ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

災害対策本部

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -災害対策本部-, *災害対策本部*
Japanese-English: EDICT Dictionary
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FDMA disaster task force is currently assembling.[JA] 官邸対策室への 改組に伴い 消防庁災害対策本部... Shin Godzilla (2016)
We need to set up emergency disaster control headquarters now.[JA] 緊急災害対策本部を 設置する案件と考えます Shin Godzilla (2016)
Its sole purpose is to combat the Giant Unidentified Lifeform that has come ashore.[JA] 巨大不明生物に関する... 緊急災害対策本部を 設置いたしました Shin Godzilla (2016)
Attention, all staff.[JA] 立川 災害対策本部 予備郭設に移管されました Shin Godzilla (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top