ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

permeat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permeat-, *permeat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permeate(vt) ซึมผ่าน
permeate(vi) ฟุ้ง, Syn. diffuse, pervade
permeate(vi) แผ่ซ่าน, See also: แพร่กระจาย, Syn. interpenetrate
permeation(n) การแพร่กระจาย, See also: การแผ่ซ่าน, Syn. interpenetration, penetration, transmission
permeation(n) การซึมเข้าไป, See also: การแทรกเข้าไปตามรู, การลอดตามช่อง, Syn. diffusion, dispersion, pervasion, saturation
permeate with(phrv) แพร่กระจายด้วย, See also: แทรกซึมด้วย, Syn. imbue with, penetrate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue, pervade, diffuse, ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeationการซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permeatA bad smell permeated the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
เอิบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Thai Definition: ซึมเข้าไป, ซาบเข้าไป
เอิบอาบ(v) permeate, See also: pervade, Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน, Example: ใบหน้าของท่านผู้เฒ่าเอิบอาบไปด้วยรอยยิ้ม, Thai Definition: อาบไปทั่ว
ตลบ(v) pervade, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, Example: ถนนตั้งแต่จันทบุรีไปถึงตราดมีฝุ่นตลบไปตลอดทาง, Thai Definition: กระจายไปทั่ว, ฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
น้ำซับ(n) capillary water, See also: permeating water, Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ, Example: ในจังหวัดของเรานี้มีน้ำซับเกิดขึ้นอยู่หลายแห่ง, Thai Definition: เรียกที่ซึ่งมีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้
กำซาบ(v) permeate, See also: penetrate, pervade, Syn. ซึม, ซึมซาบ, Example: ความทุกข์ระทมกำซาบลงสู่ขั้วหัวใจ, Thai Definition: ซึมซาบเข้าไป
คลุ้ง(v) diffuse, See also: permeate, Syn. กระจาย, ฟุ้ง, Example: ควันธูปคลุ้งไปทั่วศาลาเหมือนหมอกบางๆ, Thai Definition: อาการปลิวฟุ้งกระจายขึ้นไปทั่ว
คลุ้ง(v) spread, See also: permeate, diffuse, Syn. ฟุ้ง, หึ่ง, Example: กลิ่นเหล้าที่ตัวเขาคลุ้งออกมา ทันทีที่เขาเดินผ่านโต๊ะฉัน, Thai Definition: มีกลิ่นตลบ (มักใช้แก่กลิ่นเหม็น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
เอิบ[oēp] (v) EN: permeate ; brim
เอิบอาบ[oēp-āp] (v) EN: permeate
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซึม[seum] (v) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak  FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ตลบ[talop] (v) EN: pervade ; permeate ; diffuse
เต็มไปด้วย[tem pai dūay] (v) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMEATE P ER1 M IY0 EY2 T
PERMEATED P ER1 M IY0 EY2 T IH0 D
PERMEATES P ER1 M IY0 EY2 T S
PERMEATING P ER1 M IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permeate (v) pˈɜːʳmɪɛɪt (p @@1 m i ei t)
permeated (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪd (p @@1 m i ei t i d)
permeates (v) pˈɜːʳmɪɛɪts (p @@1 m i ei t s)
permeating (v) pˈɜːʳmɪɛɪtɪŋ (p @@1 m i ei t i ng)
permeation (n) pˌɜːʳmɪˈɛɪʃən (p @@2 m i ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, ] permeate; immerse, #10,878 [Add to Longdo]
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, / ] permeated with beautiful music (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジワジワ(P);じわじわ[jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv,adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P) [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
浸潤[しんじゅん, shinjun] (n,vs) infiltration; permeation [Add to Longdo]
浸透(P);滲透[しんとう, shintou] (n,vs) (1) permeation; penetration; soaking; (2) osmosis; (P) [Add to Longdo]
浸入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs) permeation of liquid or gas [Add to Longdo]
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top