ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อเมริกาใต้

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อเมริกาใต้-, *อเมริกาใต้*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
South Americaอเมริกาใต้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ladies and gentlemen, as of this afternoon, the undersecretary for south American affairs emphatically denies any and all intervention in the current realignment of top positions in the paraguayan air force.บ่ายวันนี้ อธิบดีกรมกิจการอเมริกาใต้ ได้ยืนยันการปฏิเสธ ว่าไม่มีการเข้าแทรกแซงการแต่งตั้ง Spies Like Us (1985)
Yes, I'm talking to a guy in South America.ครับ ผมจะไปคุยกับคนที่อเมริกาใต้ Rushmore (1998)
Those are darts dipped into a compound made from tree bark in South America.ระวังหน่อย มันคือลูกดอกเคลีอบส่วนผสม ที่สกัดจากเปลือกไม้ในแถบอเมริกาใต้ Bandidas (2006)
I've always dreamt of traveling to far-off places.. Like South America.ฉันเฝ้าฝันว่าจะได้เดินทาง ไปที่ไกลๆ เช่นอเมริกาใต้ Cashback (2006)
Traveling to South America,เดินทางไปอเมริกาใต้ Cashback (2006)
I'd like to go and paint in South America.ผมอยากไปวาดในอเมริกาใต้ Cashback (2006)
I had a classmate in the sixth grade who raised his hand and he pointed to the outline of the east coast of South America and he pointed to the west coast of Africa and he asked, "Did they ever fit together?"มีเพื่อนร่วมชั้น ป.6 คนนึงยกมือขึ้น แล้วชี้ไปที่เส้นชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้ แล้วก็ชี้ไปที่ชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา An Inconvenient Truth (2006)
It's also true in South America.มันเป็นอย่างนี้เช่นกันในอเมริกาใต้ An Inconvenient Truth (2006)
Seventy-five years ago in Patagonia on the tip of South America.75 ปีก่อนในพาตาโกเนีย บนจุดสูงสุดของอเมริกาใต้ An Inconvenient Truth (2006)
If my classmate from the sixth grade that talked about Africa and South America were here, he would say, "Did they ever fit together?"คนที่พูดเรื่องแอฟริกากับอเมริกาใต้อยู่ที่นี่ เขาจะบอกว่า"มันเคยต่อกันได้พอดีเลยใช่มั้ย" An Inconvenient Truth (2006)
In our country, we are responsible for more than all of South America, all of Africa, all of the middle East, all of Asia, all combined.ในประเทศของเรา เรามีส่วนต้องรับผิดชอบ มากกว่าอเมริกาใต้ทั้งทวีป แอฟริกาทั้งทวีป ตะวันออกกลางทั้งหมด เอเชียทั้งทวีป ทั้งหมดรวมกัน An Inconvenient Truth (2006)
So one last time. North America, South America,เอาละทวนครั้งสุดท้ายนะ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anaconda(แอนนะคอน' ดะ) n. งูขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในอเมริกาใต้, งูเหลือมหรืองูหลามขนาดใหญ่
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
chile(ชิล'ลี) n. ประเทศซิลิในอเมริกาใต้ -Chilean,Chilian n.,adj.
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj.,n. ดูEcuador
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj.,n.
peru(พะรู') n.ชื่อประเทศสาธารณรัฐในอเมริกาใต้, See also: Peruvian adj.,n.
uruguay(ยัวระเกว) n. ชื่อสาธารณรัฐในทวีปอเมริกาใต้ (ประเทสอุรุกวัย) ,ชื่อแม่น้ำในทวีปอเมริกาใต้, See also: Uruguayan adj. ,n.
venezuela(เวนนิชซูเว'ละ,-ซวี'ละ) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนเหนือทวีปอเมริกาใต้เมืองหลวงชื่อCaracas., See also: Venezuelan adj.,n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top