเป็นอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำให้อ้วนด้วย, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ใช้เป็นอาหาร
ตลาดสด[N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด
ร่องผัก[N] vegetable furrow, See also: vegetable bed, Example: เขาอำนวยประโยชน์ให้เจ้าของเรือกสวนที่ตนอาศัยอยู่ โดยไล่สัตว์ที่เป็นศัตรูกับพืชผล และดายหญ้าตามร่องผัก, Count unit: ร่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   
แกงเลียง[xp] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup   
กะหรี่ปั๊บ[n.] (karīpap) EN: curry puff ; fried curry dumpling (with meat or vegetable snuffing)   
กาด[n.] (kāt) EN: collective name of vegetables   
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top   FR: riz en sauce [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VEGETABLE V EH1 JH T AH0 B AH0 L
VEGETABLES V EH1 JH T AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vegetable (n) vˈɛʤɪtəbl (v e1 jh i t @ b l)
vegetables (n) vˈɛʤɪtəblz (v e1 jh i t @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔬菜[shū cài, ㄕㄨ ㄘㄞˋ, ] vegetables; produce, #3,033 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] vegetables, #15,570 [Add to Longdo]
素食[sù shí, ㄙㄨˋ ㄕˊ, ] vegetables; vegetarian food, #21,830 [Add to Longdo]
植物油[zhí wù yóu, ㄓˊ ㄨˋ ㄧㄡˊ, ] vegetable oil, #22,916 [Add to Longdo]
菜地[cài dì, ㄘㄞˋ ㄉㄧˋ, ] vegetable field, #26,505 [Add to Longdo]
菜农[cài nóng, ㄘㄞˋ ㄋㄨㄥˊ, / ] vegetable farmer, #26,600 [Add to Longdo]
素菜[sù cài, ㄙㄨˋ ㄘㄞˋ, ] vegetable dish, #34,956 [Add to Longdo]
冬虫夏草[dōng chóng xià cǎo, ㄉㄨㄥ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄘㄠˇ, / ] vegetable caterpillar, #42,281 [Add to Longdo]
西葫芦[xī hú lú, ㄒㄧ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ, 西 / 西] vegetable marrow, #52,262 [Add to Longdo]
菜畦[cài qí, ㄘㄞˋ ㄑㄧˊ, ] vegetable field; vegetable bed, #145,183 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemüsesaft {m}vegetable juice [Add to Longdo]
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables [Add to Longdo]
Gemüsebeet {n}vegetable patch; vegetable plot [Add to Longdo]
Gemüseeintopf {m}vegetable stew [Add to Longdo]
Gemüsefond {m}; Gemüsebrühe {f} [cook.]vegetable stock; vegetable broth [Add to Longdo]
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden [Add to Longdo]
Gemüseplatte {f}vegetable dish; dish of asorted vegetables [Add to Longdo]
Pflanzenfett {n}vegetable fat [Add to Longdo]
Pflanzenkost {f}vegetable foodstuffs [Add to Longdo]
Pflanzenöl {n}vegetable oil [Add to Longdo]
Pflanzenreich {n}vegetable kingdom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
けんちん汁;建長汁;巻繊汁[けんちんじる, kenchinjiru] (n) Japanese tofu and vegetable chowder [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetable \Veg`e*ta*ble\, a. [F. v['e]g['e]table growing,
   capable of growing, formerly also, as a noun, a vegetable,
   from L. vegetabilis enlivening, from vegetare to enliven,
   invigorate, quicken, vegetus enlivened, vigorous, active,
   vegere to quicken, arouse, to be lively, akin to vigere to be
   lively, to thrive, vigil watchful, awake, and probably to E.
   wake, v. See {Vigil}, {Wake}, v.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to plants; having the nature of, or
    produced by, plants; as, a vegetable nature; vegetable
    growths, juices, etc.
    [1913 Webster]
 
       Blooming ambrosial fruit
       Of vegetable gold.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consisting of, or comprising, plants; as, the vegetable
    kingdom.
    [1913 Webster]
 
   {Vegetable alkali} (Chem.), an alkaloid.
 
   {Vegetable brimstone}. (Bot.) See {Vegetable sulphur}, below.
    
 
   {Vegetable butter} (Bot.), a name of several kinds of
    concrete vegetable oil; as that produced by the Indian
    butter tree, the African shea tree, and the {Pentadesma
    butyracea}, a tree of the order {Guttiferae}, also
    African. Still another kind is pressed from the seeds of
    cocoa ({Theobroma}).
 
   {Vegetable flannel}, a textile material, manufactured in
    Germany from pine-needle wool, a down or fiber obtained
    from the leaves of the {Pinus sylvestris}.
 
   {Vegetable ivory}. See {Ivory nut}, under {Ivory}.
 
   {Vegetable jelly}. See {Pectin}.
 
   {Vegetable kingdom}. (Nat. Hist.) See the last Phrase, below.
    
 
   {Vegetable leather}.
    (a) (Bot.) A shrubby West Indian spurge ({Euphorbia
      punicea}), with leathery foliage and crimson bracts.
    (b) See {Vegetable leather}, under {Leather}.
 
   {Vegetable marrow} (Bot.), an egg-shaped gourd, commonly
    eight to ten inches long. It is noted for the very tender
    quality of its flesh, and is a favorite culinary vegetable
    in England. It has been said to be of Persian origin, but
    is now thought to have been derived from a form of the
    American pumpkin.
 
   {Vegetable oyster} (Bot.), the oyster plant. See under
    {Oyster}.
 
   {Vegetable parchment}, papyrine.
 
   {Vegetable sheep} (Bot.), a white woolly plant ({Raoulia
    eximia}) of New Zealand, which grows in the form of large
    fleecy cushions on the mountains.
 
   {Vegetable silk}, a cottonlike, fibrous material obtained
    from the coating of the seeds of a Brazilian tree
    ({Chorisia speciosa}). It is used for various purposes, as
    for stuffing cushions, and the like, but is incapable of
    being spun on account of a want of cohesion among the
    fibers.
 
   {Vegetable sponge}. See 1st {Loof}.
 
   {Vegetable sulphur}, the fine and highly inflammable spores
    of the club moss ({Lycopodium clavatum}); witch meal.
 
   {Vegetable tallow}, a substance resembling tallow, obtained
    from various plants; as, {Chinese vegetable tallow},
    obtained from the seeds of the tallow tree. {Indian
    vegetable tallow} is a name sometimes given to piney
    tallow.
 
   {Vegetable wax}, a waxy excretion on the leaves or fruits of
    certain plants, as the bayberry.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Vegetable kingdom} (Nat. Hist.), that primary division of
    living things which includes all plants. The classes of
    the vegetable kingdom have been grouped differently by
    various botanists. The following is one of the best of the
    many arrangements of the principal subdivisions.
    [1913 Webster] I. {Phaenogamia} (called also
    {Phanerogamia}). Plants having distinct flowers and true
    seeds. [ 1. {Dicotyledons} (called also {Exogens}). --
    Seeds with two or more cotyledons. Stems with the pith,
    woody fiber, and bark concentrically arranged. Divided
    into two subclasses: {Angiosperms}, having the woody fiber
    interspersed with dotted or annular ducts, and the seeds
    contained in a true ovary; {Gymnosperms}, having few or no
    ducts in the woody fiber, and the seeds naked. 2.
    {Monocotyledons} (called also {Endogens}). -- Seeds with
    single cotyledon. Stems with slender bundles of woody
    fiber not concentrically arranged, and with no true bark.]
    [1913 Webster] II. {Cryptogamia}. Plants without true
    flowers, and reproduced by minute spores of various kinds,
    or by simple cell division. [ 1. {Acrogens}. -- Plants
    usually with distinct stems and leaves, existing in two
    alternate conditions, one of which is nonsexual and
    sporophoric, the other sexual and oophoric. Divided into
    {Vascular Acrogens}, or {Pteridophyta}, having the
    sporophoric plant conspicuous and consisting partly of
    vascular tissue, as in Ferns, Lycopods, and Equiseta, and
    {Cellular Acrogens}, or {Bryophyta}, having the sexual
    plant most conspicuous, but destitute of vascular tissue,
    as in Mosses and Scale Mosses. 2. {Thallogens}. -- Plants
    without distinct stem and leaves, consisting of a simple
    or branched mass of cellular tissue, or reduced to a
    single cell. Reproduction effected variously. Divided into
    {Algae}, which contain chlorophyll or its equivalent, and
    which live upon air and water, and {Fungi}, which contain
    no chlorophyll, and live on organic matter. (Lichens are
    now believed to be fungi parasitic on included algae.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Many botanists divide the Phaenogamia primarily into
      Gymnosperms and Angiosperms, and the latter into
      Dicotyledons and Monocotyledons. Others consider
      Pteridophyta and Bryophyta to be separate classes.
      Thallogens are variously divided by different writers,
      and the places for diatoms, slime molds, and stoneworts
      are altogether uncertain.
      [1913 Webster] For definitions, see these names in the
      Vocabulary.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vegetable \Veg"e*ta*ble\, n.
   1. (Biol.) A plant. See {Plant}.
    [1913 Webster]
 
   2. A plant used or cultivated for food for man or domestic
    animals, as the cabbage, turnip, potato, bean, dandelion,
    etc.; also, the edible part of such a plant, as prepared
    for market or the table.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who has permanently lost consciousness, due to
    damage to the brain, but remains alive; sometimes
    continued life requires support by machinery such as
    breathing tubes. Such a person is said to be in a
    vegetative state.
    [PJC]
 
   Note: Vegetables and fruits are sometimes loosely
      distinguished by the usual need of cooking the former
      for the use of man, while the latter may be eaten raw;
      but the distinction often fails, as in the case of
      quinces, barberries, and other fruits, and lettuce,
      celery, and other vegetables. Tomatoes if cooked are
      vegetables, if eaten raw are fruits.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vegetable
   n 1: edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers
      or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant
      [syn: {vegetable}, {veggie}, {veg}]
   2: any of various herbaceous plants cultivated for an edible
     part such as the fruit or the root of the beet or the leaf of
     spinach or the seeds of bean plants or the flower buds of
     broccoli or cauliflower

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top