ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in case of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in case of-, *in case of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case of(prep) ในกรณีที่เป็น, See also: ในแง่ของ, Syn. in the event of, if it should happen that

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of needยามประสงค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in case of need, refereeผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just in case of what?กันไว้เรื่องอะไร Clue (1985)
In case of emergency, the exits are here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่ Aladdin (1992)
In case of emergency, I mean emergency, go to this address.ถ้าหากมีเรื่องฉุกเฉิน ต้องฉุกเฉินเท่านั้น ไปตามที่อยู่นี้ The Pianist (2002)
Mr Gebczynski said to contact you only in case of emergency.คืองี้ครับ เก๊บซินสกี้บอกให้ผม มาหาคุณต่อเมื่อฉุกเฉิน The Pianist (2002)
...and in case of cave-ins....และเผื่อกรณ๊ถ้ำถล่ม. National Treasure (2004)
- In case of fire... - Mom!- เป็นเรื่องความแค้น... The Guy Was Cool (2004)
My friend juan, he's a dishwasher. Leaves his keys for me in case of emergencies.ฮวน เพื่อนฉันเป็นเด็กล้างจาน และทิ้งกุญแจไว้ให้ยามฉุกเฉิน Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
sign here to say that once inside, you're on your own by the law, that you're not protected by the military in case of an assault.เซ็นชื่อตรงนี้เพื่อยอมรับว่า เมื่อคุณอยู่ข้างใน คุณอยู่ภายใต้กฏหมาย ที่ว่าคุณจะไม่ได้รับการปกป้อง ในกรณีที่ถูกทำร้าย Orientación (2007)
I have to be prepared in case of an emergency.มีไว้ เผื่อไว้ฉุกเฉินหน่ะ Interference (2007)
Just in case of what?บอกไว้ทำไม Chuck Versus the Marlin (2008)
IN CASE OF EMERGENCY LOVE YOU, DADDYไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รัก, พ่อ Chuck Versus the Cougars (2008)
IN CASE OF EMERGENCY LOVE YOU, DADDYเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน รักลูก, พ่อ Chuck Versus the Cougars (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in case ofAlways keep a bucket of water handy, in case of fire.
in case ofAm I fully covered in case of an accident?
in case ofBreak this glass in case of fire.
in case ofCall on us in case of any difficulties.
in case ofDon't look to me for any help except in case of emergency.
in case ofEvery hospital has a back-up electric generator in case of blackout.
in case ofIn case of a fire, use the steps.
in case ofIn case of a fire, use this emergency stairway.
in case ofIn case of an earthquake, turn off the gas.
in case ofIn case of an emergency, call the police.
in case ofIn case of an emergency, dial 110.
in case ofIn case of an emergency, get in touch with my agent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในกรณีที่(n) in case of, See also: in case, Syn. ในเรื่องที่, Example: คณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากตำแหน่งในกรณีที่รัฐบาลแพ้เสียงการลงมติในเรื่องสำคัญๆ
ในกรณีที่(adv) in case of, See also: in case, in the even that, if, Syn. ในกรณี, Example: ในกรณีที่เป็นปัญหาแบบนี้ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา
ในแง่ที่(adv) in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน
กรณีที่(conj) in case of, See also: in case that, in the event, Syn. ในกรณีที่, Example: กรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นห้ามทุกคนใช้ลิฟต์
เผื่อเหลือเผื่อขาด(adv) in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai Definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด(adv) in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai Definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
ในกรณีจำเป็น(adv) in case of necessity, Example: ผมจะอนุโลมให้ในกรณีจำเป็นเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[hāk] (conj) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of  FR: si ; à condition que
หากว่า[hāk wā] (conj) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that  FR: pourvu que ; à condition que
กรณีฉุกเฉิน[karanī chukchoēn] (n, exp) EN: emergency ; in case of emergency
ในกรณีจำเป็น[nai karanī jampen] (xp) EN: in case of need  FR: en cas de nécessité ; au besoin
ในกรณีที่[nai karanī thī] (adv) EN: in case of ; in the even that ; if  FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
เผื่อเหลือเผื่อขาด[pheūa leūak pheūa khāt] (xp) EN: in case of emergency

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
im Notfallin case of need [Add to Longdo]
notfallsin case of need [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
ブザー[buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P) [Add to Longdo]
雨天順延[うてんじゅんえん, utenjun'en] (n) rescheduled in case of rain [Add to Longdo]
緩急[かんきゅう, kankyuu] (n) (1) pace; tempo; slow and fast; (2) in case of emergency; (P) [Add to Longdo]
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters [Add to Longdo]
際に[さいに, saini] (adv) in case of; at this time [Add to Longdo]
小雨決行;少雨決行(iK)[しょううけっこう, shouukekkou] (exp, n) canceled only in case of heavy rain [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] (n) { comp } conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top