ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look well

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look well-, *look well*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look well[PHRV] ดูมีสุขภาพดี, See also: ดูแข็งแรง, Syn. get well
look well[PHRV] สวยงาม, See also: ดึงดูดใจ, เข้ากันได้ดีกับ, Syn. look good, Ant. look bad

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Because that one doesn't look well.- ทำไม เพราะตัวนั้นดูมันไม่สบายน่ะสิ The Little Prince (1974)
Uh, you look well,เอ่อ เธอดูดีนะ Wuthering Heights (1992)
You look well.ดูดีขึ้นนะ The Cement Garden (1993)
You don't look well, Jerome. Why don't you go home?คุณดูไม่ค่อยดี Jerome ทำไมคุณไม่กลับบ้าน Gattaca (1997)
You don't look well.คุณดูไม่สบายเลย.. The Great Raid (2005)
He did not look well.เค้าดูป่วยค่ะ The Great Raid (2005)
So good to see you, Henry. - You look well.ดีใจที่ได้เจอนาย เฮนรี่ Match Point (2005)
You look well.คุณดูดีมาก V for Vendetta (2005)
What's wrong? You don't look well.เป็นอะไรไป เจ้าดูไม่ดีเลย Shadowless Sword (2005)
You look well.คุณดูดินะ Purple Giraffe (2005)
Mother Immaculata, you look well.คุณแม่อิมมาคูลาต้า ดูดีจังเลย Loving Annabelle (2006)
Thought you were hurt, look well to me.คิดว่าเธอป่วย, ดูชั้นดีเชียว Almost Love (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top