ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in the event of

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in the event of-, *in the event of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in the event of[IDM] ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the event of a divorce,เรื่องการหย่าไง Shall We Dance (2004)
In the event of a tie, we move into a sudden-death round.หากมีการเสมอเกิดขึ้น เราจะเข้าสู่รอบตัดสิน Mean Girls (2004)
He helped me prepare a living trust that gives you control of all my assets in the event of my death or... certain other situations.เขาช่วยฉันจัดเตรียมกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จะช่วยเธอคุมทรัพย์สินฉันได้ ถ้าเกิดฉันตายหรือ... เกิดมีสถานการณ์อะไรสักอย่าง Left Turn Ahead (2007)
No. The school would most likely contact you in the event of my expulsion.ไม่ โรงเรียนน่าจะติดต่อกับผู้ปกครองมากกว่า ถ้าเกิดจะไล่หนูออก Juno (2007)
In the event of his death, I was instructed to contact you.เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขา ผมเลยต้องเชิญคุณมา Saw V (2008)
That's your dilemma and the information that I have on you is exactly where it needs to be and it will be released in the event of my disappearance.นี่เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของคุณ ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอย่างชัดเจน และทุกอย่างที่คุณอยากรู้ มันคงจะดีกว่าปล่อยให้สิ่งที่ผมสร้างมา หายสาปสูญไป Saw V (2008)
It's the Joint Chiefs' battle plans in the event of an attack on Israel.มันเป็นแผนการร่วมงานของหัวหน้ากองกำลังในเหตุการณ์การปะทะกันในดินแดนอิสราเอล Last Man Standing (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)
In the event of an emergency, place the vest over your head then kiss your... good-bye.กรณีมีเหตุฉุกเฉิน กรุณาสวมชูชีพ แล้วเตรียมตัวตาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Actually,that door is locked in the event of an emergency.จริงๆแล้ว ประตูนั้น จะล็อกก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน The Art of the Deal (2008)
And in the event of a close count, we'll go to a written ballot.ถ้าผลคะแนนสูสีมาก.. เราจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Invictus (2009)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in the event ofCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
in the event ofIn the event of rain, the game will not be held.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P) [Add to Longdo]
置き傘[おきがさ, okigasa] (n) spare umbrella kept (at work) in the event of a sudden shower [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top