ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雲行きが怪しい

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雲行きが怪しい-, *雲行きが怪しい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
雲行きが怪しい[くもゆきがあやしい, kumoyukigaayashii] (exp) (1) the clouds look menacing; (2) things don't look good [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cloudy with a chance of rain.雲行きが怪しい

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something's wrong.[JA] 雲行きが怪しい Soon (2016)
That storm on the horizon that I mentioned--[JA] 雲行きが怪しいと 口にしたから- Zero Day (2013)
That storm on the horizon that I mentioned,[JA] 雲行きが怪しい In Extremis (2013)
Something's gone wrong with her case.[JA] 雲行きが怪しい Pilot (2011)
Okay, this is getting a little weird.[JA] 雲行きが怪しい The Song (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top