ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traffic

T R AE1 F IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traffic-, *traffic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traffic(n) การจราจร, Syn. transportation, transit
traffic(n) การลักลอบค้า
traffic(vi) ค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย, See also: ลักลอบค้า
trafficker(n) ผู้ค้าขาย, See also: คนทำธุรกิจ, Syn. dealer
traffic cop(n) ตำรวจจราจร, Syn. traffic police
traffic jam(n) การจราจรติดขัด
traffic light(n) ไฟจราจร
traffic circle(n) วงเวียน
traffic police(n) ตำรวจจราจร, Syn. traffic cop
traffic-jammed(adj) ที่มีการจราจรแออัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traffic(แทรฟ'ฟิค) n. การจราจร vi. ค้าขาย, ค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมาย., See also: trafficker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
traffic(n) การจราจร, การขนส่ง, การคมนาคม, การสื่อสาร, การค้าขาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traffic๑. การค้าขาย (ก. พาณิชย์)๒. การจราจร (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trafficปริมาณการใช้ [ วงจรสื่อสาร ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traffic densityความหนาแน่นของการใช้ [ วงจรสื่อสาร ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traffic regulation๑. กฎข้อบังคับทางการค้า๒. กฎจราจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traffickingการค้าสิ่งเสพติด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trafficการจราจร [TU Subject Heading]
Traffic accident investigationการสืบสวนคดีอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Traffic accident victimsผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Traffic accidentsอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Traffic congestionจราจรแออัด [TU Subject Heading]
Traffic controlการควบคุมจราจร [TU Subject Heading]
Traffic courtsศาลจราจร [TU Subject Heading]
Traffic densityความหนาแน่นในการจราจร [TU Subject Heading]
Traffic engineeringวิศวกรรมจราจร [TU Subject Heading]
Traffic estimationการประมาณค่าการจราจร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trafficking of persons (TIP)(n) การค้ามนุษย์ (หรือ ทีไอพี)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my city we would keep the traffic to the colored.In my city we would keep the traffic to the colored. The Godfather (1972)
The traffic in drugs will be permitted, but controlled.The traffic in drugs will be permitted, but controlled. The Godfather (1972)
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้ Airplane! (1980)
The car belongs to a known traffic menace.รถยนต์นั้นเป็นของคนอันตรายจากการจราจรซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป The Blues Brothers (1980)
sir, all air traffic has been diverted from our response corridor.หยุดการจราจรทางอากาศทั้งหมดแล้ว Spies Like Us (1985)
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล The Cement Garden (1993)
That handles foot traffic like never before.เท้านั่นจะได้สัมผัส เหมือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน. Hocus Pocus (1993)
I had them check the traffic reports.มีรายงานการการจราจรอยู่ด้วย Junior (1994)
I mean, we're in the car, we're fighting traffic basically just trying to stay awake.ส่วนผู้ชายอย่างเราพอจบแล้วก็ว่าง่ายๆ คือฝืนทนไม่ให้หลับ The One with the Sonogram at the End (1994)
Traffic video camera?วิดีโอจราจร Heat (1995)
It's all right. That's a traffic cop. He'll back us up.ไม่เป็นไร ตำรวจจราจรน่ะ Jumanji (1995)
Traffic all cleared.การจราจรเคลียร์แล้ว. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trafficActually, I did not witness the traffic accident.
trafficAir traffic controllers are under severe mental strain.
trafficAll big cities have traffic problems.
trafficAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
trafficAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
trafficAlways give way to traffic coming from the right.
trafficAn air traffic controller is an extremely high pressure job.
trafficAnd to make matters worse, he met with a traffic accident.
trafficA number of people die in traffic accidents.
trafficA number of traffic accidents have happened recently.
trafficA number of traffic accidents occurred on the road of late.
trafficA rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะกลางถนน(n) street isle, See also: traffic island, Syn. เกาะกลาง, Example: ต้นไม้หลักที่จะปลูกบนเกาะกลางถนนคือต้นราชพฤกษ์และเฟื่องฟ้า, Thai Definition: ส่วนของถนนที่เป็นแนวคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างถนน 2 ฝั่ง
ปัญหาจราจร(n) traffic problem, Example: ผู้ว่าฯ ควรเร่งแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน, Thai Definition: ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาของยวดยาน
วงเวียน(n) roundabout, See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place, Example: รถนานาชนิดต่างแย่งกันที่จะจ่อหัวเข้าไปในวงเวียนเพื่อจะไปได้ก่อน, Thai Definition: ที่ซึ่งมีรูปกลมเป็นที่รวมแห่งถนนหลายๆ สาย
สัญญาณไฟจราจร(n) traffic light, Syn. ไฟจราจร, Example: สัญญาณไฟจราจรถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์, Count Unit: แห่ง
ไฟจราจร(n) traffic light, Syn. ไฟเขียวไฟแดง, ไฟสัญญาณจราจร, Example: คอมพิวเตอร์จะช่วยจัดปิดเปิดไฟจราจรให้ได้จังหวะ, Thai Definition: สัญญาณไฟที่บอกยวดยานพาหนะหรือผู้ใช้ถนนให้แล่นหรือเดินไปหรือหยุด
สัญญาณไฟ(n) traffic signal, See also: traffic light, Syn. สัญญาณไฟจราจร, ไฟจราจร, Example: พวกซิ่งมักไม่ค่อยใส่ใจกับสัญญาณไฟ จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สัญญาณไฟสีเขียว แดง เหลือง เพื่อให้ยวดยานที่เห็นหยุดหรือเคลื่อนตัวไปได้
ตำรวจจราจร(n) traffic police, See also: traffic cop, traffic policeman, Syn. ตำรวจแขนขาว, Example: ที่สี่แยก อสมท.มีตำรวจจราจรประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง, Count Unit: คน, นาย, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลหรือควบคุมการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
กฎจราจร(n) traffic regulations, See also: traffic rules, Example: ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร ก็จะช่วยลดปัญหารถติดได้, Count Unit: ข้อ
การจราจร(n) traffic, Example: ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาใหญ่ในกรุงเทพฯ
การจราจรติดขัด(n) traffic jam, Example: การจราจรติดขัดกลายเป็นเรื่องหนักหนายิ่งขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟจราจร[fai jarājøn] (n, exp) EN: traffic light  FR: feu de circulation [ m ]
ไฟสัญญาณ[fai sanyān] (n, exp) EN: traffic light  FR: feu de circulation [ m ]
จราจร[jarājøn] (n) EN: trafic ; street traffic  FR: trafic [ m ] ; circulation (routière) [ f ]
การจราจร[kān jarājøn] (n) EN: traffic  FR: trafic [ m ] ; circulation [ f ]
การจราจรทางอากาศ[kān jarājøn thāng ākāt] (n, exp) EN: air traffic  FR: trafic aérien [ m ]
การจราจรที่เคลื่อนไปได้ช้า[kān jarājøn thī khleūoen pai dai chā] (n, exp) EN: slow-moving traffic  FR: trafic très ralenti [ m ] ; circulation difficile [ f ]
การจราจรติดขัด[kān jarājøn titkhat] (n, exp) EN: traffic jam  FR: embouteillage [ m ]
เกะกะการจราจร[keka kān jarājøn] (n, exp) EN: impede traffic ; obstruct traffic  FR: entraver la circulation
ค้า[khā] (v) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in  FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
เครือข่ายการจราจร[khreūakhāi kān jarājøn] (n, exp) EN: traffic system

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRAFFIC T R AE1 F IH0 K
TRAFFIC'S T R AE1 F IH0 K S
TRAFFICKER T R AE1 F IH0 K ER0
TRAFFICKERS T R AE1 F IH0 K ER0 Z
TRAFFICKING T R AE1 F IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traffic (v) trˈæfɪk (t r a1 f i k)
traffics (v) trˈæfɪks (t r a1 f i k s)
trafficked (v) trˈæfɪkt (t r a1 f i k t)
trafficker (n) trˈæfɪkər (t r a1 f i k @ r)
trafficator (n) trˈæfɪkɛɪtər (t r a1 f i k ei t @ r)
traffickers (n) trˈæfɪkəz (t r a1 f i k @ z)
trafficking (v) trˈæfɪkɪŋ (t r a1 f i k i ng)
trafficators (n) trˈæfɪkɛɪtəz (t r a1 f i k ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交警[jiāo jǐng, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄥˇ, ] traffic police; acronym for 交通警察 #3,409 [Add to Longdo]
车祸[chē huò, ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ, / ] traffic accident; car crash #6,641 [Add to Longdo]
堵车[dǔ chē, ㄉㄨˇ ㄔㄜ, / ] traffic jam; choking #10,998 [Add to Longdo]
车道[chē dào, ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] traffic lane #11,939 [Add to Longdo]
车流[chē liú, ㄔㄜ ㄌㄧㄡˊ, / ] traffic; rate of traffic flow #19,535 [Add to Longdo]
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, / ] trafficker; dealer; monger; peddler #19,663 [Add to Longdo]
交通警察[jiāo tōng jǐng chá, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ, ] traffic police; abbr. to 交警 #42,566 [Add to Longdo]
交通堵塞[jiāo tōng dǔ sè, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ, ] traffic jam; congestion [Add to Longdo]
交通意外[jiāo tōng yì wài, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] traffic accident; car crash [Add to Longdo]
交通阻塞[jiāo tōng zǔ sè, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄙㄜˋ, ] traffic jam [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ampel { f }; Verkehrsampel { f } | rotes Licht 8an der ampel)traffic light; traffic lights | stop light [Add to Longdo]
Ausfallstraße { f }traffic artery; arterial road [Add to Longdo]
Fußgängerinsel { f }traffic island [Add to Longdo]
Politesse { f } | Politessen { pl }traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]
Stau { m }; Verkehrsstau { m }; Verkehrsstauung { f } | totaler Stautraffic jam; traffic congestion | gridlock [Add to Longdo]
Unfallkommando { n }traffic patrol and ambulance [Add to Longdo]
Verkehrsinsel { f }traffic island [Add to Longdo]
Verkehr { m } | für den Verkehr freigeben | den Verkehr regeln | Verkehr aus der Gegenrichtung | abbiegender Verkehrtraffic | to open to traffic | to regulate the traffic; to regulate the flow of traffic | oncoming traffic | turning traffic [Add to Longdo]
Verkehrsberuhigung { f }traffic calming [Add to Longdo]
Verkehrschaos { n }traffic chaos [Add to Longdo]
Verkehrsdelikt { n }traffic offence; traffic offense [ Am. ] [Add to Longdo]
Verkehrsdichte { f } | Verkehrsdichten { pl }traffic density | traffic densities [Add to Longdo]
Verkehrsdisziplin { f }traffic discipline [Add to Longdo]
Verkehrsdurchsage { f }traffic announcement [Add to Longdo]
Verkehrshindernis { n } | Verkehrshindernisse { pl }traffic block | traffic blocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交通[こうつう, koutsuu] (n, vs) traffic; transportation; communication; exchange (of ideas, etc.); intercourse; (P) #460 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
信号[しんごう, shingou] (n, vs) traffic lights; signal; semaphore; (P) #2,612 [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (n, vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P) #2,922 [Add to Longdo]
合流[ごうりゅう, gouryuu] (n, vs, adj-no) (1) confluence (of rivers); merge (of traffic); conflux; junction; joining; (2) union (e.g. of forces); linking up; merging; coming together #3,750 [Add to Longdo]
車線[しゃせん, shasen] (n) traffic lane; road lane; (P) #5,676 [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] (n, vs, adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.) #9,648 [Add to Longdo]
対面[たいめん(P);たいめ(ok), taimen (P); taime (ok)] (n, vs, adj-no) (1) interview; meeting; (2) opposing (traffic, etc.); facing; confronting; (P) #11,380 [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] (n, vs) congestion (e.g. traffic); delay; stagnation; (P) #12,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
ソーストラヒック[そーすとらひっく, so-sutorahikku] source traffic [Add to Longdo]
トラヒック[とらひっく, torahikku] traffic [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge [Add to Longdo]
トラヒックシェイピング[とらひっくしえいぴんぐ, torahikkushieipingu] traffic shaping [Add to Longdo]
トラヒックタイプ[とらひっくたいぷ, torahikkutaipu] traffic type [Add to Longdo]
トラヒックディスクリプタ[とらひっくでいすくりぷた, torahikkudeisukuriputa] traffic descriptor [Add to Longdo]
トラヒックバースト[とらひっくばーすと, torahikkuba-suto] traffic burst [Add to Longdo]
トラヒックパターン[とらひっくぱたーん, torahikkupata-n] traffic pattern [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top