ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีกำลังใจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีกำลังใจ-, *มีกำลังใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To disarm suspicion, you will go hunting.กองทัพจะมีกำลังใจ ถ้าท่านจะออกรบด้วย The Great Dictator (1940)
- I want to hear you upbeat.อยากได้ยินนายมีกำลังใจ เราซวยแล้ว! 10 Things I Hate About You (1999)
He doesn't have the will to fight...เค้าไม่มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วล่ะ... Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
But he's gotten a lot more cheerful, and I think it's a good sign.แต่เค้ามีกำลังใจมากขึ้น และชั้นก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดี Boys Over Flowers (2005)
They just named a new pizza after morgan, and, uh, you know, i kind of wanted to support him.ไปกินพิซซ่าชื่อมอร์แกน... แบบว่าเขาจะได้มีกำลังใจ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
I'm sure that would lift my spirits so much.หนูมั่นใจว่านั่นจะทำให้หนูมีกำลังใจขึ้นอีกมากเลย Enchanted (2007)
Spirits seem high.ดูมีกำลังใจดีมาก There Will Be Blood (2007)
But you have to figure out a way to live.แต่เธอต้องมีกำลังใจที่จะอยู่ The Brave One (2007)
Min, you gave me courage.มิน คูณทำใหฉันมีกำลังใจ Virgin Snow (2007)
You got anymore words of encouragement or are you just here to gloat?มีกำลังใจให้กันบ้างมั้ย หรือแค่มายืนชม? I Had a Dream (2008)
-For the solo surgery. What is this? I ard u were having a crappy day.ได้ยินว่าเธอเจอวันแย่ๆ ฉันเลยอยากให้เธอมีกำลังใจมากขึ้น Rise Up (2008)
You're what's keeping me going right now.คุณทำให้ฉันมีกำลังใจ Eagles and Angels (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกำลังใจ[v. exp.] (mī kamlangjai) FR: avoir le moral ; se sentir plein d'allant ; avoir la pêche (fam.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheer[VI] รื่นเริงขึ้น, See also: มีกำลังใจขึ้น, Syn. cheer up, chirk up
look good[PHRV] มีความหวัง, See also: มีกำลังใจ, ช่วยให้มีความหวัง, Ant. look bad

English-Thai: Nontri Dictionary
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
spirited(adj) กล้าหาญ,มีกำลังใจ,สนุกสนาน,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา
spiritless(adj) ขลาด,ไม่มีกำลังใจ,ไม่สนุกสนาน,ท้อใจ,เหงา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top