ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nausea

N AO1 Z IY0 AH0   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nausea-, *nausea*
Possible hiragana form: なうせあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nausea[N] อาการคลื่นไส้, See also: อาการพะอืดพะอม, อาการคลื่นเหียน, Syn. aversion, contempt, disgust, Ant. liking, readiness, willingness
nausea[N] ความน่ารังเกียจ, See also: ความน่าขยะแขยง
nauseant[N] สิ่งที่ทำให้คลื่นไส้
nauseate[VI] คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
nauseate[VI] รู้สึกขยะแขยง, See also: ้รังเกียจ, Syn. disgust, displease, repel, repulse, Ant. delight, please
nauseate[VT] ทำให้ขยะแขยง, See also: ทำให้รังเกียจ, Syn. disgust, displease, repel, repulse, Ant. delight, please
nauseated[ADJ] ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nauseated[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, น่าคลื่นไส้
nauseating[ADJ] น่าขยะแขยง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. nauseaous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
nauseant(นอ'ซิเอินทฺ) n. ตัวทำให้คลื่นเหียน
nauseate(นอ'ซิเอท) vt. ทำให้คลื่นเหียน, See also: nauseation n.
nauseating(นอ'ซิเอทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าคลื่นเหียน,
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน

English-Thai: Nontri Dictionary
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nausea gravidarum; sickness, morningอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea marina; nausea navalisอาการเมาคลื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea navalis; nausea marinaอาการเมาคลื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nausea; sicchasiaอาการคลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nauseant๑. ชวนคลื่นไส้, -ทำให้คลื่นไส้๒. สิ่งทำให้คลื่นไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nauseaคลื่นไส้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'People receiving bites have experienced headaches and nausea 'and developed symptoms... 'บางทีเขาก็เอาตัวรอดมาได้ บางทีก็ไม่ Shaun of the Dead (2004)
during the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย... Swing Girls (2004)
I know something that might help your nausea and boost your appetite.แม่รู้อะไรบางอย่างที่อาจจะช่วยเรื่องคลื่นไส้ แล้วก็ทำให้ลูกอยากอาหารได้นะ The Game (2007)
And, of course, there's the possibility of nausea although we'll prescribe an antiemetic and try to counteract that.และแน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ถึงแม้ว่าจะทานยายาปฏิชีวนะ และร่างการพยายามต่อต้าน Cancer Man (2008)
The Eldridge Sailors reported headaches and nausea afterthe experiment, so we're giving you Salamine for motion sickness, and a strong N-Sed for pain.ทหารของเรือรบ เอลดริจ รายงานว่า ปวดหัวและคลื่นใส้หลังการทดลอง... ดังนั้น เราจะให้ยาแก้เมา... และยาแก้ปวดอย่างแรง 100 Million BC (2008)
Nausea subsided?คลื่นไส้น้อยลงแล้วเหรอ Phoenix (2010)
Are you experiencing dehydration, headache, nausea and shame?เธอกำลังกระหายน้ำ ปวดหัว คลื่นไส้ และละอายใจอยู่เหรอ The Agreement Dissection (2011)
"Initial symptoms include nausea and vomiting."อาการอย่างแรกจะรวมถึง การคลื่นไส้และอาเจียน I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Okay, so you came in complaining of nausea and a headache, right?โอเค คุณเข้ามา... แจ้งว่ามีอาการปวดหัวและคลื่นไส้ใช่ไหมคะ? Genesis: Part 1 (2011)
If you start to experience any nausea or disorientation, just let us know and we'll stop the test.เมื่อเริ่มทำการทดสอบแล้ว มีอาการคลื่นไส้ หรือรู้สึกเบลอ ให้รีบบอกนะ จะได้หยุดทำการทดสอบ Out of the Chute (2011)
GI bleed's more likely to explain the nausea and weakness.เลือดตกในทางเดินอาหาร จะเข้ากว่านะ มันอธิบายเรื่องคลื่นไส้ และอ่อนแรงได้ Out of the Chute (2011)
I spend all night writing an editorial about the nausea this town has come to inspire.ฉัน... เขียนบทบรรณาธิการ เรื่องความน่าสะอิดสะเอียนของเมือง The Green Hornet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nauseaI experience nausea when I go on too many rides.
nauseaNauseating pain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell   FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous   FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUSEA N AO1 Z IY0 AH0
NAUSEAM N AW1 Z IY2 M
NAUSEATE N AO1 Z IY0 EY2 T
NAUSEATED N AO1 Z IY0 EY2 T AH0 D
NAUSEATING N AO1 ZH IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nausea (n) nˈɔːsɪəʳ (n oo1 s i@)
nauseate (v) nˈɔːsɪɛɪt (n oo1 s i ei t)
nauseated (v) nˈɔːsɪɛɪtɪd (n oo1 s i ei t i d)
nauseates (v) nˈɔːsɪɛɪts (n oo1 s i ei t s)
nauseating (v) nˈɔːsɪɛɪtɪŋ (n oo1 s i ei t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶心[ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ, / ] nausea; to feel sick; disgust; nauseating, #3,869 [Add to Longdo]
[ě, ㄜˇ, / ] nauseated, #4,184 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
むかっと[, mukatto] (adv,vs) feeling angry (or nauseated, etc.) suddenly [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit [Add to Longdo]
宇宙病[うちゅうびょう, uchuubyou] (n) space nausea [Add to Longdo]
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated [Add to Longdo]
胸が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors) [Add to Longdo]
吐き気(P);吐気;嘔き気[はきけ, hakike] (n) nausea; sickness in the stomach; (P) [Add to Longdo]
吐き気を催す[はきけをもよおす, hakikewomoyoosu] (exp,v5s) to feel nauseated; to feel sick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nausea \Nau"se*a\ (? or ?), n. [L., fr. Gr. ?, fr. nay^s ship.
   See {Nave} of a church, and cf. {Noise}.]
   Seasickness; hence, any similar sickness of the stomach
   accompanied with a propensity to vomit; qualm; squeamishness
   of the stomach; loathing.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nausea
   n 1: the state that precedes vomiting [syn: {nausea},
      {sickness}]
   2: disgust so strong it makes you feel sick

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top