ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delectable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delectable-, *delectable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delectable(adj) น่าอร่อย, See also: น่ากิน, น่าลิ้มลอง, Syn. delicious, tateful, Ant. tasteless
delectable(adj) มีเสน่ห์, See also: น่าดึงดูด, น่าพึงพอใจ, Syn. delightful, exquisite
delectable(n) อาหารน่ารับประทาน, See also: อาหารน่าอร่อย, Ant. bad-tasting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delectable(ดิเลค'ทะเบิล) adj. น่ายินดี, อร่อย, สบายใจ, See also: delectableness n. ดูdelectable delectability n. ดูdelectable, Syn. savory, delightful, pleasant

English-Thai: Nontri Dictionary
delectable(adj) สนุกสนาน, เพลิดเพลิน, น่ารื่นเริง, น่ายินดี, น่าสบายใจ, น่าสำราญใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please have a blade. Please do. It's so delectable and so darn good-looking.ลองดูสักใบน่า มันอร่อยจริงและดูน่ากินดีด้วย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
God watches over us. A wondrous sweet and most delectable thing?เทวดาบันดาลมาให้ เนื้ออันหวานหอมแสนเลิศหรู Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You are looking delectable as always.เขาบอกถ่ายได้ Burning House of Love (2008)
According to legend, fairy blood is delectable and intoxicating to vampires.ตามตำนาน เลือดของนางฟ้าเป็นสิ่งดึงดูดและมอมเมาแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานฉ่ำ(adj) luscious, See also: delectable, sweet and succulent, sweet and juicy, Syn. หวานหยาดเยิ้ม, Example: ชมพู่ที่อยู่หลังบ้านทั้งดก และมีรสหวานฉ่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
น่าอร่อย[nā-arøi] (adj) EN: delectable  FR: délectable ; savoureux
น่ากิน[nākin] (adj) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable  FR: appétissant
น่าลิ้มลอง[nā lim løng] (adj) EN: delectable
โอชา[ōchā] (adj) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome  FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
หวานฉ่ำ[wāncham] (adj) EN: luscious ; sweet and juicy ; succulent ; delectable  FR: succulent ; délectable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
delectable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delectable

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delectable \De*lec"ta*ble\, a. [OF. delitable, OF. delitable, F.
   d['e]lectable, fr. L. delectabilis, fr. delectare to delight.
   See {Delight}.]
   1. Highly pleasing; delightful.
    [1913 Webster]
 
       Delectable both to behold and taste. --Milton.
 
   2. extremely pleasing to the sense of taste; same as
    {luscious}, 1.
 
   Syn: delicious, luscious, pleasant-tasting, scrumptious,
     toothsome, yummy.
     [WordNet 1.5] -- {De*lec"ta*ble*ness}, n. --
     {De*lec"ta*bly}, adv. -- {De*lec`ta*bil"i*ty}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delectable
   adj 1: extremely pleasing to the sense of taste [syn:
       {delectable}, {delicious}, {luscious}, {pleasant-
       tasting}, {scrumptious}, {toothsome}, {yummy}]
   2: capable of arousing desire; "the delectable Miss Haynes"
     [syn: {delectable}, {sexually attractive}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top