ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nerve

N ER1 V   
125 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerve-, *nerve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nerve[N] เส้นประสาท
nerve[N] ความกล้า, See also: ความกล้าหาญ, Syn. brashness, arrogance, Ant. deference
nerves[N] ความเครียด, See also: ความวิตกกังวล, ความตื่นกลัว
nerve for[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ
nerve gas[N] แก๊ซพิษที่ใช้ในสงคราม ทำลายระบบประสาทส่วนกลาง
nerveless[ADJ] ซึ่งไม่มีกำลัง, See also: ซึ่งไม่มีความรู้สึก, Syn. feeble, spineless
nerve centre[N] ศูนย์รวม, Syn. nerve center
nerve-racking[ADJ] ซึ่งลำบากหรือหวาดกลัวอย่างที่สุด, See also: น่าเขย่าขวัญ, Syn. stressful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
nerve-racking(เนิร์ฟว'แรคคิง) adj. เขย่าขวัญ,ลำบากที่สุด,รบกวนที่สุด., Syn. nerve-wracking
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
innerve(อินเนิร์ฟว') vt. หล่อเลี้ยงด้วยพลังงานประสาท,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้แข็งแรง
ocularmotor nerveเป็นเส้นประสาท 1 ใน 12 ของ เส้นประสาทของcranial nerves ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตา
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
nerve(vt) กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สำรวมกำลัง
nerveless(adj) ประสาทเสีย,ไม่มีกำลัง,งง,มึนตึง,อ่อนแอ,ขี้ขลาด
unnerve(vt) ทำให้ประสาทเสีย,ทำให้ตกใจ,ทำให้เสียขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve blockการสะกดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve cell; neuron; neuroneเซลล์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve centreศูนย์ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ending; teleneuronปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve fibreเส้นใยประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ganglionปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve graftingการปลูกถ่ายเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve impulseพลังประสาท, กระแสประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve plexusข่ายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nerveเส้นประสาท, มัดของใยประสาทที่ทอดยาวออกมาจากระบบประสาทส่วนกลาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nerve blockการสกัดเส้นประสาท [TU Subject Heading]
nerve cordเส้นประสาทใหญ่, เส้นประสาทขนาดใหญ่ที่อยู่แนวสันหลังของสัตว์พวกคอร์เดต ในพวกคอร์เดตชั้นสูงเส้นประสาทใหญ่ คือ ไขสันหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve fiberใยประสาท, ส่วนของเซลล์ประสาทที่ยื่นออกจากตัวเซลล์ ทำหน้าที่นำกระแสประสาท มี 2 ชนิดคือ แอกซอนกับเดนไดรต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve ganglionปมประสาท, กลุ่มของเซลล์ประสาท มีลักษณะพองใหญ่กว่าบริเวณอื่น ๆ ของเส้นประสาท ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด ปมประสาทจะทำหน้าที่คล้ายสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve impulseกระแสประสาท, ปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปตามความยาวของใยประสาท  เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีผลทำให้ร่างกายสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
nerve netร่างแหประสาท, ระบบประสาทในสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย  มีลักษณะเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมโยงกันทั่วตัวเป็นร่างแห เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่ง การตอบสนองจะเป็นไปทุกทิศทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've sure got some nerve.คุณน่าจะมีความกล้าซักนิด The Great Dictator (1940)
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
The nerve!ประสาท! 12 Angry Men (1957)
The absolute nerve!เส้นประสาทแน่นอน! 12 Angry Men (1957)
Imagine the nerve of the son-of-a-bitch.ลองนึกภาพของเส้นประสาทของลูกชายของ-ผู้หญิงเลว The Godfather (1972)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
I don't know where they found the nerve.ไม่รู้พวกเขากล้าทำได้ยังไง Gandhi (1982)
well, the truth is I am a great surgeon, but alas, I recently suffered severe nerve damage in my left hand.เอ่อ! ผมเป็นศัลยแพทย์มือหนึ่ง แต่น่าเสียดาย ผมเพิ่งบาดเจ็บมือซ้ายอย่างรุนแรง Spies Like Us (1985)
You got a lot of nerve!- กล้าดียังไง *batteries not included (1987)
I don't like her much. Her personality just gets on my nerves.ฉันไม่ชอบเธอมากเลย ความเป็นส่วนตัวของเธอทำเอาฉันประสาท Akira (1988)
You got some nerve standing me up.นายมากวนประสาทฉัน Goodfellas (1990)
Everyone's jumping out of their skins with nerves.ต่างคนต่างเต้น ไม่มี.. The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nerveALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
nerveA man like that gets on my nerves.
nerveA nerve cell responds to a slight stimulus.
nerveAre you going to remove the nerve?
nerveDon't you get on each others' nerves?
nerveEvery little thing you say gets on my nerves.
nerveHe had the nerve to ask for money.
nerveHe had the nerve to ask me to marry him.
nerveHe had the nerve to say that.
nerveHe had the nerve to take my car without asking.
nerveHe hasn't the nerve to tell the truth.
nerveHe is all nerves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้น[N] nerve, See also: nerve vessel, Syn. เส้นประสาท, Example: คุณยายมักจะว่าจ้างให้หมอนวดเหยียบคลึงคลายเส้นให้, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นสายในร่างกาย เป็นทางเดินของเลือดและเส้นประสาทของร่างกาย
เส้นประสาทสมอง[N] nerve, Syn. เส้นประสาท, Example: เส้นประสาทสมองมี 12 คู่ที่ออกจากสมอง ผ่านรูต่างๆ ของกะโหลกศีรษะ, Count unit: เส้น, Thai definition: สายสื่อนำความรู้สึกในสมอง
ประสาท[N] nerve, Example: กัญชาเป็นยาเสพย์ติดแบบกระตุ้นประสาท, Thai definition: ส่วนของร่างกาย มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่หรือออกจากสมองหรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
เส้นประสาท[N] nerve, Syn. ประสาท, Example: การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองประมาณ 3 นาที จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร, Count unit: เส้น, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่ หรือออกจากสมอง หรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
กระตุ้นประสาท[v. exp.] (kratun prasāt) EN: excite a nerve   FR: exciter un nerf
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawāi) EN: agitated ; frantic ; anxious   FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กวนประสาท[v. exp.] (kūan prasāt) EN: annoy ; drive one's crazy ; get on one's nerves ; offend ; provoke   FR: taper sur les nerfs

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVE    N ER1 V
NERVES    N ER1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nerve    (v) nˈɜːʴv (n @@1 v)
nerved    (v) nˈɜːʴvd (n @@1 v d)
nerves    (v) nˈɜːʴvz (n @@1 v z)
nerveless    (j) nˈɜːʴvləs (n @@1 v l @ s)
nerve-cell    (n) nˈɜːʴv-sɛl (n @@1 v - s e l)
nerve-cells    (n) nˈɜːʴv-sɛlz (n @@1 v - s e l z)
nervelessly    (a) nˈɜːʴvləsliː (n @@1 v l @ s l ii)
nerve-centre    (n) nˈɜːʴv-sɛntər (n @@1 v - s e n t @ r)
nerve-centres    (n) nˈɜːʴv-sɛntəz (n @@1 v - s e n t @ z)
nerve-racking    (j) nˈɜːʴv-rækɪŋ (n @@1 v - r a k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经[shén jīng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] nerve, #2,790 [Add to Longdo]
胆量[dǎn liàng, ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] nerve, #19,060 [Add to Longdo]
神经细胞[shén jīng xì bāo, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] nerve cells, #25,601 [Add to Longdo]
神经性毒剂[shén jīng xìng dú jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] nerve agent; nerve gas [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nerv {m} [anat.] | Nerven {pl}nerve | nerves [Add to Longdo]
Nerven...neural; neuritic [Add to Longdo]
Nerven haben [übtr.]to have a brass neck [fig.] [Add to Longdo]
Nervenbündel {n}bag of nerves [Add to Longdo]
Nervenbahn {f} [anat.]nerve pathway; nerve tract [Add to Longdo]
Nervenbündel {n} [übtr.]jitterbug; panicky person [Add to Longdo]
Nervenfaserbündel {n}commissure [Add to Longdo]
Nervengeflecht {n}; Gefäßgeflecht {n}; Plexus {m} [anat.]plexus [Add to Longdo]
Nervenkitzel {m}; Erregung {f} | freudige Erregungthrill; thrills | thrill of joy [Add to Longdo]
Nervenkrieg {m}war of nerves [Add to Longdo]
Nervensäge {f} [übtr.]pain in the neck [fig.] [Add to Longdo]
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
Nervenzelle {f}nerve cell [Add to Longdo]
Schaltzentrale {f}nerve centre [Add to Longdo]
nerven | nervendto nerve | nerving [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
サリン[, sarin] (n) Sarin (type of poison nerve-gas); (P) [Add to Longdo]
タブン[, tabun] (n) tabun (nerve gas) [Add to Longdo]
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve [Add to Longdo]
育児ノイローゼ[いくじノイローゼ, ikuji noiro-ze] (n) maternity nerves; maternity neurosis [Add to Longdo]
運動神経[うんどうしんけい, undoushinkei] (n,adj-no) motor nerves; reflexes [Add to Longdo]
遠心性神経[えんしんせいしんけい, enshinseishinkei] (n) (See 求心性神経) efferent neuron; efferent nerve; efferent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
神経[しんけい, shinkei] Nerven [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nerve \nerve\ (n[~e]rv), n. [OE. nerfe, F. nerf, L. nervus, akin
   to Gr. ney^ron sinew, nerve; cf. neyra` string, bowstring;
   perh. akin to E. needle. Cf. {Neuralgia}.]
   1. (Anat.) One of the whitish and elastic bundles of fibers,
    with the accompanying tissues, which transmit nervous
    impulses between nerve centers and various parts of the
    animal body.
    [1913 Webster]
 
   Note: An ordinary nerve is made up of several bundles of
      nerve fibers, each bundle inclosed in a special sheath
      (the perineurium) and all bound together in a
      connective tissue sheath and framework (the epineurium)
      containing blood vessels and lymphatics.
      [1913 Webster]
 
   2. A sinew or a tendon. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Physical force or steadiness; muscular power and control;
    constitutional vigor.
    [1913 Webster]
 
       he led me on to mightiest deeds,
       Above the nerve of mortal arm.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Steadiness and firmness of mind; self-command in personal
    danger, or under suffering; unshaken courage and
    endurance; coolness; pluck; resolution.
    [1913 Webster]
 
   5. Audacity; assurance. [Slang]
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) One of the principal fibrovascular bundles or ribs
    of a leaf, especially when these extend straight from the
    base or the midrib of the leaf.
    [1913 Webster]
 
   7. (Zool.) One of the nervures, or veins, in the wings of
    insects.
    [1913 Webster]
 
   {Nerve cell} (Anat.), a neuron, one of the nucleated cells
    with which nerve fibers are connected; a {ganglion cell}
    is one type of nerve cell.
 
   {Nerve fiber} (Anat.), one of the fibers of which nerves are
    made up. These fibers are either {medullated} or
    {nonmedullated}. In both kinds the essential part is the
    translucent threadlike axis cylinder which is continuous
    the whole length of the fiber.
 
   {Nerve stretching} (Med.), the operation of stretching a
    nerve in order to remedy diseases such as tetanus, which
    are supposed to be influenced by the condition of the
    nerve or its connections.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nerve \Nerve\ (n[~e]rv), v. t. [imp. & p. p. {Nerved}
   (n[~e]rvs); p. pr. & vb. n. {Nerving}.]
   To give strength or vigor to; to supply with force; as, fear
   nerved his arm.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nerve
   n 1: any bundle of nerve fibers running to various organs and
      tissues of the body [syn: {nerve}, {nervus}]
   2: the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk";
     "you haven't got the heart for baseball" [syn: {heart},
     {mettle}, {nerve}, {spunk}]
   3: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness";
     "he had the effrontery to question my honesty" [syn:
     {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}]
   v 1: get ready for something difficult or unpleasant [syn:
      {steel}, {nerve}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 nerve
  nerve

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top