ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

むかむか

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -むかむか-, *むかむか*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
むかむか[むかむか, mukamuka] (vt) คลื่นไส้, ผะอืดผะอม

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bad smell disgusted us.その悪臭にむかむかした。
I'm afraid I have an upset stomach.胃がむかむかする。
I feel sick when I get up in the morning.朝起きた時むかむかします。
I felt disgust at his behavior.彼のふるまいを見たらむかむかした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- This is absolutely revolting.[JA] ―これすごくむかむかする。 Imagine Me & You (2005)
Get back here, you sick, revolting, loathsome little...[JA] ここに戻って、入手 病気の場合は、むかむかする、小さなにがにがしい... Bolt (2008)
Fucking things are against my chest. I can't breathe.[JA] 胸がむかむかする 呼吸もできない The Wolf of Wall Street (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top