ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้ากันกับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้ากันกับ-, *เข้ากันกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got on rather well with him, didn't you?เธอเข้ากันกับเขาได้ดีเลยใช่มั้ย Rebecca (1940)
We identified the variables that compromises Tests group 7Aเราจำแนกความผันแปรที่เข้ากันกับ กลุ่มทดสอบ 7A Æon Flux (2005)
She's bleeding from five different sites. Do you think they synchronized their watches?มันเข้ากันกับรูปแบบของเลือดออก Alone (2007)
Shaun's great with Cody.ชอนเข้ากันกับโคดี้ได้ยอดเลย Shelter (2007)
We just used meat that fit with the Kansai-style.เราก็แค่ใช้เนื้อที่มันเข้ากันกับสไตล์คันไซ Operation Proposal (2007)
Screwdriver's consistent with the wound.ไขควงเข้ากันกับบาดแผล Easy as Pie (2008)
As you can see, the graphic works just as wellเธอจะเห็นได้งานกราฟฟิคนี้เข้ากันกับ Back in Business (2008)
No match on the killer's DNA, Walter.มันไม่เข้ากันกับDNAของคนร้าย วอลเตอร์ The Bishop Revival (2010)
God, it'll go with, like, everything.พระเจ้า มันเข้ากันกับได้ทุกอย่างเลย Unpleasantville (2010)
It's been so easy to be with Dan, you know, knowing someone your whole life, like you and Nate.มันง่ายมากที่จะเข้ากันกับแดนได้ คุณรู้ไหม? ได้รู้จักคนบางคนมานาน\ เหมือนนายกับเนท The Empire Strikes Jack (2010)
Since I'm a B-lister, I don't fit in with your types.ผมเป็นพวก B-lister คงไม่เข้ากันกับคุณ Episode #1.10 (2010)
WHO has confirmed that the Hong Kong sample matches London, Tokyo and Abu Dhabi and we're seeing large clusters in from Frankfurt and Cairo.องค์การอนามัยโลกยืนยันแล้วว่าตัวอย่างจากฮ่องกง... ...เข้ากันกับลอนดอน โตเกียว และอาบูดาบี... และเราพบผู้ติดเชื้อกลุ่มใหญ่ จากแฟรงค์เฟิร์ตและไคโร Contagion (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
consort with[PHRV] เหมือนกับ, See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ, Syn. consist with
coordinate with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: ประสานกับ
correspond with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
look good[PHRV] น่าดึงดูดใจ, See also: เข้ากันกับ, สวยงาม, Syn. look well, Ant. look bac
pertain[VI] เหมาะสมกับ, See also: เข้ากันกับ, Syn. be appropriate, be suitable
sort with[PHRV] เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ
tie in with[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: เข้ากันกับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top