Search result for

auf die nerven gehen

(53 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auf die nerven gehen-, *auf die nerven gehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา auf die nerven gehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *auf die nerven gehen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, if they bother us, we'll kick them all out, including her.Aber wenn sie uns auf die Nerven gehen, werfen wir sie alle raus. La Collectionneuse (1967)
I'm going home because you and your friends give me a pain in the ass.Ich gehe nach Hause, weil Sie und lhre Freunde mir auf die Nerven gehenThe Detective (1968)
Nothing big, just us pitiful people enjoying each other's company.Eine kleine Feier, nur für die Leute, die das ganze Jahr hier leben... und sich gegenseitig auf die Nerven gehenHour of the Wolf (1968)
If we get on Yu Zhen Ting's nerve we'll be in troubleWenn wir Yu Zhen Ting auf die Nerven gehen, bringt uns das eine Menge Ärger ein. Man of Iron (1972)
- Yes, it makes people nervous.Das kann einem auf die Nerven gehenScenes from a Marriage (1973)
You see, there's a chemical in our bodies that makes us get on each other's nerves sooner or later.Wir haben ein Hormon, das dafür sorgt,.... ..dass wir uns irgendwann auf die Nerven gehenSleeper (1973)
Elizabeth, you can be a real pain sometimes, you know?Elizabeth, du kannst einem ganz schön auf die Nerven gehenThe Revel (1981)
It was enough to drive me crazy.Jeder stand auf dem Gang neben seinem Schrank. Das kann einem schon auf die Nerven gehenDead & Buried (1981)
I get the feeling we're starting we get on each other's nerves.Ich habe das Gefühl, dass wir beide uns auf die Nerven gehenLili Marleen (1981)
It must be awful indoors to bring them out like this.Die müssen sich ja auf die Nerven gehen! Deshalb sind sie alle draußen. One Deadly Summer (1983)
Oh, yes, you're the tedious one.Sie sollen mir auf die Nerven gehenAll of Me (1984)
Well, I'm sorry... if my various bruises and abrasions annoy you.Tut mir leid, wenn dir meine Schrammen und Blutergüsse auf die Nerven gehenHave I Got a Steele for You (1985)
In short, to adore me. Not to nag me, and...Er soll mich anbeten, aber mir nicht auf die Nerven gehenLaw of Desire (1987)
You're not the only club that's under investigation.Glauben Sie nicht, dass wir nur Ihnen auf die Nerven gehenAmsterdamned (1988)
I think it's a real testament to the strength of the family that we can disagree so vehemently and get on each other's nerves so badly over the past week and still part on good terms.Daran sieht man, wie gut unsere Familie zusammenhält. Wir können uns heftig streiten, uns eine Woche lang auf die Nerven gehen und bleiben trotzdem Freunde. The Great Outdoors (1988)
I don't want to cause problems, but with fires and stuff and then at night them pop cans and everything.Ich möchte Ihnen nicht auf die Nerven gehen... aber die machen Feuer, trinken Alkohol die ganze Nacht... schmeißen Plastikbecher herum. Dann grölen sie noch laut. The Indian Runner (1991)
That's really gonna get on my nerves.Das wird mir wirklich auf die Nerven gehenRock the Cradle (1991)
Just because I'm pregnant I don't want you to think I'm gonna be demanding or anything.Ich will nicht, dass ihr denkt... dass ich, nur weil ich schwanger bin, allen auf die Nerven gehen werde. She's Having a Baby: Part 1 (1991)
I don't care how much people bug me I'd rather be with someone than alone.Egal, wie viel mir die Leute manchmal auf die Nerven gehen ich bin lieber mit jemandem zusammen als allein. Home Alone 2: Lost in New York (1992)
I never knew how much this man's voice annoyed me.Ich dachte nicht, dass mir diese Stimme so auf die Nerven gehen würde. Civil Defense (1994)
Mostly torturing me.Die meiste Zeit mir auf die Nerven gehenLet Them Eat Cake (1995)
Annoying Jimmy.Jimmy auf die Nerven gehenThe Dad Who Came in from the Cold (1996)
I realized after three years of marriage that David's little quirks were getting on my nerves.Nach drei Jahren Ehe bemerkte ich... dass mir Davids kleine Ticks auf die Nerven gehenThe Wait Out (1996)
Dad. I'm-l'm sorry.Ich wollte dir nicht auf die Nerven gehen, tut mir Leid. Shattered Mirror (1996)
If you don't stop pestering me, I'm never going to finish, in which case, your association with Q might not be quite as eternal as you think.Wenn Sie mir weiterhin auf die Nerven gehen, werde ich nie damit fertig und lhre Verbindung mit Q wird vielleicht nicht so ewig sein, wie Sie denken. The Q and the Grey (1996)
You'd drive your wife and kid crazy.Deiner Familie auf die Nerven gehenFace/Off (1997)
Seeing as you're intent on breaking my balls...Da du mir heute offenbar auf die Nerven gehen willst... Good Will Hunting (1997)
Let me put it to you this way, you can either get 4 hours and 59 minutes rest or 4 hours and 59 minutes of me bothering you about it.Es ist doch so, Sie haben entweder 4 Std. und 59 Min. Ruhe oder ich werde Ihnen 4 Std. und 59 Min. auf die Nerven gehenBetween the Darkness and the Light (1997)
Look, isn't there someone else you can go and harass?Ich bitte Sie, können Sie nicht einem anderen auf die Nerven gehenRumors, Bargains and Lies (1997)
I shall just have to make a nuisance of myself.Ich werde Ihnen wohl ohne Einladung auf die Nerven gehen müssen. Hilary and Jackie (1998)
Let's face it, anybody will have traits that get on your nerves.Jeder hat Eigenschaften, die dem anderen auf die Nerven gehenThe Story of Us (1999)
-To show his contempt for those who exasperate him.-Er zeigt damit Menschen, die ihm auf die Nerven gehen, seine Verachtung. Hannibal (2001)
- It would bother me maybe.– Es würde mir auch auf die Nerven gehenLa sociologie est un sport de combat (2001)
There's no way you could annoy me so much if you weren't.Sonst könntest du mir nicht so auf die Nerven gehenBlood Ties (2001)
We're stuck here beside each other for now, so I'll agree not to bug you, if you agree not to bug me.Wir sitzen hier zusammen fest, deshalb werde ich Dir nicht auf die Nerven gehen, wenn Du mir nicht auf die Nerven gehst. P4X (2001)
I'm hearing it now. It is kind of annoying when I talk.Mein Gelaber kann einem ganz schön auf die Nerven gehen, was? My Day Off (2001)
So we're just supposed to fight and get on each other's nerves?Wir sollten rumzanken und uns auf die Nerven gehenAn Open Book (2001)
Listen, John, I hate feeling like I'm being a pain to you, but I....Ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber ich... Adaptation. (2002)
-She can really get on your nerves.(Katrin) Manchmal kann sie einem auf die Nerven gehenGrill Point (2002)
I didn't come to ask you for lunch or hang out.Ich will dir nicht auf die Nerven gehenDay 2: 8:00 a.m.-9:00 a.m. (2002)
Couples that don't fight, the ones... ... whodon'tgetundereach other's skin are the ones who drift apart.Paare, die nicht streiten... die sich nicht auf die Nerven gehen, bleiben nicht zusammen. Love Is All Around: Part 1 (2002)
I've found you more sad than happyIch will dir damit auch nicht auf die Nerven gehen. Mach du dich nur für die Feierlichkeiten bereit. Dhund: The Fog (2003)
If they go too far, I'll show them!Wenn sie mir auf die Nerven gehen sollten, kann ich sie jederzeit fertig machen. Das wissen die genau! Infernal Affairs II (2003)
And you can be really annoying!Und wie sehr du einem auf die Nerven gehen kannst! Girls on Top 2 (2004)
- No, I don't want to be an annoyance.- Ich will ihr nicht auf die Nerven gehenWe Got Us a Pippi Virgin (2004)
Not to be too insistent...Ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehenRussian Dolls (2005)
You're so heavy, you two!Ihr könnt einem echt auf die Nerven gehenThe Science of Sleep (2006)
I'm sure you'll all be fed up with it, soon.Ich denke, sie wird euch bald auf die Nerven gehenOSS 117: Cairo, Nest of Spies (2006)
Detective Wood, always breathing down my neck.Detective Wood, sie kann einem ganz schön auf die Nerven gehenBig Nothing (2006)
- Hey, how're you doing. - Really nice to meet you.Kit, ich möchte dir nicht auf die Nerven gehen, aber könnten wir Dylan mit Nona bekannt machen? Latecomer (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrill {adj}; auf die Nerven gehendgrating [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top