ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ในแง่ของ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในแง่ของ-, *ในแง่ของ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...ไม่ใช่ในแง่ของการสืบพันธุ์ แต่ในแง่ที่เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นความรู้สึกทางกายภาพ Bicentennial Man (1999)
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
Now, we've already spent a lot of time talking about Song of Myself from a stylistic perspective, but what about content?เอาล่ะ เราได้ใช้เวลามามากแล้ว กับการพูดถึง ซอง ออฟ มายเซฟ ในแง่ของหลักการแต่งมามากแล้ว มาพูดถึงเนื้อความของบทกวีมั่งดีกว่า Loving Annabelle (2006)
About the fact that we're gonna have to leave early to finish this song which has become important to us in both an artistic and spiritual sense.เกี่ยวกับความจริงที่ว่า เราจะกลับเร็วหน่อยน่ะ เพื่อที่ทำเพลงนี้ให้เสร็จ ซึ่งสำคัญกับพวกเรามาก ทั้งในแง่ของศิลป์และอารมณ์ความรู้สึก Music and Lyrics (2007)
(PETER GRUNTS)บางทีอาจจะไม่ ในแง่ของธรรมเนียมประเพณี Chapter Nineteen '.07%' (2007)
In science, a negative result is just as important as a positive one.ในแง่ของวิทยาศาสตร์ ผลทางด้านลบ ก็มีความสำคัญ เหมือนผลทางบวก Resurrection (2008)
Excuse me,but isn't hosting guests an aspect of "manushya yajna,"ขอโทษนะ นั่นไม่ใช่เจ้าของบ้านในแง่ของ "manushya yajna" The Bad Fish Paradigm (2008)
No, institutionally, we are in compliance with the subpoena.ไม่ใช่ในแง่ของสถาบัน เราทำตามกฎหมาย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I concur, and in the category of takes one to know one...ฉันเห็นด้วยนะ ในแง่ของการมองพวกเดียวกันออกแล้วละก็ Bound (2009)
We need to start thinking in terms of contingencies.พวกเราต้องเริ่มคิดในแง่ของความบังเอิญบ้างแล้ว The Mother Lode (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case[ADV] ในกรณีของ, See also: ในแง่ของ, Syn. in the case of, in the event of
in case of[PREP] ในกรณีที่เป็น, See also: ในแง่ของ, Syn. in the event of, if it should happen that
vis-a- vis[PREP] ในแง่ของ, See also: ในเรื่องของ, Syn. in relation to, regarding

French-Thai: Longdo Dictionary
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top