ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in case of emergency

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in case of emergency-, *in case of emergency*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In case of emergency, the exits are here, here, here, here,here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่ Aladdin (1992)
In case of emergency, I mean emergency, go to this address.ถ้าหากมีเรื่องฉุกเฉิน ต้องฉุกเฉินเท่านั้น ไปตามที่อยู่นี้ The Pianist (2002)
Mr Gebczynski said to contact you only in case of emergency.คืองี้ครับ เก๊บซินสกี้บอกให้ผม มาหาคุณต่อเมื่อฉุกเฉิน The Pianist (2002)
IN CASE OF EMERGENCY LOVE YOU, DADDYไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน รัก, พ่อ Chuck Versus the Cougars (2008)
IN CASE OF EMERGENCY LOVE YOU, DADDYเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน รักลูก,พ่อ Chuck Versus the Cougars (2008)
No, I froze them in case of emergency.ไม่ ฉันแช่แข็งมันไว้ เผื่อมีเรื่องฉุกเฉิน Remains to Be Seen (2009)
Axel's there trying to fix it in case of emergency.เอเซลกำลังพยายามที่จะซ่อมมันอยู่ ในกรณีฉุกเฉิน Hounded (2012)
In case of emergency, fire fighters could communicate with anyone trapped inside through a sound system.ในกรณีฉุกเฉิน นักผจญเพลิงจะสามารถติดต่อ กับคนที่ติดอยู่ข้างในได้ โดยผ่านระบบเสียง Flesh and Blood (2012)
God's little "pull in case of emergency""พระเจ้ามีส่วนนิดหน่อย "ในกรณีฉุกเฉิน" Clip Show (2013)
Town keeps a reserve in case of emergency. (engine starts) You get me propane, town gets its water.. เอาโพรเพนมาให้ฉัน แล้วเอาน้ำไป The Endless Thirst (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in case of emergencyDon't look to me for any help except in case of emergency.
in case of emergencyIn case of emergency, call 119.
in case of emergencyIn case of emergency, call the police.
in case of emergencyPlease push this button at once in case of emergency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ
เผื่อเหลือเผื่อขาด[ADV] in case of emergency, Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ, Ant. พอดี, Example: เธอเตรียมของเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้มากมาย เพื่อส่งไปให้ลูกชายที่ออกรบ, Thai definition: ที่เตรียมไว้เผื่อขาดหรือไม่พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chukchoēn) EN: emergency ; in case of emergency   
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak pheūa khāt) EN: in case of emergency   

Japanese-English: EDICT Dictionary
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency [Add to Longdo]
緩急[かんきゅう, kankyuu] (n) (1) pace; tempo; slow and fast; (2) in case of emergency; (P) [Add to Longdo]
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top