Search result for

south

(146 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -south-, *south*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
south[N] ทิศใต้, Syn. southern, southland
south[ADJ] ทางใต้, Syn. southern, southward
south[ADV] ทางใต้, Syn. southerly
souther[N] ลมที่พัดจากทิศใต้
southern[ADJ] ในทางภาคใต้, See also: ที่ตั้งอยู่ทางใต้, ซึ่งหันหน้าไปทางใต้, Syn. in the south, southerly
southpaw[N] คนถนัดมือซ้าย (คำไม่เป็นทางการ)
Southdown[ADJ] แกะพันธุ์ที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ
southeast[N] ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast[ADJ] ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, See also: , Syn. southeastern, southeasterly, southeastward
southeast[ADV] ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
south(เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้
south seasn. ทะเลที่อยู่ทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
souther(เซา'เธอะ) n. ลมหรือพายุจากทางใต้
southerly(เซา'เธอลี) adj.,adv. ทางทิศใต้, See also: southerliness n.
southern(เซา'เธิร์น) adj. ไปยังทิศใต้ n. ชาวใต้,ชาวปักษ์ใต้,ภาษาปักษ์ใต้
southern hemispheren. ซีกโลกใต้ระหว่างขั้วโลกใต้กับเส้นศูนย์สูตร
southernern. ชาวปักษ์ใต้,ประชาชนที่อยู่ในภาคใต้,

English-Thai: Nontri Dictionary
south(adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
south(n) ภาคใต้,ทิศใต้,ปักษ์ใต้,ทักษิณ
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeast(n) ทิศอาคเนย์,ทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southerly(adj) ไปทางใต้,ไปทางทิศใต้,จากทิศใต้
southern(adj) ทางใต้,ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้
southward(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้
southwards(adj,adv) ไปทางทิศใต้,อยู่ทางใต้,ไปทางใต้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
South Americaอเมริกาใต้ [TU Subject Heading]
South Asiaเอเชียใต้ [TU Subject Heading]
South Asia's Preferentral Trading Agreementความตกลงพิเศษทางการค้าในภูมิภาคเอเชียใต้ ของ SAARC เป็นไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ SAARC ครั้งที่ 8 ที่กรุงนิวเดลี เมื่อปี พ.ศ. 2538 [การทูต]
South Asian Association for Regional Cooperationสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2528 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างกัน โดยมีสมาชิกประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ และมัลดีฟส์ [การทูต]
South Asian Free Trade Areaเขตการค้าเสรีในเอเชียใต้ ภายใต้ SAARC เป็นไปตามมติของที่ประชุมสุดยอดของ SAARC ครั้งที่ 10 ที่กรุงโคลัมโบ เมื่อปี พ.ศ. 2541 [การทูต]
South Asian Growth Quadrangleโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแห่งเอเชียใต้ " เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบังกลาเทศ เนปาล อินเดีย และ ภูฏาน เพื่อปรับปรุงมาตรการความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค เอเชียใต้ให้ดีขึ้น " [การทูต]
South China Seaทะเลจีนใต้ [TU Subject Heading]
South East Asia Gamesการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ [TU Subject Heading]
South Pacific Forumเวทีหารือของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ " จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย คีรีบาส หมู่เกาะมาร์แชล เนารู นิวซีแลนด์ นุย ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู ซามัวตะวันตก วานูอาตู ตองกา ฟิจิ " [การทูต]
South Poleขั้วโลกใต้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, Clark and Lana went south.ไม่รู้สิ Committed (2008)
Victor and Bart have been covering the entire Southern Hemisphere.วิคเตอร์และบาร์ทกำลังค้นหาซีกโลกด้านใต้ทั้งหมด Odyssey (2008)
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย The Itch (2008)
873 marshall, south brunswick.873 marshall, south brunswick. Last Resort (2008)
I've never been anywhere south of florida.ผมไม่เคยไปไหนเกินกว่าฟรอริด้าเลย Last Resort (2008)
# Subterranean southern man now ## Subterranean southern man now # Pilot (2008)
We'll flank them from the South. Right, let's move.เราจะตีโอบมันจากทางใต้ ได้ ไปกันเลย Ambush (2008)
First Greensward, then Willowdale - it's heading south towards the mouth of the valley.เริ่มแรกที่ กรีนวาร์ด ต่อมาก็ วิลโล่เดล มันกำลังมุ่งหน้าลงใต้มาเรื่อยๆ จากภูเขาสู่หุบ Lancelot (2008)
Rendezvous at the south landing bay immediately for evacuation.ไปรวมพลที่ลานจอดทิศใต้ เดี๋ยวนี้ เพื่อเตรียมล่าถอย. Duel of the Droids (2008)
General, we've pinpointed the tracking beacon's location to the south end of the gorge.ท่านนายพลครับ เราพบว่าตำแหน่งของสัญญาณนั่น มาจากช่องเขาทางด้านใต้ Lair of Grievous (2008)
Meet me at the south landing platform.มาพบข้าที่ลานจอดยานทางทิศใต้ Lair of Grievous (2008)
The Jedi has been spotted in the south hall.มีการพบเห็นเจไดที่โถงทางทิศใต้ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
southA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.
southAs my room faces south, it is not so cold even in winter.
southAs the house has a southern aspect, it is very sunny.
southAustralia is smaller than South America.
southBear south until you reach the river.
southBirds fly south in winter.
southCape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.
southDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.
southFrance is to the south of England.
southGoing back to South Africa had stirred up some painful memories for him.
southHe explored the region around the South Pole.
southHe had left Spain for South America with 200 men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีเกมส์[N] Southeast Asia Games, See also: SEA GAMES, Syn. กีฬาซีเกมส์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] South-east Asia, See also: SEA
ทิศตะวันตกเฉียงใต้[N] southwest, Syn. ทิศหรดี, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศอีสาน, Example: ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ทิศหรดี[N] southwest, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศอีสาน, Example: ตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ลมจะพัดมาทางทิศหรดี, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ทิศอาคเนย์[N] southeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศพายัพ, Example: เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ลมจะพัดมาทางทิศอาคเนย์, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้
ล่อง[ADJ] down (train), See also: southward, Example: ขบวนรถไฟขาล่องช้าไปสองชั่วโมง, Thai definition: อาการที่แล่นไปตามทางจากเหนือลงใต้, Notes: (ปาก)
เกาหลีใต้[N] South Korea, See also: Republic of South Korea, Syn. ประเทศเกาหลีใต้, Example: เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จจากการปฏิรูปที่ดิน และปฏิรูปการเกษตร น้อยกว่าประเทศญี่ปุ่น ไต้หวันและจีน, Count unit: ประเทศ
ขั้วโลกใต้[N] South Pole, Ant. ขั้วโลกเหนือ, Example: เมื่อถึงฤดูหนาวนกนางนวลแกลบจะอพยพลงไปอยู่ที่ขั้วโลกใต้, Thai definition: บริเวณปลายสุดของแกนโลกที่มีละติจูด 90 องศาใต้
ปักษ์ใต้[N] southern part, Syn. ภาคใต้, Example: ตัวผมนั้นซาบซึ้งในนาฎศิลปของปักษ์ใต้มากเป็นพิเศษ อาหารชาวใต้ผมก็ชอบ, Thai definition: ภูมิภาคที่อยู่ตรงข้ามกับภาคเหนือ
ปากใต้[N] south, Syn. ปักษ์ใต้, ภาคใต้, Example: นกบางชนิดเป็นนกประจำท้องถิ่น เช่น มีเฉพาะบริเวณปากใต้เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Apfarikā Tāi) EN: South Africa   FR: Afrique du Sud [f]
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
บุพทักษิณ[X] (bupphathaksin) EN: southeast   
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ชาวเกาหลีใต้[n. prop.] (Chāo Kaolī-Tāi) EN: South Korean   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
ดาวว่าว[n. prop.] (dāo Wao) EN: Southern Cross   FR: Croix du Sud [f[

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUTH    S AW1 TH
SOUTHS    S AW1 TH S
SOUTH'S    S AW1 TH S
SOUTHAM    S AW1 TH AH0 M
SOUTHER    S AH1 DH ER0
SOUTHIN    S AW1 TH IH2 N
SOUTHOLD    S AW1 TH OW2 L D
SOUTHERS    S AH1 DH ER0 Z
SOUTHARD    S AW1 TH ER0 D
SOUTHERN    S AH1 DH ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
south    (n) (s au1 th)
Southam    (n) (s au1 th @ m)
southern    (j) (s uh1 dh @ n)
southpaw    (n) (s au1 th p oo)
Southport    (n) (s au1 th p oo t)
Southwark    (n) (s uh1 dh @ k)
southeast    (n) (s au1 th ii1 s t)
southerly    (j) (s uh1 dh @ l ii)
southpaws    (n) (s au1 th p oo z)
southward    (a) (s au1 th w @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Süden {m}; Süd | im Süden von | nach Süden; südwärtssouth | to the south of | south; southwards [Add to Longdo]
Südküste {f}south coast [Add to Longdo]
Südpol {m} [geogr.]South Pole [Add to Longdo]
Südsee {f} [geogr.]South Sea [Add to Longdo]
süddeutsch {adj}south german [Add to Longdo]
Graukopfkasarka [ornith.]South African Shelduck [Add to Longdo]
Südafrikanischer Kronenkranich {m} [ornith.]South African Crowned Crane [Add to Longdo]
Weißflecken-Goldschnepfe {f} [ornith.]South American Painted Snipe [Add to Longdo]
Südafrikanischer Stelzenläufer {m} [ornith.]South African Stilt [Add to Longdo]
Antarktikskua [ornith.]South Polar Skua [Add to Longdo]
Philippinen-Zwergohreule {f} [ornith.]South Phillipines Scops Owl [Add to Longdo]
Lazuliliest [ornith.]South Moluccan Kingfisher [Add to Longdo]
Klippenschwalbe {f} [ornith.]South African Cliff Swallow [Add to Longdo]
Riesenpieper {m} [ornith.]South Georgia Pipit [Add to Longdo]
Glanzdrongoschnäpper {m} [ornith.]South African Black Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
みなみじゅうじ座;南十字座[みなみじゅうじざ, minamijuujiza] (n) Southern Cross [Add to Longdo]
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid) [Add to Longdo]
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African [Add to Longdo]
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans) [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中南部[zhōng nán bù, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ, ] south central region [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] south [Add to Longdo]
南下[nán xià, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, ] southward [Add to Longdo]
南亚[nán Yà, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ, / ] southern Asia [Add to Longdo]
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] South Asian Association for Regional Cooperation [Add to Longdo]
南北极[nán běi jí, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧˊ, / ] south and north poles [Add to Longdo]
南半球[Nán bàn qiú, ㄋㄢˊ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] Southern hemisphere [Add to Longdo]
南卡[Nán kǎ, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ, ] Southern California, US state; abbr. for 南卡羅來納|南卡罗来纳 [Add to Longdo]
南卡罗来纳[Nán Kǎ luó lái nà, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, / ] South Carolina (state of US) [Add to Longdo]
南卡罗来纳州[Nán Kǎ luó lái nà zhōu, ㄋㄢˊ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] South Carolina [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 South \South\ (?; by sailors sou), n. [OE. south, su[thorn], AS.
   s[=u][eth] for sun[eth]; akin to D. zuid, OHG. sund, G.
   s["u]d, s["u]den, Icel. su[eth]r, sunnr, Dan. syd, s["o]nden,
   Sw. syd, s["o]der, sunnan; all probably akin to E. sun,
   meaning, the side towards the sun. [root]297. See {Sun}.]
   1. That one of the four cardinal points directly opposite to
    the north; the region or direction to the right or
    direction to the right of a person who faces the east.
    [1913 Webster]
 
   2. A country, region, or place situated farther to the south
    than another; the southern section of a country. "The
    queen of the south." --Matt. xii. 42.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: That part of the United States which is
    south of Mason and Dixon's line. See under {Line}.
    [1913 Webster]
 
   4. The wind from the south. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 South \South\, a.
   Lying toward the south; situated at the south, or in a
   southern direction from the point of observation or
   reckoning; proceeding toward the south, or coming from the
   south; blowing from the south; southern; as, the south pole.
   "At the south entry." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {South-Sea tea} (Bot.) See {Yaupon}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 South \South\, adv.
   1. Toward the south; southward.
    [1913 Webster]
 
   2. From the south; as, the wind blows south. --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 South \South\, v. i. [imp. & p. p. {Southed}; p. pr. & vb. n.
   {Southing}.]
   1. To turn or move toward the south; to veer toward the
    south.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) To come to the meridian; to cross the north and
    south line; -- said chiefly of the moon; as, the moon
    souths at nine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 south
   adv 1: in a southern direction; "we moved south" [syn: {south},
       {to the south}, {in the south}]
   adj 1: situated in or facing or moving toward or coming from the
       south; "the south entrance" [ant: {north}]
   n 1: the region of the United States lying to the south of the
      Mason-Dixon line
   2: the southern states that seceded from the United States in
     1861 [syn: {Confederacy}, {Confederate States}, {Confederate
     States of America}, {South}, {Dixie}, {Dixieland}]
   3: the cardinal compass point that is at 180 degrees [syn:
     {south}, {due south}, {southward}, {S}]
   4: a location in the southern part of a country, region, or city
   5: the direction corresponding to the southward cardinal compass
     point

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (s.)
 
 1. (kıs.) Saint, Saturday, September, South, Sunday.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top