ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อานม้า

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อานม้า-, *อานม้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อานม้า[N] saddle, Example: เขากำลังทำความสะอาดอานม้าอันใหม่อยู่, Count unit: อาน, ชุด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อานม้าดู แฉลบ ๓.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on saddle your horses.เอาล่ะ ใส่อานม้านายซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Farm Boy, polish my horse's saddle.นี่เจ้า! ขัดอานม้าให้ข้าหน่อยสิ The Princess Bride (1987)
I cannot be ready unless my tailors work all night. Saddle my horse!ช่างเสื้อข้าไม่ต้องนอนแล้ว ใส่อานม้าเร็ว The Man in the Iron Mask (1998)
And that's the story of my saddle bronc career.และนั่นก็คือเรื่องราวบนอานม้าป่าของพ่อ Brokeback Mountain (2005)
I'll get my saddle.ข้าไปเอาอานม้าข้าก่อนนะ Milarepa (2006)
Mount up.ผูกอานม้าเร็ว 3:10 to Yuma (2007)
And when you've done that, you can polish my... s-saddle.และเมื่อไรที่เจ้าทำเสร็จเเล้ว เจ้าสามารถขัดอานม้าของข้าได้เลย The Labyrinth of Gedref (2008)
There's a new saddle now which allows this.ตอนนี้มีอานม้าแบบใหม่ ซึ่งสามารถนั่งคนเดียวได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Would you like me to fit the girth properly for you, sire?ท่านอยากให้ข้าช่วยใส่อานม้า ให้ท่านมั้ยครับ ท่าน? The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Saddle up, DiNozzo.เตรียมอานม้าเลย ดิโนสโซ่ Spider and the Fly (2010)
Pierce's has a special gym with swings and saddles.ของเพียร์ซมีห้องออกกำลังกายพิเศษ พร้อมชิงช้าและอานม้า Competitive Wine Tasting (2011)
I'll go saddle your horse then.ฉันจะไปตรวจเรื่องอานม้าให้คุณ Cherokee Rose (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saddle[N] อานม้า, See also: อาน, อานจักรยาน, Syn. seat, montura

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bareback(แบร์'แบค) adj. ไม่มีอานม้า, Syn. barebacked -Conf. bear
cinch(ชินช) n. สายคาด,สายคาดท้อง,สายคาดอานม้า,สิ่งที่แน่นอนและง่าย,ผู้ที่จะชนะแน่นอน
crupper(ครัพ'เพอะ) n. สายหนังยึดอานที่คาดไปทางหางม้าเพื่อกันไม่ให้อานม้าเลื่อนตก,ตะโพกม้า,เกราะสำหรับหุ้มตะโพกม้า
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
palifrey(พอล'ริฟรี่) n. ม้าที่สวมอานม้า
unsaddle(อันแซด'เดิล) vt. เอาอานม้าออก,ทำให้ลงจากหลังม้า,ทำให้ตกจากอานม้า. vi. เอาอานม้าออก

English-Thai: Nontri Dictionary
harness(n) อานม้า,บังเหียน,เครื่องเทียม
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
saddler(n) คนทำอานม้า,คนขายอานม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top