ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

胸が悪くなる

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胸が悪くなる-, *胸が悪くなる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
胸が悪くなる[むねがわるくなる, munegawarukunaru] (exp) to feel sick; to be nauseated [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Speaking of his eating habits, they're revolting aren't they?彼の食べ方といったら、胸が悪くなるね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I look at you know and I can read you... and you repel me.[JA] あなたのことはお見通しよ あなたには胸が悪くなる The Reichenbach Fall (2012)
It sounds like a bad scene.[JA] 想像すると胸が悪くなる The Hangover Part III (2013)
You pissed in my fish tank, it is not too best.[JA] お前がいるだけで、 胸が悪くなる Hannibal Rising (2007)
Ooh, is loathesome.[JA] ああ 胸が悪くなる The BFG (2016)
- It's, like, disgusting.[JA] - 胸が悪くなる The Wolf of Wall Street (2013)
It's disgusting.[JA] 胸が悪くなる First Born (2014)
Disgusting.[JA] 胸が悪くなる By the Sea (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top