ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรณีฉุกเฉิน

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรณีฉุกเฉิน-, *กรณีฉุกเฉิน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In case of emergency, the exits are here, here, here, here,here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่ Aladdin (1992)
This is an emergency!นี้เป็นกรณีฉุกเฉินWrong Turn (2003)
So then you know the term "exigent circumstance"?งั้นก็คงรู้เรื่องกฏ "ในกรณีฉุกเฉิน" น่ะสิ? 11:14 (2003)
- It's just for emergencies.- มันเป็นเพียงสำหรับกรณีฉุกเฉิน Cubeº: Cube Zero (2004)
-This is an emergency.นี่เป็นกรณีฉุกเฉิน Silent Hill (2006)
I know, I know. It was a crisis.ผมรู้ฮะ แต่มันเป็นกรณีฉุกเฉิน Cassie (2007)
He pushed it through as a special emergency act.ท่านนำเรื่องเข้าเป็นกรณีฉุกเฉินพิเศษ Resident Evil: Degeneration (2008)
His emergency contact, richard steig.ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ริชาร์ด สตีก Pilot (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
I'll declare an emergency, bring him back in.ฉันลงความเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เอาเขากลับมา The Itch (2008)
When I get sick enough, it'll be an emergency.เมื่อฉันอาการหนักพอ มันจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Emancipation (2008)
- In case we need a backup.-เผื่อกรณีฉุกเฉิน Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chukchoēn) EN: emergency ; in case of emergency   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait

English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน

German-Thai: Longdo Dictionary
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top