ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the south

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the south-, *in the south*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน... Rebecca (1940)
He picked her up in the South of France, didn't he?- ก็เขาไปคว้าหล่อนมาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสไม่ใช่รึ Rebecca (1940)
I was thinking maybe we could go down someplace in the South Pacific.ผมคิดว่าบางทีเราอาจจะไปลงที่ไหนสักแห่งในแปซิฟิกใต้ Pulp Fiction (1994)
We found an unaccounted-for specimen in the south wing and here's his picture.เราแทบไม่มีข้อมูล นี่รูปเค้า Gattaca (1997)
They found an eyelash in the south wing.- They found an eyelash in the S Wing. Gattaca (1997)
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้ Good Will Hunting (1997)
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
She´s spends all of her extra time... with her family on a yacht in the south of France.เธอใช้เวลายามว่าง.. กับครอบครัวบนเรือยอชท์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส Never Been Kissed (1999)
With money people gonna spend once they know that this is the premier resort in the South.ด้วยเงินที่คนจะมาใช้ในรีสอร์ท เมื่อพวกเขารู้ว่ามันดีแค่ไหน The Legend of Bagger Vance (2000)
I heard my dad tell how you won every golf tournament there ever was in the South.พ่อเล่าว่าคุณชนะทางแถบใต้มาหมด The Legend of Bagger Vance (2000)
It starts in the south in Porto Alegre, see?มันเริ่มต้นจากทางใต้ พอร์โต อเลเกร Woman on Top (2000)
Old Toby. The finest weed in the Southfarthing.จากเฒ่าโทบี้ ยาสูบชั้นเลิศจากเซ้าธ์ฟาร์ธิง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the southDeal is in the southeast of England, about 110 kilometers away from London.
in the southHe lives in the southern part of the city.
in the southIn the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.
in the southIn the Southern region, sales were up 47 percent.
in the southOur school is in the south of the city.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนห์รา[n.] (manōrā) EN: folk-dance in the south of Thailand   

Japanese-English: EDICT Dictionary
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  in the south
      adv 1: in a southern direction; "we moved south" [syn: {south},
             {to the south}, {in the south}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top