ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look good

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look good-, *look good*, look goo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look good[PHRV] มีลักษณะดี, See also: ดูใจดี, ดูมีเมตตา, Ant. look bad
look good[PHRV] น่าดึงดูดใจ, See also: เข้ากันกับ, สวยงาม, Syn. look well, Ant. look bac
look good[PHRV] มีความหวัง, See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง, Ant. look bad
look good[PHRV] ไม่สมควร, See also: ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know. It doesn't look good.ฉันไม่รู้ มันไม่ได้ดูดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Well, if we get on TV we want to look good, don't we?แบบว่า ถ้าได้ออกทีวี เราควรจะดูดีหน่อย ไม่ใช่เหรอ? Stand by Me (1986)
You look good. Did you eat this good in the joint?นายดูดีขึ้น ในคุกได้กินแบบนี้รึเปล่า Goodfellas (1990)
- You look lovely. - I look good, huh?แกดูดีมาก ผมดูดีใช่ไหม Goodfellas (1990)
It would not look good for him if somebody saw me here.เขาจะมองฉันในทางไม่ดี ถ้ามีใครเห็นฉันที่นี่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Abu, you look good.อาบู เจ้าดูดีนะ Aladdin (1992)
This does not look good. Something's gotta be wrong.นี่ดูไม่ดีเลยครับ มีบางอย่างผิดปรกติ Cool Runnings (1993)
Sure do look good in them baby doll shoesแน่ใจว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก Pulp Fiction (1994)
You sure do look good in them baby doll shoesคุณแน่ใจหรือว่าจะดูดีในพวกเขารองเท้าตุ๊กตาทารก Pulp Fiction (1994)
Harglow sent me with you to make it look good... only we weren't supposed to find anything, but we did.ฮาร์โกลว์ส่งฉันมากับคุณ เพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลย เพื่อให้เราหาหลักฐานอะไรไม่พบ แต่เรารู้ทุกอย่าง In the Mouth of Madness (1994)
You look good.คุณดูดีจัง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Sorry. Thanks. You look good too.โทษค่ะ ขอบคุณ คุณก็ดูดีคะ The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look goodA wide leather belt would look good with that dress.
look goodDon't you think this paisley tie would look good on you?
look goodI like her sense of style. Her clothes and makeup always look good.
look goodI think this sweater will look good on you.
look goodYou look good in a kimono.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดี[V] look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
เจริญตาเจริญใจ[V] to be pleasing, See also: look good, pleasant, to be delighted, to be happy, Syn. พอใจ, ต้องใจ, ต้องตา, Ant. เศร้าใจ, สลดใจ, หดหู่, Example: เขาเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจกับบรรยากาศของทั้ง 2 ข้างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูดี[v. exp.] (dū dī) EN: look good   
เจริญตาเจริญใจ[xp] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: to be pleasing ; look good ; be delighted ; be happy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good [Add to Longdo]
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only [Add to Longdo]
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off [Add to Longdo]
決まる(P);決る(io);極る[きまる, kimaru] (v5r,vi) (1) to be decided; to be settled; (2) to look good in (clothes); (P) [Add to Longdo]
着映え[きばえ, kibae] (n) (clothes which) look good on a person [Add to Longdo]
馬子にも衣装;馬子にも衣裳[まごにもいしょう, magonimoishou] (exp) anybody can look good with the right clothes (lit [Add to Longdo]
様になる[さまになる, samaninaru] (exp,v5r) to look good [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top