ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำซับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำซับ-, *น้ำซับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา น้ำซับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *น้ำซับ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำซับ[N] capillary water, See also: permeating water, Syn. น้ำซำ, ที่น้ำซับ, Example: ในจังหวัดของเรานี้มีน้ำซับเกิดขึ้นอยู่หลายแห่ง, Thai definition: เรียกที่ซึ่งมีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำซับน. เรียกที่ซึ่งมีนํ้าซึมซาบอยู่ใต้ดิน ว่า ที่นํ้าซับ, ทางภาคอีสานเรียกว่า ซำ.
ซับเรียกที่ที่มีน้ำซึมซาบอยู่ภายใต้ ว่า ที่น้ำซับ.
ซำน. ที่น้ำซับ, ซับ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top