ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จับฉ่าย

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จับฉ่าย-, *จับฉ่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับฉ่าย[N] mixture of vegetables, See also: hotch-potch, Syn. แกงจับฉ่าย, Example: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง, Notes: (จีน)
จับฉ่าย[ADJ] miscellaneous, Syn. ปะปน, Example: บริษัทกำลังพยายามยกระดับความสามรถของตัวเอง ในการส่งข้อมูลจับฉ่ายสารพัดไปยังโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น, Thai definition: ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด, Notes: (จีน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จับฉ่ายน. ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง
จับฉ่ายของต่าง ๆ ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got us some chop suey.มีจับฉ่ายมาฝาก Questions and Antlers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hodgepodge[N] จับฉ่าย, See also: สิ่งผสมผเส, Syn. hotchpotch, jumble
hotchpotch[N] จับฉ่าย, See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chop sooy(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
chop suey(ชอพ'ซูย) n. อาหารจับฉ่าย
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot
mishmash(มิช'แมช) n. ความยุ่งเหยิง,ของจับฉ่าย
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios

English-Thai: Nontri Dictionary
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top