ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตลาดสด

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตลาดสด-, *ตลาดสด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลาดสด[N] fresh-food market, See also: vegetable market, Example: ทุกเช้าคุณแม่จะไปซื้อของที่ตลาดสดเล็กๆ แถวบ้าน, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดที่ซื้อขายของสด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตลาดสดน. ตลาดที่ขายของสด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you love early morning markets? And just look at the water.เธอไม่ชอบตลาดสดหรือไง ดูผืนน้ำนั้นสิ! Howl's Moving Castle (2004)
Oh, please. I'm so sick of the meat market scene.ขอเถอะ ฉันเบื่อไอ้ฉากตลาดสดพวกนั้นจะตาย The Sweet Taste of Liberty (2005)
In a short time I'm going to be the wife of the owner. Am I just supposed to watch this place turn into the neighborhood mart overnight?อีกไม่นานฉันจะได้เป็นภรรยาเจ้าของที่นี่แล้ว จะให้ฉันทนเห็นที่นี่กลายเป็นตลาดสดงั้นเหรอ? One (2010)
You bet. Shemanski park outdoor market.ใช่แล้ว ตลาดสด ชีแมนสกี ปาร์คน่ะ Kiss of the Muse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลาดสด[n. exp.] (talāt sot) EN: fresh-food market ; green market ; vegetable market ; food market ; daily market ; market   FR: marché matinal [m] ; marché aux légumes [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market[N] ตลาด, See also: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ, Syn. free trade area, store, stall shopping center

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top