ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คลื่นไส้

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลื่นไส้-, *คลื่นไส้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลื่นไส้[V] feel queasy, See also: be/feel nauseated, be squeamish, be sick, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นเหียนอาเจียน, Example: ฉันรู้สึกคลื่นไส้เมื่อได้กลิ่นกระเทียมโชยมา, Thai definition: ปั่นป่วนในลำไส้ชวนให้อาเจียน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คลื่นไส้(คฺลื่น-) ก. ปั่นป่วนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ชวนให้อาเจียน, โดยปริยายหมายความว่า น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nauseaคลื่นไส้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด Junior (1994)
That's morning sickness. It'll pass. Eat crackers.คลื่นไส้เวลาเช้า ทานแคร็กเกอร์ไว้เดี๋ยวก็ผ่านได้น่า Junior (1994)
I can't help but notice the lethargy, the nausea... the little vials you keep leaving in the wastepaper basket.ช่วยไม่ได้ที่ฉันสังเกตุเห็นอาการซึม คลื่นไส้ แล้วก็หลอดแก้วที่คุณทิ้งในถังขยะ Junior (1994)
The morning sickness, the mood swings.คลื่นไส้ตอนเช้า อารมณ์แปรปรวน Junior (1994)
I'm gonna be sick.ฉันคลื่นไส้ James and the Giant Peach (1996)
- Sick. Nauseous.- เวียนหัว คลื่นไส้ As Good as It Gets (1997)
You know what the sickest thing is about you?รู้ไหมว่าอะไรมันน่าคลื่นไส้ที่สุดของตัวนาย Rock Star (2001)
Get out of my sight! You make me want to puke!ไปให้พ้นจากสายตาผมเลยนะ คุณทำให้ผมรู้สึกคลื่นไส้ Crazy First Love (2003)
- Do you feel nauseous at all?รู้สึกคลื่นไส้รึเปล่า? Mean Girls (2004)
Revolting!เห็นแล้วคลื่นไส้ Saving Face (2004)
Well, I'm afraid I can't give you any medicine for the nausea.ฉันขอโทษด้วย ที่ไม่สามารถ ให้ยาแก้ คลื่นไส้ คุณได้ Pilot (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลื่นไส้[v.] (khleūnsai) EN: feel queasy ; be/feel nauseated ; be squeamish ; nausea ; feel sick   FR: avoir des nausées

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: อาเจียน, Syn. cast up, chuck up, come up
fetch up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
nauseate[VI] คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
queasy[ADJ] คลื่นไส้, See also: คลื่นเหียน, วิงเวียน, Syn. nauseous, sick, uneasy
retch[VI] คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน, Syn. heave
sick[ADJ] ป่วย, See also: คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค, Syn. ailing, ill, unwell, Ant. healthy, well
sick up[PHRV] ป่วย, See also: คลื่นไส้, อาเจียน, Syn. bring up
throw up[PHRV] ป่วย, See also: คลื่นไส้อาเจียน, Syn. bring up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad nauseam(แอคนอ' เซียม) น่าคลื่นไส้, น่าชัง, น่ารังเกียจ
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
sickly(ซิค'ลี) adj. ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ,ขี้โรค,อมโรค,เป็นโรคมาก,มีโรคแพร่หลาย,ชวนให้คลื่นไส้,ชวนให้สะอิดสะเอียน,เบื่อหน่าย,ซีด,ไม่มีกำลัง,มืด,สลัว. adv. อย่างขี้โรค,อย่างไม่แข็งแรง. vt. ใช้สีอ่อนทา., See also: sickliness n. -S...
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy

English-Thai: Nontri Dictionary
mawkish(adj) น่ารังเกียจ,น่าหมั่นไส้,น่าคลื่นไส้,ไม่มีชีวิตชีวา,จืดชืด
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน
sickly(adj) น่าคลื่นไส้,ขี้โรค,เผือด,ซีด,อ่อนแอ
squeamish(adj) คลื่นไส้,เจ็บป่วย,ขี้แย,สนิมสร้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
むかむか[むかむか, mukamuka] (vt) คลื่นไส้, ผะอืดผะอม

German-Thai: Longdo Dictionary
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top