Search result for

จำนำ

(32 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำนำ-, *จำนำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำนำ[V] pawn, See also: pledge, Ant. ไถ่คืน, Example: อย่าเพิ่งจำนำนาฬิกาเลยฉันจะให้ยืมเงินก่อน, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ เอาทรัพย์สินตราไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี, Notes: (กฎหมาย)
จำนำพรรษา[N] robes offered to Buddhist priests during Buddhist Lent, Thai definition: ผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำนำก. ประจำ, เรียกผู้ซื้อขายหรือติดต่อกันเป็นประจำว่า เจ้าจำนำ.
จำนำน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้จำนำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจำนำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้.
จำนำพรรษาว. เรียกผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้น ๆ ว่า ผ้าจำนำพรรษา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pledges (Law)จำนำ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Was in a pawn shop waiting for a man to pick it up, and... return it to its rightful owner.นี่นะ มันอยู่ในโรงจำนำ รอให้ใครก็ได้มาเอาไป แล้ว.. คืนมันให้กับเจ้าของที่แท้จริง The Forbidden Kingdom (2008)
I found a pawn shop down the street.หนูเจอร้านรับจำนำด้านนู้นของถนน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Patty,we found the ring,and I think we got a lead on the guy who pawned it.แพตตี้,เราพบแหวนแล้วและผมคิดว่า เราน่าจะรู้ตัวคนที่รับจำนำมัน Hey! Mr. Pibb! (2009)
We bought it from the owner of the pawn shop.เราได้มันมาจากเจ้าของร้านรับจำนำ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Just because a blond guy pawns her ring doesn't necessarily mean he killed her.แค่เพราะเขาผมบลอนด์ จำนำแหวน ไม่จำเป็นว่าเขาจะฆ่าเธอ Hey! Mr. Pibb! (2009)
Robbed his own cousin,and get this: He had a pawn ticket on him.ปล้นลูกพี่ลูกน้องตัวเอง และเขามีตั๋วจำนำในตัวด้วย Hey! Mr. Pibb! (2009)
He was,uh,picked up for armed robbery and,uh,he had a pawn ticket on him.เขาไปปล้นที่ร้านขายของ และเขามีตั๋วจำนำในตัว Hey! Mr. Pibb! (2009)
I want you to take it,I want you to wait a couple of days,pawn it,then keep the ticket.ฉันอยากให้นายเอาไป,รอซัก2-3วัน เอาไปจำนำแล้วเก็บตั๋วมันไว้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
- Pawn it where?-จำนำที่ไหน? Hey! Mr. Pibb! (2009)
Well, the thief was some stupid kid who hocked a bunch of stolen items about a month ago.ขโมยเป็นแค่คนโง่ ๆ ที่ จำนำของที่ได้จากการขโมย ประมาณ 1 เดือนก่อน The Plain in the Prodigy (2009)
He also tried pawning the gold medal.เขาพยายามจะจำนำเหรียญทองด้วย The Plain in the Prodigy (2009)
I did. But,uh,Amy didn't like having a gun in the house. So I pawned it.ใช่ เอมี่ไม่อยากเก็บปืนไว้ที่บ้าน ผมเลยเอาไปจำนำไว้ Out of Time (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pawn[VT] จำนำ, See also: ให้ไว้เป็นหลักประกัน, Syn. hock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hock(ฮอค) n. ข้อเท้าสัตว์,เนื้อขา (หมู) ,จำนำ.,คุก vt. ตัดเอ็นร้อยหวายออก
hockshop(ฮอค'ชอพ) n. โรงจำนำ
pawn(พอน) vt. จำนำ,จำนอง. n. เจ้าของโรงรับจำนำ,เบี้ยหมากรุก,ม้ารับใช้,เครื่องมือ,ลูกมือ
pawn ticketn. ตั๋วจำนำ
pawnbroker(พอน'โบรคเคอะ) n. เจ้าของโรงรับจำนำ, See also: pawnbroking,pawnbrokage,pawnbrokery n.
pawnshop(พอน'ชอพ) n. โรงรับจำนำ
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew

English-Thai: Nontri Dictionary
pawn(vt) จำนำ,ขาย,จำนอง
pawnbroker(n) ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
pawnshop(n) โรงรับจำนำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pledgeจำนำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top