ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look bad

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look bad-, *look bad*, look ba
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look bad[PHRV] มองดูไม่น่าไว้ใจ, See also: ดูเป็นคนไม่ดี, มีลักษณะไม่ดี, Ant. look good
look bad[PHRV] ไม่น่าดึงดูดใจ, See also: ไม่เข้ากันกับ, ไม่สวยงาม, Ant. look good, look well
look bad[PHRV] ไม่สด, See also: เสีย, ผุพัง, Ant. look good, look well
look bad[PHRV] หมดหวัง, See also: ท้อแท้
look bad[PHRV] ไม่เหมาะสม, Ant. look good

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're just trying to make me look bad. You don't need ghosts for that, Carlos.ไม่ต้องอ้างผีหรอกนะ *batteries not included (1987)
Making me look bad.ทำให้ฉันดูไม่ดี The Shawshank Redemption (1994)
It was good, except for this horrible preppy girl... who made me look bad in front of the professor.ก็ดีนะ ยกเว้นแต่มียายกุ้งแห้งนิสัยไม่ดี ทำให้ฉันเสียหน้าหน่อย ต่อหน้าอาจารย์เลย Legally Blonde (2001)
A little maintenance, she might not look bad.ลองแต่งองค์ทรงเครื่องให้ซักหน่อยคงไปวัดไปวาได้น่า A Walk to Remember (2002)
You're making Harry and me look bad, Leoนายทำให้ฉันกับแฮรี่ดูด้อยไปเลยรู้ไหม ลีโอ Rice Rhapsody (2004)
She was making the rest of us look bad.เธอทำให้พนักงานอย่างพวกเราดูขี้เกียจไปเลย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
You don't wanna look bad in front of your people, do you?คุณคงไม่อยากให้ใครมองคุณไม่ดีใช่ไหม Robots (2005)
It doesn't look bad. It's your windpipe.จริงๆ แค่หลอดลมทะลุเอง ไม่อันตรายมากหรอก Red Eye (2005)
If they find out it'll look bad for the school.ถ้าพวกเขาหาไม่เจอ มันจะทำให้โรงเรียนดูไม่ดี Gangster High (2006)
You're making us all look bad.คุณทำเราที่เหลือดูแย่ไปเลย That Night, a Forest Grew (2007)
Claire, the credible lies are the ones that make you look bad.คแลร์ โกหกที่น่าเชื่อ คือมันต้องทำให้เธอดูแย่ Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Don't make me look bad.ไม่ทำให้ดูแย่. Awake (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top